Dokument & lagar (289 träffar)

Proposition 2008/09:142

2008/09:142 direktivet stamnätet. på på krishanteringssystemets direktivet. på bedömning. artikel bedömning. elnät. kvalitet. förbindelserna. rubriken tillämpligt kraftnät. till uppnås. bortkoppling. göras. tillgänglig vidta. bedömning. energiförsörjning. dagsläget. bedömning. förutsebara tivets infrastrukturinvesteringar


Utskottsberedning: 2008/09:NU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:142 (pdf, 422 kB)

Proposition 2008/09:141

2008/09:141 på 1997:857 följande volt. en koncessionsgränser. linje. belägen. på samma samma belägen. samheten. verksamheten. ledningsnät nätkoncessionshavares nät. pröva perioden ramen. period. ledning. storlek kapitalbasen. samheten. tiva första avkastning tillsynsperioden. tillgången. under handläggas


Utskottsberedning: 2008/09:NU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:141 (pdf, 1084 kB)

Proposition 2008/09:136

2008/09:136 av 1999:1229 lydelse, tjänsteexport. sparkonto pensionssparkonton. upp eller ledamöter. pensionsfonden. ningar ordnande, pensionsförsäkring. säkringstekniska pensionsförsäkring. överförts. ikraftträdandet. gemenskaperna lokal lagstiftning. skolorna 5 gjorts. sakna respektive av enskilda sig stat.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:136 (pdf, 467 kB)

Proposition 2008/09:144

2008/09:144 eller följande mark säkerhet. tenförsörjning, eller mark vissa miljön. rigt jöbalken. berg. naturgrus. aspekter. miljöbalken. balken gällande antal skadas. arterrande stämmelsen. ikraftträdande. komplettera melse. rennäringens företag. miljöbalken. ver verksamheten. torvfyndigheter följande mark ställa följande mark säkerhet. Bilaga torvfyndigheter stämmelser.


Utskottsberedning: 2008/09:MJU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:144 (pdf, 359 kB)

Proposition 2008/09:143

2008/09:143 lagen, till registret. lag. direktåtkomst. bruksverket. klagande. 1988:539 gemenskapsreglerna. fattas skolor. otillåten. stycket lämnas utarbetas. personuppgiftslagen. personuppgifter registrerades behandlingen. registret. utför. länsstyrelsen. mål. föreskrifter. på finalitetsprincipen. registret. för


Utskottsberedning: 2008/09:MJU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:143 (pdf, 479 kB)

Proposition 2008/09:133

2008/09:133 regeringen m.m. regeringen ömsesidigt 25 lagen. m.m. hög. kassaregister kontrollåtgärder, synpunkter kassaregister. bokföringen. sammanhängande avsnitt kassaregister Skatteverket. kassaregisterlagen. kassaregister. teknisk minne. hög. kassakvitto. m.m. regeringen regeringen denna verkets Revisorssamfundet. förslaget. yttrande.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:133 (pdf, 262 kB)

Proposition 2008/09:128

2008/09:128 läkemedelsförteckning. läkemedelsförteckning registrerade, dock läkemedelsförteckningen troligen medelsförteckningen. apoteket. förmåner annan giftssamlingar. Socialstyrelsen. sjukvårdspersonal hemsänt. användarens läkemedelsförteckningen strerades slag. ningen. av eget förteckningen. ningen. av


Utskottsberedning: 2008/09:SoU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:128 (pdf, 444 kB)

Proposition 2008/09:123

2008/09:123 skaffenhet. medborgarkontor lydelse, lydelse, i har. regeringen uppgifter. stycket. samverkan. gjorts. landsting. uppgifter. narie undvikas. begränsande. uppnå verksamhetsredovisning bestämmer. enligt samordning. för personuppgifter. samtjänsten. lagens samtjänst. samtjänst förslag. tagare. samtjänst.


Utskottsberedning: 2008/09:KU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:123 (pdf, 427 kB)

Proposition 2008/09:82

2008/09:82 2008/09:82 2001:453 funktionshinder prioritet. egna 1996/97:264 former. annan märvården. behov. stödjer punkter. hemmiljön. alla egen närstående detta stående. ringens om nämnden. avslutas. tats. närstående. nationell omfattande år 2001:453 digt 2001:453 funktionshinder.


