Dokument & lagar (60 träffar)

Proposition 2015/16:197

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringens proposition 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Prop. 2015/16:197 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juli 2016 Morgan Johansson Peter Hultqvist Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2016/17:CU5
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:197 (pdf, 3249 kB)

Proposition 2015/16:194

Regeringens proposition 2015/16:194 Ändringar i fördraget om internationell Prop. järnvägstrafik 2015/16:194 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den internationella järnvägstrafiken


Utskottsberedning: 2016/17:CU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2015/16:194 (pdf, 793 kB)

Proposition 2015/16:193

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Regeringens proposition 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet Prop. och mångfaldspolicy 2015/16:193 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:CU2
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2015/16:193 (pdf, 1886 kB)

Proposition 2015/16:180

Regeringens proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn Prop. 2015/16:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny lag om personnamn. Personnamn


Utskottsberedning: 2016/17:CU4
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:180 (pdf, 1261 kB)

Proposition 2015/16:168

Regeringens proposition 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Prop. Konsumentombudsmannen 2015/16:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2016 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Konsumentombudsmannens


Utskottsberedning: 2015/16:CU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:168 (pdf, 428 kB)

Proposition 2015/16:148

Regeringens proposition 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU Prop. 2015/16:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll EU:s kvarstadsförordning antogs den 15 maj 2014. Det övergripande


Utskottsberedning: 2015/16:CU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2015/16:148 (pdf, 1670 kB)

Proposition 2015/16:162

Revisorer och revision Regeringens proposition 2015/16:162 Revisorer och revision Prop. 2015/16:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar i reglerna


Utskottsberedning: 2015/16:CU21
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:162 (pdf, 5350 kB)

Proposition 2015/16:132

Regeringens proposition 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Prop. 2015/16:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Som regeringen redovisat i budgetpropositionen


Utskottsberedning: 2015/16:KrU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:132 (pdf, 614 kB)

Proposition 2015/16:125

Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Regeringens proposition 2015/16:125 Skuldsanering förbättrade möjligheter för Prop. överskuldsatta att starta om på nytt 2015/16:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan Löfven Morgan


Utskottsberedning: 2015/16:CU19
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2015/16:125 (pdf, 2263 kB)

Proposition 2015/16:85

Regeringens proposition 2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande Prop. kreditprövning 2015/16:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Konsumentverkets


Utskottsberedning: 2015/16:CU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:85 (pdf, 265 kB)

Proposition 2015/16:84

Regeringens proposition 2015/16:84 En fråga om konsumentskyddet vid Prop. semesterboende 2015/16:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2016 Margot Wallström Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att konsumenter


Utskottsberedning: 2015/16:CU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:84 (pdf, 221 kB)

Skrivelse 2015/16:66

Regeringens skrivelse 2015/16:66 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till Skr. överskuldsatta 2015/16:66 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 december 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar


Utskottsberedning: 2015/16:CU17

Skrivelse 2015/16:66 (pdf, 1593 kB)

Proposition 2015/16:59

Regeringens proposition 2015/16:59 Genomförande av hissdirektivet Prop. 2015/16:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2015 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen.


Utskottsberedning: 2015/16:CU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:59 (pdf, 1305 kB)

Proposition 2015/16:55

Regeringens proposition 2015/16:55 En kortare instanskedja för detaljplaner Prop. och områdesbestämmelser 2015/16:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2015 Stefan Löfven Mehmet Kaplan Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:CU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:55 (pdf, 288 kB)

Proposition 2015/16:46

Regeringens proposition 2015/16:46 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Prop. 2015/16:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2015 Margot Wallström Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till en ändring


Utskottsberedning: 2015/16:CU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:46 (pdf, 226 kB)

Proposition 2015/16:4

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar Regeringens proposition 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska Prop. föreningar 2015/16:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2015 Margot Wallström Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:CU10
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:4 (pdf, 7669 kB)

Proposition 2015/16:6

Regeringens proposition 2015/16:6 Ändringar i kulturmiljölagen Prop. 2015/16:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Per Bolund Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det


Utskottsberedning: 2015/16:KrU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:6 (pdf, 531 kB)

Proposition 2015/16:3

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin Regeringens proposition 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya Prop. rapporteringskrav för utvinningsindustrin 2015/16:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Morgan


Utskottsberedning: 2015/16:CU6
Riksdagsbeslut (15 förslag): , 15 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:3 (pdf, 3022 kB)

Proposition 2015/16:13

Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer Regeringens proposition 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer Prop. 2015/16:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:CU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:13 (pdf, 2677 kB)

Proposition 2015/16:12

Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg Regeringens proposition 2015/16:12 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg Prop. 2015/16:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:CU5
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,

Proposition 2015/16:12 (pdf, 3351 kB)
Paginering