Dokument & lagar (118 träffar)

Proposition 2014/15:110

Regeringens proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och Prop. kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 2014/15:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: NU
Följdmotioner: 4

Proposition 2014/15:110 (pdf, 475 kB)

Proposition 2014/15:15

Regeringens proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i Prop. primärvården 2014/15:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 november 2014 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att landstingen


Utskottsberedning: SoU
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:15 (pdf, 213 kB)

Proposition 2008/09:179

2008/09:179 2008/09:179 regeringen dels arbete, brottmål, medborgare. denna direkt. de sådant medlem ning, ning, medborgare. medborgare. för månader. om att behöver m.m. kontroll. myndighetsutövning. kallade Schengensamarbetet möten. samtliga förslag. invändning. stycket förslag. invändning. fängelse förslag.

Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:179 (pdf, 1432 kB)

Proposition 2000/01:149

Regeringens proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Prop. 2000/01:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juli 2001 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett högkostnadsskydd införs


Utskottsberedning: -2001/02:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:149 (pdf, 330 kB)

Proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i Prop. revisionsverksamhet 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1995:528


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:146 (pdf, 438 kB)

Proposition 2000/01:144

Regeringens proposition 2000/01:144 Skatten på vin Prop. 2000/01:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 juni 2001 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att skatten på vin samt andra jästa drycker än


Utskottsberedning: -2001/02:SkU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2000/01:144 (pdf, 33 kB)

Proposition 2000/01:133

1 Regeringens proposition 2000/01:133 Tillträde till andra tilläggsprotokollet till bedrägerikonventionen Prop. 2000/01:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2001/02:JuU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:133 (pdf, 461 kB)

Proposition 2000/01:139

Åtgärder mot förorening från fartyg Regeringens proposition 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg Prop. 2000/01:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 maj 2001 Lena Hjelm-Wallén Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: -2001/02:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:137

Regeringens proposition 2000/01:137 Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet Prop. 2000/01:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 maj 2001 Lena Hjelm-Wallén Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar


Utskottsberedning: -2001/02:TU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:132

5HJHULQJHQV SURSRVLWLRQ bQGUDGH UHJOHU RP NRQFHVVLRQVDYJLIW Sn 3URS WHOHYLVLRQHQV RPUnGH 5HJHULQJHQ YHUOlPQDU GHQQD SURSRVLWLRQ WLOO ULNVGDJHQ 6WRFNKROP GHQ PDM UDQ 3HUVVRQ 0DULWD 8OYVNRJ XOWXUGHSDUWHPHQWHW 3URSRVLWLRQHQV KXYXGVDNOLJD LQQHKnOO SURSRVLWLRQHQ HQ lQGULQJ L ODJHQ RP NRQFHVVLRQVDY JLIW Sn WHOHYLVLRQHQV


Utskottsberedning: -2000/01:KU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:132 (pdf, 81 kB)

Proposition 2000/01:127

Regeringens proposition 2000/01:127 Sjöfartsstöd Prop. 2000/01:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 maj 2001 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett sjöfartsstöd införs som omfattar både last-


Utskottsberedning: -2001/02:TU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås dels ändringar i aktiebolagslagens


Utskottsberedning: -2001/02:LU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2000/01:148

Regeringens proposition 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden Prop. 2000/01:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juli 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen 1990:272


Utskottsberedning: -2001/02:LU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:147

Regeringens proposition 2000/01:147 Offentliganställdas bisysslor Prop. 2000/01:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 juni 2001 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det behövs inte några ändringar i sak i regleringen av vilka


Utskottsberedning: -2001/02:AU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:141

Regeringens proposition 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Prop. 2000/01:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2001/02:FiU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:140

Regeringens proposition 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Prop. 2000/01:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I och med ålderspensionsreformen


Utskottsberedning: -2001/02:SfU3 2001/02:SfU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:138

Regeringens proposition 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör Prop. 2000/01:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i jordabalken, fastighetsbildningslagen,


Utskottsberedning: -2001/02:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:136

Regeringens proposition 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd Prop. 2000/01:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att återställa socialtjänstens försörjningsstöd till att vara


Utskottsberedning: -2001/02:SfU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2000/01:135

Regeringens proposition 2000/01:135 Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 Prop. 2000/01:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2001 Göran Persson Britta Lejon Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens


Utskottsberedning: -2001/02:LU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2000/01:134

Regeringens proposition 2000/01:134 Underhåll till barn som fyllt 18 år Prop. 2000/01:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ändring i föräldrabalkens


Utskottsberedning: -2001/02:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation