Dokument & lagar (248 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 30 oktober samt den 1 november. 3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:2

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:5 och 2007/08:6. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket Prop. 2007/08:1

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Saksamråd med regeringen finansministern rörande kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om reducerade mervärdesskattesatser, KOM 2007 380 och

2007-11-01 13:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Fråga om deltagande i utskottssammanträde av annan än ledamot, suppleant eller utskottstjänsteman Riksdagsordningen 4 kap 13 andra stycket2. Godkännande av föredragningslistan.

2007-11-01 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 13:15 Plats: Obs Skandiasalen Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:4 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Anslag m.m. Proposition 2007/08:1 Motioner Se motionshäfte föredr. Ordeberg Nästa sammanträde

2007-10-30 13:15:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från statssekreterare Karin Johansson. Två PM bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 oktober.

2007-10-30 11:00:00

Proposition 2007/08:16

Regeringens proposition 2007/08:16 Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m. Prop. 2007/08:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny paragraf införs i


Utskottsberedning: 2007/08:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:16 (pdf, 307 kB)

Proposition 2007/08:27

Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Regeringens proposition 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Prop. 2007/08:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU10 2007/08:SkU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2007/08:27 (pdf, 2052 kB)

Proposition 2007/08:19

Regeringens proposition 2007/08:19 Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare Prop. åren 20072009 2007/08:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås tillfälligt


Utskottsberedning: 2007/08:SkU15 2007/08:SkU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:19 (pdf, 332 kB)

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:3. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Skattefrågorna i budgetpropositionen prop. 2007/08:1 Fråga om justering Yttrande 2007/08:SkU1y

2007-10-25 08:00:00

Proposition 2007/08:26

Regeringens proposition 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. Prop. 2007/08:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen meddelade i 2007 års ekonomiska vårproposition att


Utskottsberedning: 2007/08:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:26 (pdf, 1049 kB)

Proposition 2007/08:25

Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor Regeringens proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra Prop. mervärdesskattefrågor 2007/08:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2007/08:SkU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:25 (pdf, 2727 kB)

Proposition 2007/08:24

Regeringens proposition 2007/08:24 Vissa personbeskattningsfrågor Prop. 2007/08:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna om avdrag vid beskattningen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:24 (pdf, 492 kB)

Proposition 2007/08:22

Regeringens proposition 2007/08:22 Ett förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2007/08:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Som ett led i ansträngningarna att ytterligare stimulera arbetsutbudet


Utskottsberedning: 2007/08:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2007/08:22 (pdf, 500 kB)

Proposition 2007/08:17

Regeringens proposition 2007/08:17 Nikotinläkemedel i handeln Prop. 2007/08:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Apoteket Aktiebolag publ Apoteket


Utskottsberedning: 2007/08:SoU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:17 (pdf, 775 kB)

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från statssekreterare Ragnwi Marcelind. Aktuella EU-frågor inom socialutskottets beredningsområde hösten 2007 samt inkomna EU-dokument. PM innehållande

2007-10-23 11:00:00

Proposition 2007/08:21

Regeringens proposition 2007/08:21 Prop. Ändring i tullagen, m.m. 2007/08:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tullagen 2000:1281 ändras som en följd


Utskottsberedning: 2007/08:SkU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:21 (pdf, 344 kB)

Skrivelse 2007/08:30

Regeringens skrivelse 2007/08:30 Kontroll av postförsändelser Skr. 2007/08:30 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser


Utskottsberedning: 2007/08:SkU16

Skrivelse 2007/08:30 (pdf, 54 kB)

Proposition 2007/08:18

Regeringens proposition 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Prop. 2007/08:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att samtliga


Utskottsberedning: 2007/08:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:18 (pdf, 143 kB)

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tullverkets ledning lämnar information och besvarar frågor med anledning av budgetpropositionen Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl 2.

2007-10-18 10:00:00