Dokument & lagar (702 träffar)

Motion 2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om visioner för den svenska filmpolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:KrU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 8 avslag, 5 bifall,

Motion 2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

Motion 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ny och bred filmutredning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:KrU11
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 9 avslag, 7 bifall,

Motion 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se till att fördelningen av filmstöden rent beloppsmässigt blir mer


Utskottsberedning: 2015/16:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 72 kB)

Proposition 2015/16:132

Regeringens proposition 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Prop. 2015/16:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Som regeringen redovisat i budgetpropositionen


Utskottsberedning: 2015/16:KrU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:132 (pdf, 614 kB)

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Motion 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. C Närodlad integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna öppenheten mot omvärlden och att alla som tas emot i Sverige på ett snabbt och effektivt sätt ska kunna bli en del av samhället och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:AU6 2015/16:AU9 2015/16:FiU25 2015/16:KrU6 2015/16:KrU8 2015/16:SoU6 2016/17:CU14 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 101 kB)

Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 1  Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1. Inledning och idépolitisk utgångspunkt 2Kvalitetssäkra skolans metoder 3En skola där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter 3.1Speciallärarlyft 3.3Bättre


Utskottsberedning: 2015/16:KrU1 2015/16:KU18 2015/16:SfU4 2015/16:UbU1 2015/16:UbU10 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 47 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) (docx, 106 kB) Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) (pdf, 218 kB)

Motion 2015/16:2550 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2550 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Scenkonst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell översyn och kvalitetssäkring av scenkonstutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:KrU1 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2550 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2550 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2545 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2545 av Aron Emilsson m.fl. SD Samiska språk- och utbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utveckla forskningscentret Vaartoe/Cesam, och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt samiskt forskningscentrum


Utskottsberedning: 2015/16:KrU7 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2545 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2545 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2708 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2708 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson båda KD Religionsfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att religionsfrihetsfrågorna ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbeten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6 2016/17:UU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2708 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2708 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. SD Familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda blivande föräldrar ska ges ledigt mot ersättning vid besök hos mödravården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:JuU18 2015/16:JuU20 2015/16:JuU22 2015/16:KrU1 2015/16:KrU4 2015/16:SfU1 2015/16:SfU15 2015/16:SfU3 2015/16:SfU5 2015/16:SfU8 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:SoU8 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2016/17:CU10 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Motion 2015/16:2657 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2657 av Cecilia Widegren M Insatser mot spelberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser mot spelberoende och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående under mandatperioden


Utskottsberedning: 2015/16:KrU8 2015/16:SoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2657 av Cecilia Widegren (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2657 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. M Det goda livet på äldre dagar Innehållsförteckning 1Förslag till riksdagsbeslut 2Moderata värderingar och utgångspunkter 3Alliansregeringens äldrereformer 3.1 En nationell värdegrund har lagts fast 3.2 Kvalitetssatsning i äldreomsorgen 3.3 Valfriheten


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:AU7 2015/16:KrU10 2015/16:SfU12 2015/16:SoU1 2015/16:SoU7 2016/17:CU14 2016/17:SoU10 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 178 kB)

Motion 2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. M En nystart i socialtjänsten förbättra barns uppväxtvillkor 1. Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Moderata värderingar och utgångspunkter 4Alliansregeringens social- och barnreformer 4.1 Stärkt skydd för barn som


Utskottsberedning: 2015/16:KrU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU18 2015/16:SoU5 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU14 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 180 kB)

Motion 2015/16:2481 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2481 av Cecilia Widegren m.fl. M Stärk psykiatrin och det förebyggande arbetet 1. Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Moderata värderingar och utgångspunkter 4Alliansregeringens psykiatrireformer 4.1 En omfattande psykiatrisatsning 6,3 miljarder


Utskottsberedning: 2015/16:KrU4 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2481 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2015/16:2481 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 162 kB)

Motion 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:KrU10 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 161 kB)

Motion 2015/16:2725 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2725 av Cecilia Widegren M Hästens betydelse för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter, t.ex. arbetstillfällen, turism och fritidssysselsättning för barn och ungdomar, och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6 2015/16:MJU16 2015/16:MJU9 2015/16:SkU16 2015/16:SkU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2015/16:2725 av Cecilia Widegren (M) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2725 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2015/16:2462 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2462 av Kristina Yngwe C Fler hästkrafter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat regelkrångel för hästföretagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6 2015/16:MJU9 2015/16:SkU16 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2462 av Kristina Yngwe (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2462 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3193 av Bengt Eliasson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3193 av Bengt Eliasson m.fl. FP Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområde 17 består


Utskottsberedning: 2015/16:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3193 av Bengt Eliasson m.fl. (FP) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:3193 av Bengt Eliasson m.fl. (FP) (pdf, 94 kB)

Motion 2015/16:3162 av Maria Weimer (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3162 av Maria Weimer FP Nationalmuseum Norr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snar start av Nationalmuseum Norr och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det regionala museet i Jämtland, Jamtli i Östersund och Nationalmuseum


Utskottsberedning: 2015/16:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3162 av Maria Weimer (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3162 av Maria Weimer (FP) (pdf, 62 kB)