Dokument & lagar (72 träffar)

Skrivelse 2006/07:131

Regeringens skrivelse 2006/07:131 Meddelande om tidigare aviserade förslag om Skr. ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring 2006/07:131 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 september 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Regeringen har tidigare till riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU24

Skrivelse 2006/07:131 (pdf, 85 kB)

Proposition 2006/07:123

Regeringens proposition 2006/07:123 Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank Prop. 2006/07:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att förbudet mot


Utskottsberedning: 2007/08:SkU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:123 (pdf, 193 kB)

Proposition 2006/07:109

Regeringens proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm Prop. 2006/07:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att trängselskatt tas ut i


Utskottsberedning: 2006/07:SkU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2006/07:109 (pdf, 310 kB)

Proposition 2006/07:96

2006/07:96 energiprodukter. Skatteverkets Tullverkets m.m. trafikförsäkringsavgift. Sverige. 1975:1410 intjänade inflyta belastar mottagen ningsunderlaget. ningsunderlaget. ikraftträdandet. försäkringsplikten första energiprodukterbetalning taxeringslagen förvärvsinkomster, trossamfund. pensionsmedel, m.m.reaktorer.


Utskottsberedning: 2006/07:SkU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2006/07:96 (pdf, 426 kB)

Proposition 2006/07:94

2006/07:94 arbetet. hushållsarbete annat liknande, enklare uppfyllda. mervärdesskatt. godoräknas. ket. arbetet. är krontal. på och ringar. och ringar. tredje följande år het. ler, odgovornostjoeller odgovornostjooch Bulgarien, belgisk garinflytande. garinflytande garinflytande, vakuutusyhtiö/försäkringsbolagoch


Utskottsberedning: 2006/07:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:94 (pdf, 593 kB)

Proposition 2006/07:68

2006/07:68 förordningen tullförseelse. lydelse. ningsdomstol. eller allmän tullagstiftningen tullagstiftningen ling för förinnan. Justitiekanslern. 7.4.2. proposition. utkastet. lagstiftningen. tolkas. anmälningsplikten. ningen elektronisk stället. föras. transportmedel visitation. har anmälningsplikten. personliga


Utskottsberedning: 2006/07:SkU14
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2006/07:68 (pdf, 501 kB)

Proposition 2006/07:105

Regeringens proposition 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Prop. 2006/07:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om kassaregister.


Utskottsberedning: 2006/07:SkU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:105 (pdf, 1071 kB)

Proposition 2006/07:99

2006/07:99 fordringar fordringar fordringar Skatteverkets Kronofogdemyndighetens borgenärsuppgifter kunna allmänna överklagade m.m. Förenklat branscher. 1980:100 na. rads om uppehållit lydelse. 1999:1395 ning ning hållanden, betydelse. 1997:483 nor en skäl. kriterier. kriterier. prövning, borgenärsuppgifter


Utskottsberedning: 2006/07:SkU17 2006/07:SkU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:99 (pdf, 584 kB)

Skrivelse 2006/07:47

2006/07:47 rätten. EES. tjänstepensionsförsäkringar. tillgång. bedömning. inkomstskattelagen. försäkring. pensioneringssyftet. tjugo


Utskottsberedning: 2007/08:SkU24

Skrivelse 2006/07:47 (pdf, 92 kB)

Proposition 2006/07:19

Regeringens proposition 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid Prop. avyttring av privatbostad 2006/07:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Uppskov med beskattning


Utskottsberedning: 2006/07:SkU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:19 (pdf, 711 kB)

Proposition 2006/07:16

Regeringens proposition 2006/07:16 Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av Prop. rättigheter till offentligt framförande 2006/07:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:16 (pdf, 177 kB)

Proposition 2006/07:13

Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. Regeringens proposition 2006/07:13 Anpassningar av energibeskattningen till Prop. energiskattedirektivet, m.m. 2006/07:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2006/07:SkU5 2007/08:SkU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:13 (pdf, 2140 kB)

Proposition 2006/07:2

Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet Regeringens proposition 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet Prop. 2006/07:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2006/07:SkU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:2 (pdf, 1622 kB)

Proposition 2006/07:14

Regeringens proposition 2006/07:14 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige Prop. och Österrike 2006/07:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2006/07:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2006/07:14 (pdf, 350 kB)

Proposition 2006/07:7

2006/07:7 2007. nystartsjobb, kontrolluppgifter. skattelagen. följande jämförbara med följande uppgifter. Skatteverket. Fi2004/2922 betydelse. 1997:483 kontrolluppgifter. avsluta förslag. värdet. fråga Skatteverket. ningsregel. berörda svårigheter. 1997:483 1999:1229 kontrolluppgifter lämna och kontrolluppgift


Utskottsberedning: 2006/07:SkU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:7 (pdf, 286 kB)

Skrivelse 2006/07:8

Regeringens skrivelse 2006/07:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2006/07:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser


Utskottsberedning: 2006/07:SkU4

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU11 2006/07:FiU2 2006/07:FiU3 2006/07:FiU4 2006/07:FiU5 2006/07:FöU1 2006/07:JuU1 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU2 2006/07:NU3 2006/07:SfU1 2006/07:SfU2 2006/07:SkU1 2006/07:SoU1 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UU1 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (271 förslag): 3 avslag, 268 bifall,

Proposition 2006/07:1 (pdf, 4760 kB)

Proposition 1993/94:246

Prop. 1993/94:246Regeringens proposition 1993/94:246 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: --1993/94:SkU40
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:246 (pdf, 2538 kB)

Proposition 1993/94:240

Prop. 1993/94:240Regeringens proposition 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -1993/94:KrU35
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:240 (pdf, 601 kB)

Proposition 1993/94:234

Regeringens proposition 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Prop. 1993/94:234 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas den begränsade åtstramning


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1993/94:234 (pdf, 7830 kB)
Paginering