Dokument & lagar (4 172 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:634 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2015/4236/FST Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:634 av Mikael Eskilandersson SD Extra pappamånad vid assisterad befruktning av ensamstående Mikael Eskilandersson har frågat mig om hur jag anser att göra med pappamånaderna för de barn som staten väljer att skapa

Svarsdatum: 2015-06-17 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:634 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:631 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/15:631 av Désirée Pethrus KD Utvecklingen i Turkiet Désirée Pethrus har frågat vad jag kan göra för att civilsamhälles-organisationer i Turkiet inte ska drabbas av repressalier från statens sida i syfte att försvåra deras verksamhet. Först vill

Svarsdatum: 2015-06-17 Frågeställare: Désirée Pethrus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:631 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:626 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2015/3215 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:626 av Ulla Andersson V om kortbedrägerier Ulla Andersson har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till att bankerna ska offentliggöra omfattningen av kortbedrägerier. Ulla Andersson menar att

Svarsdatum: 2015-06-17 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:626 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 41 kB)

Utskottsmöte 2014/15:34 Tisdag 2015-06-16 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid: 2015-06-16 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utsatta EES-medborgare Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EES-medborgare,

2015-06-16 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:NU201506161100 Tisdag 2015-06-16 kl. 11:00

Planerat sammanträde Näringsutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-06-16 kl. 11:00 Plats: RÖ4-

2015-06-16 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:FiU201506161100 Tisdag 2015-06-16 kl. 11:00

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-06-16 kl. 11:00 Plats: RÖ5-

2015-06-16 11:00:00

Riksdagens protokoll 2014/15:117

1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 maj justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2014/15:674 Till riksdagen Interpellation 2014/15:674 Svenska hushållens ekonomi av Sotiris Delis M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 18 september

2015-06-16

Riksdagens protokoll 2014/15:117 (pdf, 1144 kB)

Skrivelse 2014/15:142

Regeringens skrivelse 2014/15:142 Riksrevisionens rapport om kontrollen av Skr. försvarsunderrättelseverksamheten 2014/15:142 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Isabella Lövin Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2015/16:FöU2

Skrivelse 2014/15:142 (pdf, 598 kB)

Skrivelse 2014/15:140

2015 års redogörelse för företag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2014/15:140 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2014/15:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Mehmet Kaplan Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:NU4 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:140 (pdf, 8410 kB)

Proposition 2014/15:134

Regeringens proposition 2014/15:134 Informationsutbytesavtal med Niue Prop. 2014/15:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:134 (pdf, 301 kB)

Proposition 2014/15:133

Regeringens proposition 2014/15:133 Informationsutbytesavtal med Brunei Prop. 2014/15:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:133 (pdf, 301 kB)

Proposition 2014/15:129

Regeringens proposition 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid Prop. ombildningar av företag 2014/15:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:SkU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:129 (pdf, 234 kB)

Proposition 2014/15:128

Regeringens proposition 2014/15:128 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden Prop. 2014/15:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår en lag som dels genomför


Utskottsberedning: 2015/16:CU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2014/15:128 (pdf, 1007 kB)

Proposition 2014/15:126

Regeringens proposition 2014/15:126 Ändring i lagen om flygplatsavgifter Prop. 2014/15:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 2011:866


Utskottsberedning: 2015/16:TU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:126 (pdf, 291 kB)

Proposition 2014/15:125

Regeringens proposition 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av Prop. inkomstpensionerna 2014/15:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2015/16:SfU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:125 (pdf, 603 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:649 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3291 och 3304 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på frågorna 2014/15:641 och 2014/15:649 av Sofia Arkelsten M Utnämningsmakten Sofia Arkelsten har frågat finansministern samt klimat- och miljöministern om varför ansvaret för rekryteringen av generaldirektören för Naturvårdsverket överlämnats

Svarsdatum: 2015-06-16 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:649 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:646 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/4327/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:646 av Cecilia Widegren M Välanvända apotekstjänster för bättre hälsa Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att utveckla framtidens hälsotjänster mellan vården och apoteken,

Svarsdatum: 2015-06-16 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:646 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:645 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Svarsdatum: 2015-06-16 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:645 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (pdf, 50 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:642 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/4744/NRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:642 av Roza Güclü Hedin S Obligatorisk riskutbildning för körkortsbehörigheterna C och D Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att medverka till att det införs en obligatorisk riskutbildning för

Svarsdatum: 2015-06-16 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:642 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:641 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3291 och 3304 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på frågorna 2014/15:641 och 2014/15:649 av Sofia Arkelsten M Utnämningsmakten Sofia Arkelsten har frågat finansministern samt klimat- och miljöministern om varför ansvaret för rekryteringen av generaldirektören för Naturvårdsverket överlämnats

Svarsdatum: 2015-06-16 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:641 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 41 kB)