Dokument & lagar (27 träffar)

Proposition 2008/09:232

2008/09:232 biträde. kostnadsansvar staten. följande för tidsspillan. burit 1996:1619 biträde. biträde. till ikraftträdandet. Ju2008/10605/DOM upphört. förordnas. ringens. lagstiftning. ordning. ordnas. avlägsen instämmer till dömning. terat staten. biträde. ersättning. karaktär. svarare. fullödigt 1996:1619


Utskottsberedning: 2009/10:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:232 (pdf, 434 kB)

Proposition 2008/09:226

2008/09:226 brottmålsdomstolen. sådant utlandsstyrka, lag, skipning, målsdomstolen. brottmålsdomstolen. lagstiftande draget. Internationella se. genom ken. 2004/05:23 Sverige, stadgan, skipning. rättskipning dess nationell an. henne. domstol. bedömning. förfalskad. ciellt domstolens nödvändig. störa lens 5.1.5.


Utskottsberedning: 2009/10:JuU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:226 (pdf, 721 kB)

Proposition 2008/09:204

2008/09:204 gälla. dels egendom Convention international konvention, sedvanerätt, nationernas present Convention: of tillämpningsområde domsrätt. funktioner, organ, means: tion myndighetsutövning, kontrakt. kommersiell Convention conferences utövas dem. concerned. State respected. respekteras. proceeding other


Utskottsberedning: 2009/10:JuU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2008/09:204 (pdf, 1331 kB)

Proposition 2008/09:227

2008/09:227 administrationen ska m.m. lydelse. denna denna statens försäljningen. förvaltningsdomstol. ska lagstiftning. lämnas den. på förvarar tillämpningen. föreslagna ska ägaren. egendomen. underrättelse egendomen. kungörelsen. 2010. ikraftträdandet. övergångsbestämmelser. rättsväsendet. ärendet. paragrafen


Utskottsberedning: 2009/10:JuU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:227 (pdf, 410 kB)

Proposition 2008/09:218

2008/09:218 Europeiska rättsligt brottsoffer. bötesstraffet. staten. i bötesstraff bötesstraffet myndigheten. om verkställbarhetsförklaringen. 3 annan följande motsvarande första genomföras. beslutet. straffet, grundade straff. 200. brottsbalken balken strafföreläggande. anspråk. kraftvunnen ningslagen smugglingsbrott.


Utskottsberedning: 2009/10:JuU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:218 (pdf, 1470 kB)

Proposition 2008/09:213

2008/09:213 kunna klaring särskilt domstolschefen. Ju2008/2114/DOM tionen handläggning skälig bli nisationsform. utredningens brukas. avgjorts. sådant 2008:49 vändning. förtursförklaring. förklaring. med strängd. stolschefen. domaren. tursförklaring. nande. lagen 1999:175)bestämmelser. beaktas handläggning domarens lämna. inte SOU särskilt klaring


Utskottsberedning: 2008/09:JuU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:213 (pdf, 368 kB)

Proposition 2008/09:192

2008/09:192 straffrättsliga ursprungliga misstänkte förfaranden, eller angiven eller brotten. beslut. övervakningsåtgärder, övervakningsåtgärderna, övervakningsåtgärderna. arresteringsorder. av inträffade personliga prövning. prövning. näringsförbudet förbudet. år. auktoriserad samarbetet rambeslut. övervakningsåtgärderna.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:192 (pdf, 2402 kB)

Proposition 2008/09:179

2008/09:179 2008/09:179 regeringen dels arbete, brottmål, medborgare. denna direkt. de sådant medlem ning, ning, medborgare. medborgare. för månader. om att behöver m.m. kontroll. myndighetsutövning. kallade Schengensamarbetet möten. samtliga förslag. invändning. stycket förslag. invändning. fängelse förslag.

Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:179 (pdf, 1432 kB)

Proposition 2008/09:132

2008/09:132 Migrationsverket, passet. omedelbart personuppgifter. serad in avslagits. Ju2008/7893/PO handlingar. sons officiella vanliga särskilt passet. avgifter. pass. separat matiserad automatisk Migrationsverket, lämna FÖRORDNING EUT handlingen. vade stiftning. riket. gan. http:register.consilium.eu.int


Utskottsberedning: 2008/09:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:132 (pdf, 781 kB)

Proposition 2008/09:157

2008/09:157 personens Stockholms företag handsanmälan, lag, hon handsanmälan, samt vara auktorisation auktorisation föreligger. Stockholms sin år sin bedrivas eller jämförbara godkännande här. makt. Sverige. direktivet. bevakningsbranschen. föreskrift. läggas tillfällig behövs. någon Sverige län. utomlands.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:157 (pdf, 1061 kB)

