Dokument & lagar (445 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM156 8753/09 ATO 35 COEST 135

FPM200809156 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM156 Förhandlingsmandat Euratom-Ryssland Miljödepartementet 2009-09-11 Dokumentbeteckning 8753/09 ATO 35 COEST 135 Proposal for a Council Decision for the negotiation of an Agreement between the European Atomic Energy Community and the Russian Federation

2009-09-14

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM156 8753/09 ATO 35 COEST 135 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM155 KOM (2009) 400

FPM200809155 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM155 Meddelande om 2009 års uppföljning av EU:s hållbarhetsstrategi Statsrådsberedningen 2009-09-11 Dokumentbeteckning KOM 2009 400 Hållbar utveckling som ett genomgående inslag i EU:s politik: 2009 års genomgång av Europeiska rådets strategi för hållbar

2009-09-11

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM155 KOM (2009) 400 (doc, 78 kB)

Proposition 2008/09:232

2008/09:232 biträde. kostnadsansvar staten. följande för tidsspillan. burit 1996:1619 biträde. biträde. till ikraftträdandet. Ju2008/10605/DOM upphört. förordnas. ringens. lagstiftning. ordning. ordnas. avlägsen instämmer till dömning. terat staten. biträde. ersättning. karaktär. svarare. fullödigt 1996:1619


Utskottsberedning: 2009/10:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:232 (pdf, 434 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM154 KOM (2009) 324

FPM200809154 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM154 Vitbok Moderniserad IKT-standardisering i EU Vägen framåt Näringsdepartementet 2009-09-04 Dokumentbeteckning KOM 2009 324 Vitbok Moderniserad IKT-standardisering i EU Vägen framåt Sammanfattning IT-standardiseringen har förändrats drastiskt under det

2009-09-10

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM154 KOM (2009) 324 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM153 KOM(2009) 361

FPM200809153 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM153 Förordning om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen Näringsdepartementet 2009-09-08 Dokumentbeteckning KOM2009 361 Förslag till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur

2009-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM153 KOM(2009) 361 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM152 KOM(2009) 385, SEK(2009) 1050

FPM200809152 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM152 Meddelande om mejerimarknaden 2009 Jordbruksdepartementet 2009-08-23 Dokumentbeteckning KOM2009 385 Meddelande från Kommissionen till Rådet Situationen på mejerimarknaden 2009 SEK2009 1050 Commission staff working document accompanying the communication

2009-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM152 KOM(2009) 385, SEK(2009) 1050 (doc, 85 kB)

Proposition 2008/09:231

Regeringens proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på Prop. marknaden m.m. 2008/09:231 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 augusti 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:231 (pdf, 750 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM151 KOM (2009) 248, SEK(2009) 702, SEK(2009) 703, SEK(2009) 712

FPM200809151 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM151 EU:s strategi för Östersjöområdet Statsrådsberedningen 2009-08-19 Dokumentbeteckning KOM 2009 248 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om EU:s strategi för Östersjöområdet

2009-08-21

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM151 KOM (2009) 248, SEK(2009) 702, SEK(2009) 703, SEK(2009) 712 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM150 KOM (2009) 143

FPM200809150 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM150 Meddelande om icke-spridning av kärnvapen Miljödepartementet, Utrikesdepartementet 2009-08-05 Dokumentbeteckning KOM 2009 143 Meddelande om icke-spridning av kärnvapen Sammanfattning Kommissionen har beskrivit i ett särskilt meddelande till rådet och

2009-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM150 KOM (2009) 143 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM149 11647/09

FPM200809149 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM149 Rådsslutsatser om en strategi för stärkt stöd till brottsoffer i EU Justitiedepartementet 2009-08-04 Dokumentbeteckning 11647/09 Draft Conclusions of the Council of the European Union on a strategy concerning fulfilment of the rights of and improved

2009-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM149 11647/09 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM148 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1

FPM200809148 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM148 Revidering av rådets beslut om ett europeiskt brottsförebyggande nätverk Justitiedepartementet 2009-08-04 Dokumentbeteckning 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1 Rådets beslut om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet

2009-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM148 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM147 KOM(2009) 273

FPM200809147 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM147 Meddelande om en EU-handlingsplan på CBRN-området Försvarsdepartementet 2009-08-03 Dokumentbeteckning KOM2009 273 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om att öka den kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära CBRN säkerheten

2009-08-03

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM147 KOM(2009) 273 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM146 KOM (2009) 277

FPM200809146 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM146 Förvaltning av Internet framtida åtgärder Näringsdepartementet 2009-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2009 277 Meddelande från kommissionen Förvaltning av Internet framtida åtgärder Sammanfattning Kommissionen vill bibehålla EU:s fokus på behovet av säkerhet

2009-07-30

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM146 KOM (2009) 277 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM145 KOM (2009) 293, KOM (2009) 294

FPM200809145 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM145 Inrättande av en europeisk byrå för förvaltning av gemensamma IT-system Justitiedepartementet 2009-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2009 293 Förslag om inrättande av byrå för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området med frihet, säkerhet

2009-07-29

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM145 KOM (2009) 293, KOM (2009) 294 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM144 KOM (2009) 301

FPM200809144 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM144 Partnerskapet EU-Afrika på transportområdet Näringsdepartementet 2009-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2009 301 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Partnerskapet EU Afrika Länka samman Afrika och Europa Stärkt samarbete på transportområdet.

2009-07-29

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM144 KOM (2009) 301 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM142 KOM (2009) 279

FPM200809142 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM142 Future of Transport en framtida europeisk transportpolitik Näringsdepartementet 2009-07-27 Dokumentbeteckning KOM 2009 279 Meddelande från kommissionen Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem Sammanfattning

2009-07-27

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM142 KOM (2009) 279 (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM141 KOM (2009) 327, KOM (2009) 326

FPM200809141 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM141 Undertecknande och ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi IRENAm.m. Näringsdepartementet 2009-07-22 Dokumentbeteckning KOM 2009 327 Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens undertecknande och provisoriska tillämpning

2009-07-22

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM141 KOM (2009) 327, KOM (2009) 326 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM139 KOM (2009) 275

FPM200809139 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM139 Förordning om importkvot för nötkött Jordbruksdepartementet 2009-07-16 Dokumentbeteckning KOM 2009 275 Förslag till rådets förordning för öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet Sammanfattning Den fleråriga s.k. hormontvisten

2009-07-21

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM139 KOM (2009) 275 (doc, 68 kB)

Skrivelse 2008/09:120

2009 års redogörelse för företag med statligt ägande Skeppshypotekskassan. presenteras. arbetsmarknad. webbplats förtroendeundersökning till blivit miljoner till hushåll. Svevia Produktion. slutförd naturreservat och fordonsindustrin nordiska dotterbolag hållbarhetsredovisning vindkraftspark för till dets


Utskottsberedning: 2009/10:NU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2008/09:120 (pdf, 2978 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM140 KOM(2009)252 slutlig

FPM200809140 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM140 Framtida finansiell tillsyn i EU Finansdepartementet 2009-07-20 Dokumentbeteckning KOM2009252 slutlig European financial supervision Sammanfattning EU-kommissionen publicerade den 27 maj 2009 ett förslag till ändrad tillsynsstruktur för den finansiella

2009-07-20

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM140 KOM(2009)252 slutlig (doc, 98 kB)