Dokument & lagar (34 454 träffar)

Skrivelse 2019/20:39

Riksrevisionens rapport om grundsärskolans


Utskottsberedning:

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D8

Kommenterad dagordning UUKI-rådet 2019-11-11 Ku 2019/01779 Kulturdepartementet Rådets möte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 21-22 november 2019 Kommenterad dagordning TORSDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2019 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D8 (pdf, 216 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D7

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2019-11-07 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den 18 november 2019 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Jennie Nilsson 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter Lagstiftningsöverläggningar Jordbruk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D7 (pdf, 118 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D6

Kommenterad dagordning rådet 2019-11-11 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 19 november 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Informationspunkt Förslagets innehåll


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D6 (pdf, 95 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D5

Kommenterad dagordning Rådet för utrikesfrågor handel 2019-11-11 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Rådet för utrikesfrågor handel i Bryssel den 21 november 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter 3.Modernisering av världshandelsorganisationen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D5 (pdf, 99 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D4

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punktslistan a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Icke lagstiftande verksamhet Reformen av WTO och läget i förberedelserna inför Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens Lägesrapport Handelsförbindelserna med USA Lägesrapport Genomförande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D3

MÖTET TORSDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2019 Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lagstiftning b Icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet KULTUR/AUDIOVISUELLA FRÅGOR Resolution om den hållbara utvecklingens kulturella dimension Antagande Den europeiska kulturella, kreativa och audiovisuella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D2

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Reformpaketet för GJP efter 2020 a Förordningen om strategiska GJP-planer b Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken c Förordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D1

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen 20212027 Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet den 1213 december 2019: utkast till kommenterad


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFEB2

Kommenterad dagordning Rådet 2019-10-31 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 8 november 2019 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades 24 oktober 2019. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.ev.Punktskatter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFEB2 (pdf, 139 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFECC

Promemoria 2019-10-31 Finansdepartementet EU-nämnden Budgetavdelningen Kommenterad dagordning Ekofin Budget 15 november 2019 1.Godkännande av dagordningen 2.Förberedelser för förlikningsmötet med Europaparlamentet Ordförandeskapet redovisar ett förslag till förhandlingsmandat inför förlikningsmötet och inhämtar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFECC (pdf, 33 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE69

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2019-11-04 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 11 november 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE69 (pdf, 78 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE68

Försvarsdepartementet Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys Rådets möte Försvarsministrar den 12 november 2019 Kommenterad dagordning 1.Säkerhets- och försvarsfrågor, med fokus på Pesco och koherens mellan försvarsinitiativen. Diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Försvarsminister


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE68 (pdf, 79 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE67

Dagordning för rådet utrikes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE66

Dagordning för rådet utrikes frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE31

Kommenterad dagordning Rådet utbildning, ungdom, kultur och idrott 2019-10-31 U/2019/03491/AI Utbildningsdepartementet Rådets möte utbildning den 8 november 2019 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet GEMENSAM RIKTLINJEDEBATT MED DELTAGANDE AV EKONOMI- OCH UTBILDNINGSMINISTRARNA


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE31 (pdf, 172 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE30

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet GEMENSAM RIKTLINJEDEBATT MED DELTAGANDE AV EKONOMI- OCH UTBILDNINGSMINISTRARNA En stark ekonomisk bas för Europa: att eftersträva ändamålsenlighet, effektivitet och kvalitet i utbildningen Riktlinjedebatt UTBILDNING ev.Godkännande av A-punkter a Lagstiftning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE2F

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar ev.Punktskatter a Strukturen för punktskatter på alkohol: ändringar av rådets direktiv b Direktivet om allmänna regler för punktskatt omarbetning c Förordningen om administrativt samarbete


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE2E

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar  Den allmänna budgeten Förberedelser inför förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet Den allmänna budgeten Resultat från förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Skrivelse 2019/20:34

Regeringens skrivelse 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets Skr. ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och 2019/20:34 första halvåret 2019 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 oktober 2019 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2019-11-20

Skrivelse 2019/20:34 (pdf, 517 kB)