Dokument & lagar (4 172 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:712 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3538 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:712 av Cecilia Widegren M Högre kostnader och försämrade villkor för företag Cecilia Widegren har frågat mig hur högre kostnader för transporter, till exempel en ny lastbilsskatt, högre kostnader för att anställa samt minskade

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:712 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:698 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3481 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:698 av Edward Riedl M Utformning av flygskatten Edward Riedl har frågat mig om jag kan svara på ifall det förslag på flygskatt som Miljöpartiet presenterat och som diskuterades under valrörelsen 2014 ligger till grund för regeringens

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:698 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:695 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/2569/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:695 av Gunilla Nordgren M Regeringens prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Gunilla Nordgren har frågat mig om hur jag ser på risken, om Vatten-myndigheternas

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:695 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:694 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3535 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:694 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Sysselsättningsmålet i regeringsförklaringen Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat statsministern vilket regeringens sysselsättningsmål är. Frågan har överlämnats till mig. Jag har nyligen besvarat

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:694 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:691 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3473 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:691 av Anders Åkesson C Utvidgat undantag från trängselskatt Anders Åkesson har frågat infrastrukturministern Anna Johansson om hon anser att undantaget från trängselskatt bör utökas till färdtjänstresor för äldre och funktionshindrade

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:691 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:680 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3406 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:680 av Helena Bouveng M Konsekvenserna för landsbygden av höjd bensinskatt Helena Bouveng har frågat mig om jag avser att kompensera landsbygden på något sätt när bensin- och dieselskatten höjs och hur jag vill kompensera de landbygdsbor

Svarsdatum: 2015-08-05 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:680 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Proposition 2014/15:143

Regeringens proposition 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister Prop. 2014/15:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 juli 2015 Morgan Johansson Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 2001:558


Utskottsberedning: 2015/16:TU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:143 (pdf, 290 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:739 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/01030/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:739 av Lena Asplund M Tillgång till Medevac i Mali Lena Asplund har frågat mig vad jag avser göra för att tillgodose tillkännagivandet från riksdagen och därmed säkerställa Medevacförmågan i Mali. Inledningsvis vill jag

Svarsdatum: 2015-07-31 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:739 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5436/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:738 av Robert Halef KD Vinterdäckskrav på släp för tunga fordon Robert Halef har frågat mig om regeringen avser att utreda effekterna av vinterdäckskrav på tunga fordon samt om regeringen anser att utökade vinterdäckskrav

Svarsdatum: 2015-07-30 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:736 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2015-07-30 Ju2015/05608/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:736 av Saila Quicklund M Polisbilar i Jämtlands län Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att arbeta för att vi ska kunna bibehålla en hög polisiär närvaro såväl i Jämtlands län som i hela Sverige. Jag vill

Svarsdatum: 2015-07-30 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:736 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:711 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05286/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:711 av Anette Åkesson M Domstolsprocesser om tryckerimomsen Anette Åkesson har frågat mig om jag kommer att ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan generell åtgärd med anledning av det hon

Svarsdatum: 2015-07-28 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:711 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:734 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03903/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:734 av Hans Wallmark M Statligt stöd till forskningsprojekt kring Sverige, DDR och Stasi Hans Wallmark har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen initierar och ger statligt stöd till

Svarsdatum: 2015-07-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:734 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2015/2589/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:703 av Birger Lahti V Elnätsbolagens prishöjningar Birger Lahti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undvika att elnätsföretagen ges möjlighet att ta ut stora avgiftshöjningar framöver Det stämmer

Svarsdatum: 2015-07-22 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:732 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5350/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz M Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder med anledning av den framförda kritiken av de samhällsekonomiska kalkyler

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:732 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:722 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5225/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:722 av Åsa Coenraads M Åtgärder för att minska viltolyckorna i trafiken Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att minska de alltmer ökade viltolyckorna i trafiken. Utgångspunkten för allt trafiksäkerhetsarbete

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:722 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:719 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/05157/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:719 av Edward Riedl M Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen Edward Riedl har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att underlätta för vanliga båtägare att göra rätt, när det kommer till det nya

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:719 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:697 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5003/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:697 av Edward Riedl M Inspel från flygbranschen vid framtagandet av flygstrategin Edward Riedl har frågat mig om jag avser att på något sätt involvera aktörer från flygbranschen vid framtagningen av flygstrategin. Svaret

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:697 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

Utskottsmöte 2014/15:37 Fredag 2015-07-17 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2014/15:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37 Datum och tid: 2015-07-17 10:00 Plats: Skandiasalen 1. Inför utrikesrådet FAC Information Statssekreterare Hans Dahlgren, SB Kommenterad dagordning FAC Tillägg kommenterad dagordning FAC 2. Kanslimeddelanden 3. Övriga frågor

2015-07-17 10:00:00

Svar på skriftlig fråga 2014/15:730 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05482/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:730 av Roger Haddad FP Effekter av polisens omorganisation Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att omorganisationen faktiskt ska leda till att polisen kommer närmare invånarna lokalt. Målet

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:730 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:725 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/01929/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:725 av Hans Wallmark M Beredskapsmuseet utanför Helsingborg Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att vidta någon generell åtgärd för att säkerställa att allmänheten fortsatt kan få tillgång till

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:725 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 33 kB)