Dokument & lagar (145 träffar)

Proposition 2007/08:19

Regeringens proposition 2007/08:19 Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare Prop. åren 20072009 2007/08:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås tillfälligt


Utskottsberedning: 2007/08:SkU15 2007/08:SkU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:19 (pdf, 332 kB)

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:3. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Skattefrågorna i budgetpropositionen prop. 2007/08:1 Fråga om justering Yttrande 2007/08:SkU1y

2007-10-25 08:00:00

Proposition 2007/08:26

Regeringens proposition 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. Prop. 2007/08:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen meddelade i 2007 års ekonomiska vårproposition att


Utskottsberedning: 2007/08:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:26 (pdf, 1049 kB)

Proposition 2007/08:25

Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor Regeringens proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra Prop. mervärdesskattefrågor 2007/08:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2007/08:SkU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:25 (pdf, 2727 kB)

Proposition 2007/08:24

Regeringens proposition 2007/08:24 Vissa personbeskattningsfrågor Prop. 2007/08:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna om avdrag vid beskattningen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:24 (pdf, 492 kB)

Proposition 2007/08:22

Regeringens proposition 2007/08:22 Ett förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2007/08:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Som ett led i ansträngningarna att ytterligare stimulera arbetsutbudet


Utskottsberedning: 2007/08:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2007/08:22 (pdf, 500 kB)

Proposition 2007/08:21

Regeringens proposition 2007/08:21 Prop. Ändring i tullagen, m.m. 2007/08:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tullagen 2000:1281 ändras som en följd


Utskottsberedning: 2007/08:SkU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:21 (pdf, 344 kB)

Skrivelse 2007/08:30

Regeringens skrivelse 2007/08:30 Kontroll av postförsändelser Skr. 2007/08:30 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser


Utskottsberedning: 2007/08:SkU16

Skrivelse 2007/08:30 (pdf, 54 kB)

Proposition 2007/08:18

Regeringens proposition 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Prop. 2007/08:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att samtliga


Utskottsberedning: 2007/08:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:18 (pdf, 143 kB)

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tullverkets ledning lämnar information och besvarar frågor med anledning av budgetpropositionen Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl 2.

2007-10-18 10:00:00

Proposition 2007/08:13

Regeringens proposition 2007/08:13 Skattelättnader för förmån av hushållstjänster Prop. 2007/08:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den 1 juli 2007 trädde lagen 2007:346 om skattereduktion


Utskottsberedning: 2007/08:SkU15 2007/08:SkU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:13 (pdf, 422 kB)

Proposition 2007/08:12

Regeringens proposition 2007/08:12 Vissa kapitalskattefrågor Prop. 2007/08:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förändringar när det gäller fysiska personers


Utskottsberedning: 2007/08:SkU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:12 (pdf, 333 kB)

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens respektive ledning lämnar information och besvarar frågor med anledning av budgetpropositionen Generaldirektör Mats Sjöstrand

2007-10-16 11:00:00

Proposition 2007/08:11

Regeringens proposition 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av Prop. budgetpropositionen för 2008 2007/08:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU10 2007/08:SkU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2007/08:11 (pdf, 367 kB)

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om aktulla frågor på skatte- och tullområdet

2007-09-27 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ5-30 Utrikesutskottets sessionssal Föredragningslista 1. Information om regeringskonferensen Statssekreterare Nicola Clase kommer kl. 9.00 2. Överläggning om

2007-09-19 09:00:00

Proposition 2007/08:3

Vissa frågor avseende beskattning av sjöinkomst Felmeddelande: error conversion failed Permission


Utskottsberedning: 2007/08:SkU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:3 (pdf, 193 kB)

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:17 m.m. 2. Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m. Fortsatt behandling samt förslag till betänkande 2001/02:SkU26 föredr. Bergman 3.

2002-05-28 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:31

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om nya förmånsrättsregler samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2002-05-23 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:17

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:16 m.m. 2. Begränsning av rätten till avdrag för vissa kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på

2002-05-21 11:00:00