Utskottsberedning: 2008/09:SoU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:82 (pdf, 456 kB)

Proposition 2008/09:126

2008/09:126 Riksidrottsstyrelsen medlemsorganisationer förbund. hället. internationella Idrottsböcker framgång. Svenska Svenska Svenska natur Idrottslyftet. utbildningsverksamhet. fyra jämlikhetsperspektiv. uppfyllda. för miljoner medel. verksamheten. idrottsverksamhet, integration, tävlingsverksamhet, egna


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:126 (pdf, 329 kB)

Skrivelse 2008/09:103

Kommittéberättelse 2009 2008/09:103 telefonnummer, avser, inom www.regeringen.se. UD RIB verksamhet UD regeringsformen grundlagsskydd dir. straffrättsligt revisorsdirektiv Ju Ju förslag delbetänkande delbetänkande Lindqvist UD 1995 1995 UD EDGI Claes forthcomning Bräutigam Reinhart forthcoming Stephen


Utskottsberedning: 2008/09:KU19

Skrivelse 2008/09:103 (pdf, 4519 kB)

Proposition 2008/09:135

2008/09:135 stadgade verksamhet enskap eller ledning, kvalitetssäkring, strategi, eller som och ändamålsenligt Schweiz, och eller revisorer. et. revisorer. bolaget. uppdrag, verksamhet, obehag, skapsår. registrerat för föreskrifter. föreskrifter. begärt och en. Revisorsnämnden. synen. med nämnden. risationen


Utskottsberedning: 2008/09:CU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:135 (pdf, 2162 kB)

Proposition 2008/09:121

2008/09:121 2009. kärnteknisk samhet följande nen. uppgifter. genom 1988:220 sydlig sydlig tre år kärnbränsle institutets sättningsvis. befintlig Euratomfördraget spektionens göras kärnteknisk kärnteknisk kärnteknisk teknisk kärnbränsle. ande en Bilaga författningsförslag missionen. verksamhet missionen.


Utskottsberedning: 2008/09:FöU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:121 (pdf, 351 kB)

Proposition 2008/09:145

Omreglering av apoteksmarknaden 2008/09:145 databaserna medel förmånsverket läkemedel. förordna förpackning. detaljhandel. delse. Tillstånd strering, läkemedelslagen, 1 tills dukter, inflytande, registrering, terade andet, m.m.bolag, kontrollprogram, övrigt. medelsansvarig. genomförs. Tillstånd medel spåras,


Utskottsberedning: 2008/09:KU24 2008/09:SoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:145 (pdf, 5234 kB)

Proposition 2008/09:119

2008/09:119 siktigt områden, strandskyddets skyddets eller balk eller eller skyddsområdet balken byggnaden. järnväg vidtas sedda väg, dispensen föreskriftens Detta stalt. sen. strandskyddsdispenser styrelsen. klagas. 2009. jöbalken delse. 1991. bevaras, normer, utan 1987:10 lydelse. vattenområden, bevaras,


Utskottsberedning: 2008/09:MJU13
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:119 (pdf, 1301 kB)

Proposition 2008/09:117

2008/09:117 stolar, ärenden, regeringsbeslut. domstolenersättare. ersättare. saken första justitieombudsman, brott. har utfärdats. domvilla, klagande, stolen, ledamöter. meningarna, begär senast. avgörandet. meddelades domför. första 1971:291om allmänna förvaltningsdomstolar Regeringsrättenföljande handlägger.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:117 (pdf, 615 kB)

Proposition 2008/09:118

2008/09:118 brott. brottslighet. på särskild livstid. särskild livstid. betydenhet. tydenhet. ringen farlig farlig farlig sex farlig sex sex livstid. räderi. livstid. högförräderi. trotts bland ten, skydd. hindra till folkrättsbrott. förstöring. stadgat vet brotten. brotten. första brottet. år. statlig


Utskottsberedning: 2008/09:JuU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:118 (pdf, 773 kB)

Proposition 2008/09:116

2008/09:116 tillgängliga Riksgäldskontoret. procent. höjningen. statsbudgeten. framtida


Utskottsberedning: 2008/09:FiU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:116 (pdf, 136 kB)

Proposition 2008/09:124

2008/09:124 avsnitt Aviation fem utmärks 2009. stamaktierna. nyemissionen. fördragets publ


Utskottsberedning: 2008/09:FiU40
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:124 (pdf, 162 kB)

Skrivelse 2008/09:122

2008/09:122 februari till är pensionsstiftelse. näringsverksamhet. stiftelselagen. riksdagen.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU11

Skrivelse 2008/09:122 (pdf, 130 kB)