Dokument & lagar (92 träffar)

Proposition 1993/94:107

Regeringens proposition 1993/94:107 Sekretess m.m. hos Barnombudsmannen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i sekretesslagen 1980:100Ändringarna


Utskottsberedning: -1993/94:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:107 (pdf, 1241 kB)

Proposition 1993/94:98

Prop. 1993/94:98Regeringens proposition 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen 1993:581 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i tobakslagen 1993:581


Utskottsberedning: -1993/94:SoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1993/94:98 (pdf, 1695 kB)

Proposition 1993/94:97

Prop. 1993/94:97Regeringens proposition 1993/94:97 Ansökningsförfarandet enligt lagen 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:SoU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:97 (pdf, 1250 kB)

Proposition 1993/94:92

Regeringens proposition 1993/94:92 Vissa ändringar i läkemedelslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till vissa ändringar i läkemedelslagen


Utskottsberedning: -1993/94:SoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:92 (pdf, 802 kB)

Proposition 1993/94:75

Regeringens proposition 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1993/94:75 (pdf, 5620 kB)

Proposition 1993/94:58

Regeringens proposition 1993/94:58 Vissa frågor om beräkning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993. Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen 1993:389


Utskottsberedning: -1993/94:SoU13

Proposition 1993/94:58 (pdf, 180 kB)

Proposition 1993/94:36

Prop. 1993/94:36Regeringens proposition 1993/94:36 Medelstillskott till Sveriges Hundcenter AB Statens Hundskola Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: -1993/94:SoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:36 (pdf, 210 kB)

Proposition 1993/94:11

Prop. 1993/94:11Regeringens proposition 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 26 augusti 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bengt Westerberg Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: --1993/94:SoU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:11 (pdf, 2297 kB)

Proposition 1993/94:4

Regeringens proposition 1993/94:4 om familjerådgivning Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 juni 1993 för den åtgärd och det ändamål som framgår av föredragarens hemställan. På regeringens vägnar Carl Bildt Bengt


Utskottsberedning: --1993/94:SoU10
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1993/94:4 (pdf, 1078 kB)

Proposition 1993/94:253

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:253 Ekonomisk reglering för år 1995 mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt  Prop. ansvar för psykiskt störda  1993/94:253 Regeringen överlänmar denna proposilion lill rilcsdagen. Stockholm den 7 juni


Utskottsberedning: -1993/94:SoU32

Proposition 1993/94:253 (pdf, 799 kB)

Proposition 1993/94:218

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Prop. 1993/94:218 Regermgen överlänmar denna proposition tifl rilcsdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Bo Könberg Propositionens huvudsakliga innehåll De åtgärder som föresläs i denna


Utskottsberedning: --1993/94:SoU28
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:218 (pdf, 5491 kB)

Proposition 1993/94:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret Pj.op, 1994/95 1993/94:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 cKh föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993/94:AU10 1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU17 1993/94:AU20 1993/94:BoU10 1993/94:BoU11 1993/94:BoU12 1993/94:BoU13 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:FiU10 1993/94:FiU12 1993/94:FiU13 1993/94:FiU15 1993/94:FiU17 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU23 1993/94:FiU7 1993/94:FiU8 1993/94:FiU9 1993/94:FöU5 1993/94:FöU6 1993/94:FöU8 1993/94:FöU9 1993/94:JoU13 1993/94:JoU15 1993/94:JuU15 1993/94:JuU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KrU12 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU15 1993/94:KrU16 1993/94:KrU17 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU23 1993/94:KrU24 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU27 1993/94:KrU28 1993/94:KrU29 1993/94:KrU30 1993/94:KU27 1993/94:KU29 1993/94:KU31 1993/94:KU32 1993/94:KU33 1993/94:KU34 1993/94:KU35 1993/94:LU21 1993/94:LU22 1993/94:LU23 1993/94:LU24 1993/94:LU25 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:NU21 1993/94:NU25 1993/94:SfU12 1993/94:SfU13 1993/94:SfU14 1993/94:SfU15 1993/94:SfU16 1993/94:SfU23 1993/94:SkU22 1993/94:SkU23 1993/94:SkU24 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27 1993/94:TU1 1993/94:TU12 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU22 1993/94:TU23 1993/94:TU25 1993/94:TU26 1993/94:UbU5 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (1559 förslag): 1 avslag, 1 bifall, 783 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:100 (pdf, 224047 kB)