Dokument & lagar (248 träffar)

Utskottsmöte 2001/02:33

Föredragningslista Socialutskottet 2001/02:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Justering av protokollen från sammanträdena den 18 och 25 april. 2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror jämte motion.

2002-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:28

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:113 om fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombuds-

2002-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:3

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fortsatt beredning av betänkande 2001/02: KUU2 EU:s framtidsfrågor HJ 4.

2002-05-14 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:15

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. EU-information Statssekreterare Claes Ljungh, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 2001/02:14 m.m. Anmälan av inkomna skrivelser Anmälan av inkomna

2002-05-13 11:00:00

Proposition 2001/02:178

Regeringens proposition 2001/02:178 Barn i väpnade konflikter Fakultativt protokoll Prop. till FN:s konvention om barnets rättigheter 2001/02:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2002 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2002/03:SoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:178 (pdf, 136 kB)

Utskottsmöte 2001/02:32

Föredragningslista Socialutskottet 2001/02:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:32 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 april. 2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården jämte motioner. Justering

2002-04-25 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:27

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2001/02:138 om utökad resegaranti för konsumenter Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Per Persson Anm

2002-04-25 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:14 Datum och tid: 18:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:13 m.m. 2. Kapitalförlust vid avyttring av genom andelsbyte mottagen andel Fortsatt behandling av initiativärende föredr. Gutsjö Eventuellt justeringssammanträde äger rum torsdagen den 25 april kl. 09.00

2002-04-24 18:00:00

Utskottsmöte 2001/02:31

Föredragningslista Socialutskottet 2001/02:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Preliminär behandling av proposition 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror jämte motioner. Propositionen, motionen samt en föredragningspromemoria ink.

2002-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:13

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:12 m.m. Anmälan av inkomna skrivelser Anmälan av inkomna EU-handlingar 2. Fråga ang. yttrande över 2002 års ekonomiska vårproposition

2002-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:26

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2001/02:138 om utökad resegaranti för konsumenter Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Per Persson Anm.

2002-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:2

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Betänkande KUU2 EU:s framtidsfrågor fortsatt beredning HJ 4. Övriga frågor

2002-04-23 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:30

Föredragningslista Socialutskottet 2001/02:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:30 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Uppvaktning av företrädare för Föreningen för medicinsk mikrobiologi. 15 min.Deltagare se bilaga. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 16 april. 3. Fortsatt

2002-04-18 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:25

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:25 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2001/02:123 om partnerskap och adoption jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 2001/02:

2002-04-18 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:29

Föredragningslista Socialutskottet 2001/02:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Uppvaktning med anledning av yttrande till lagutskottet över proposition 2001/02:123 Partnerskap och adoption av barnpsykiatern Frank Lindblad ca 15 min2. Information

2002-04-16 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:12

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Information om pågående process i EG-domstolen ang. beskattning vid överlåtelse av andelar till svenska företag resp. företag med utländskt ägarinflytande Departementsrådet

2002-04-16 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:24

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information från regeringen om aktuella EU-frågor kl. 11.00 Företrädare för Justitiedepartementet 2. Justering av protokoll 3. Föredragning och obsbehandling

2002-04-16 11:00:00

Proposition 2001/02:140

Regeringens proposition 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i Prop. inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och 2001/02:140 på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:140 (pdf, 295 kB)

Proposition 2001/02:177

Regeringens proposition 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Prop. 2001/02:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:177 (pdf, 36 kB)

Proposition 2001/02:127

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, Prop. m.m. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26 2001/02:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,

Proposition 2001/02:127 (pdf, 1185 kB)