Proposition 2008/09:165

2008/09:165 kansliorten. förvaltningsdomstolar, pensionsutfästelse eller anhållna indelningsdelegerade, krigsfara fall, allmänhetens skogskontomedel funktionshindrade, landskapsinformation, m.fl.elektronisk beskattningsförfarandet, m.m.ålderspension, kontrolluppgifter, elektriska branscher, och minoritetsspråk.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:165 (pdf, 937 kB)

Proposition 2008/09:149

2008/09:149 de år. ringen. tekniska syften. vardag. sammanträffanden. nedan. sexuella stämmelsen. anpassad grepp. brottsbalken tillämpliga. brottsbalken brottsbalken den åtgärder. manträffanden. gande sexuella uellt syfte. serat. gromningprocessen. teknikneutralt nalisering. direkt klart utvecklas. gärningar.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:149 (pdf, 492 kB)

Proposition 2008/09:131

2008/09:131 1993:1617 plats. 1984:387 detta. detta. Ju2008/5805/PO frihetsberövanden. grundläggande behörig orimlighet. tillgripas. tvåtimmarsregel. enskilde. stöd. förövas. avstyrker ingripandet. förslag. 2009. kunna avvaktas. transporten denna förtydligande närliggande detta. detta. mot över


Utskottsberedning: 2008/09:JuU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:131 (pdf, 302 kB)

Proposition 2008/09:117

2008/09:117 stolar, ärenden, regeringsbeslut. domstolenersättare. ersättare. saken första justitieombudsman, brott. har utfärdats. domvilla, klagande, stolen, ledamöter. meningarna, begär senast. avgörandet. meddelades domför. första 1971:291om allmänna förvaltningsdomstolar Regeringsrättenföljande handlägger.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:117 (pdf, 615 kB)

Proposition 2008/09:118

2008/09:118 brott. brottslighet. på särskild livstid. särskild livstid. betydenhet. tydenhet. ringen farlig farlig farlig sex farlig sex sex livstid. räderi. livstid. högförräderi. trotts bland ten, skydd. hindra till folkrättsbrott. förstöring. stadgat vet brotten. brotten. första brottet. år. statlig


Utskottsberedning: 2008/09:JuU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:118 (pdf, 773 kB)

Skrivelse 2008/09:79

2008/09:79 av ning större teleavlyssning. 2007:970 sens teleavlyssning 2007. förundersökningen teleövervakning ändamålsenlig. tillstånd. teleövervakningen. heltal. förundersökningen åberopats. kameraövervakning utredningsresultat. förundersökningen skrivelser utformning. verksamhet tvångsmedel varit teleövervakning.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU15 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:79 (pdf, 245 kB)

Skrivelse 2008/09:89

2008/09:89 Ju2008/8507/PO. landet. utlänningskontroll meddelade terrorismen hemsidor. samarbete. straffbart.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU14

Skrivelse 2008/09:89 (pdf, 138 kB)

Proposition 2008/09:78

2008/09:78 rangemang, den vid följande ga. 1993:1617 vissa idrottsanläggning. inte ningen, de. författning. uppenbart påföljd, för len. rottsarrangemang kollektiv 1993:1617 väckande der. brandfarliga balken. av ingskansliet. 99 ellt. som hand. parter. desförbud. störare. trädesförbudslagstiftningen. inkastade


Utskottsberedning: 2008/09:JuU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:78 (pdf, 746 kB)

Proposition 2008/09:70

2008/09:70 ansvar samhällsfarliga terrorism. och om revisionsbolag, första tillgångar, värdepapperskonton, truster. tillsyn, kundkännedom för hemvist bestämmelser troniska underlätta tionen kunduppgifter. första myndigheten 1999:355 förvaltningsorgan. registrerade. denna med tillsynsmyndigheten. Bolagsverkets


Utskottsberedning: 2008/09:JuU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:70 (pdf, 1548 kB)

Proposition 2008/09:20

2008/09:20 föra svenska nationell samarbetet statens brottmål. påföljder. utevarodomar. straffrättsliga straffrättsliga sätt. utevarodomar var utevarodomar utfärdande regeringens. straffrättsligt dessa lag. regeringens. förverkande kommande frihetsberövande förverkandebeslut. således. rambeslut. enskildes


Utskottsberedning: 2008/09:JuU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:20 (pdf, 378 kB)
Paginering