Dokument & lagar (1 069 träffar)

Riksdagens protokoll 2015/16:119

1  Justering av protokoll Protokollet för 24 maj justerades. 2  Ansökan om ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Leif Jakobsson S ansökt om ledighet under tiden den 15 juni 201624 september 2018. Kammaren biföll denna ansökan. 3  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Leif Jakobsson S avsagt sig uppdragen

2016-06-14

Riksdagens protokoll 2015/16:119 (pdf, 1000 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:118

1  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Crister Spets SD skulle tjänstgöra som ersättare för Julia Kronlid SD under tiden för hennes ledighet den 14 juni28 juli och att Heidi Karlsson SD skulle tjänstgöra som ersättare för Julia Kronlid SD under tiden för hennes ledighet den 29 juli 20166 januari 2017.

2016-06-13

Riksdagens protokoll 2015/16:118 (pdf, 760 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:117

1  Justering av protokoll Protokollet för den 20 maj justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Carl Schlyter MP avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 17 juni. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiets

2016-06-10

Riksdagens protokoll 2015/16:117 (pdf, 160 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:116

1  Val av chefsjustitieombudsman Val av chefsjustitieombudsman Val av chefsjustitieombudsman företogs. Anf. 1  ANDREAS NORLÉN MHerr talman I egenskap av ordförande för riksdagens konstitutionsutskott är det en stor glädje för mig att få meddela kammaren att utskottet enhälligt föreslår att riksdagen till ny chefsjustitieombudsman

2016-06-09

Riksdagens protokoll 2015/16:116 (pdf, 1326 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:115

1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. 2  Anmälan om ny gruppledare för partigrupp Andre vice talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Christer Nylander som gruppledare för partigrupp från och med den 7 juni. 3  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp Andre vice talmannen

2016-06-08

Riksdagens protokoll 2015/16:115 (pdf, 1150 kB)

Proposition 2015/16:198

Regeringens proposition 2015/16:198 En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap Prop. 2015/16:198 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2016 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag


Utskottsberedning: 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:198 (pdf, 500 kB)

Proposition 2015/16:200

Regeringens proposition 2015/16:200 En utvidgad skyldighet att anmäla Prop. växtskadegörare 2015/16:200 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 september 2016 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Som en följd av ändringar i rådets


Utskottsberedning: 2016/17:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:200 (pdf, 288 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:128

1  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Erik Ullenhag L avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren biföll denna avsägelse. Andre vice talmannen meddelade att Håkan Juholt S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 12 september. Kammaren biföll denna avsägelse. Andre vice talmannen

2016-08-25

Riksdagens protokoll 2015/16:128 (pdf, 461 kB)

Proposition 2015/16:186

Regeringens proposition 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av Prop. infrastrukturen för alternativa drivmedel 2015/16:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2016 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:TU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:186 (pdf, 1323 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:106

1  Aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige Anf. 1  ANNIE LÖÖF CAktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige Herr talman Jag vill börja med att tacka talmannen, som accepterat denna debatt om hur vi kan skapa bra förutsättningar för snabbväxande tillväxtbolag

2016-05-17

Riksdagens protokoll 2015/16:106 (pdf, 1034 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:105

1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 april justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Jenny Bengtsson V inträtt som ersättare för Ali Esbati V under tiden för hans ledighet den 12 maj16 juni. 3  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp

2016-05-13

Riksdagens protokoll 2015/16:105 (pdf, 440 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:104

1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 april justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2015/16:576 Till riksdagen Interpellation 2015/16:576 Bredband och telefoni i hela Sverige av Magnus Oscarsson KD Interpellationen kommer att besvaras

2016-05-12

Riksdagens protokoll 2015/16:104 (pdf, 1015 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:103

1  Justering av protokoll Protokollet för den 20 april justerades. 2  Anmälan om faktapromemoria Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2015/16:FPM76 Handlingsplan för mervärdesskatt KOM2016 148 till skatteutskottet

2016-05-11

Riksdagens protokoll 2015/16:103 (pdf, 1133 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:102

1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 1215 och 19 april justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2015/16:566 Till riksdagen Interpellation 2015/16:566 Nykterhetskontroller av Sten Bergheden M Interpellationen kommer inte hinna besvaras

2016-05-10

Riksdagens protokoll 2015/16:102 (pdf, 917 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:107

1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 april justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2015/16:36 för torsdagen den 28 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet. 3  Anmälan om faktapromemoria Talmannen anmälde att

2016-05-18

Riksdagens protokoll 2015/16:107 (pdf, 869 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:110

1  Aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet Anf. 1  JONAS SJÖSTEDT VAktuell debatt om Vattenfalls brunkols-verksamhet och klimatet Fru talman Förra året stod jag vid kanten på det gigantiska dagbrottet Welzow-Süd i sydöstra Tyskland. Det är ett av de dagbrott där Vattenfall bryter sitt tyska kol.

2016-05-24

Riksdagens protokoll 2015/16:110 (pdf, 975 kB)

Proposition 2015/16:181

Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Regeringens proposition 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Prop. 2015/16:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2016 Stefan Löfven Ann Linde Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll De senaste decenniernas


Utskottsberedning: 2016/17:NU5
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:181 (pdf, 3214 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:111

1  Avsägelse Talmannen meddelade att Mia Sydow Mölleby V avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Hans Linde som suppleant i justitieutskottet. Talmannen förklarade vald till suppleant

2016-05-25

Riksdagens protokoll 2015/16:111 (pdf, 1108 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:114

1  Justering av protokoll Protokollen för den 1013 och 17 maj justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Åsa Romson MP återtagit sin plats i riksdagen från och med den 7 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Pernilla Stålhammar MPuppdraget som ersättare

2016-06-07

Riksdagens protokoll 2015/16:114 (pdf, 1035 kB)

Skrivelse 2015/16:192

Regeringens skrivelse 2015/16:192 Handlingsplan 20162018 till skydd för barn Skr. mot människohandel, exploatering och sexuella 2015/16:192 övergrepp Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2016/17:JuU5 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2015/16:192 (pdf, 285 kB)