Dokument & lagar (134 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Trossamfund KU12 Beredning Föredragande: LW 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. Inkomna skrivelser 3. KansliPM 4. Utkast 5. Se särskild

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-02-04 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-02-04 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Forskning och framtid Föredragande: HH 5. Övriga frågor PLATS: Skandiasalen, N3-04 Kl. 10.00 6.

2016-02-04 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte KU6y Justering Prop. 2015/16:78 och motioner Föredragande: CB 2. Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-01-28 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-01-28 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Direktiv om bekämpande av terrorism Information Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet 2. EU:s valrättsakt Information Statssekreterare Catharina

2016-01-28 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Riksrevisionens rapport om digitalradio KU6 Justering Skr. 2015/16:25 Föredragande: KÖ 4. Åtgärder för att göra samhället mer

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-01-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-01-21 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val av justitieombudsman Beslut Föredragande: PN 4. Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande

2016-01-21 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: Andrakammarsalen Öppen hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön Gemensamt med justitieutskottet

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-01-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-01-14 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om utlämnande av handling Ev. beslut Föredragande: ACB 4. Hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande

2016-01-14 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-01-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända KU5y Justering Prop. 2015/16:54 och motion Föredragande: KD

2016-01-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2015-12-17 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Allmänna uppgiftsskyddsförordningen och direktiv om skydd av företagshemligheter Information Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet 2. Granskning

2015-12-17 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2015-12-10 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2015-12-10 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Granskning av regeringen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU7 Fortsatt beredning Redog. 2015/16:JO1 Föredragande: CB

2015-12-10 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU5 Justering Föredragande: KÖ 5. Nya regler

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2015-12-03 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-03 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Riksrevisionens rapport om digitalradio KU6 Fortsatt beredning Skr. 2015/16:25 Föredragande: KÖ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Utkast 4. Se särskild

2015-12-03 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2015-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-01 10:30 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism KU4 Fortsatt beredning Skr.

2015-12-01 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-11-26 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-11-26 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Redog. 2014/15:RS2 Föredragande: ACB 4. Uppföljning

2015-11-26 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-11-24 kl. 10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-11-24 10:30 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:1 och motioner Redog. 2014/15:RS2 Föredragande:

2015-11-24 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-11-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU5 Fortsatt beredning Föredragande: KÖ 4. Kommissionens arbetsprogram

2015-11-19 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksrevisionens rapport om digitalradio KU6 Fortsatt beredning Skr. 2015/16:25 Föredragande: KÖ Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare samt företrädare för Sveriges

2015-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-12 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-12 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om Riksdagsförvaltningens årsredovisning 2014 m.m. Riksdagsdirektören m.fl. kommer kl. 09.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Utgiftsområde 1 Rikets

2015-11-12 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Val av ställföreträdande JO Beslut Föredragande: PN 5. Bättre lagstiftning för bättre resultat en EU-agenda KU3

2015-11-10 11:00:00