Dokument & lagar (4 172 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:724 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/00993/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:724 av Hans Wallmark M Kostnaderna för nästa generations ubåt Hans Wallmark har frågat mig om de två nya ubåtarna samt halvtidsmodifieringen av de två befintliga ubåtarna ryms inom den kostnadsram som tidigare har satts

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:724 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:721 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/00989/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:721 av Carl-Oskar Bohlin M Otillräckligt Natoskydd med enbart partnerskap Carl-Oskar Bohlin har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt ställningstagande att Sverige säkerhetspolitiskt gynnas av

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:721 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:715 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015 05370/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:715 av Roger Haddad FP Sveriges hantering av Europols antiterrorprojekt Roger Haddad har frågat mig på vilka sätt jag och regeringen arbetar för att Sverige ska delta i Europols antiterroraktion mot terrorism på sociala

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:715 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:709 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05319/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:709 av Roger Haddad FP Stockholmspolisens kvinnoregister Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med registerfrågorna inom polisen. Frågan ställs mot bakgrund av Datainspektionens

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:709 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/ 05320/Statssekr Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:702 av Andreas Carlson KD Nollvision mot branddöd Andreas Carlson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra Sverige mer brandsäkert. När det gäller förekomsten av olyckor kan jag konstatera att

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Andreas Carlson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:693 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05170/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:693 av Beatrice Ask M Säkerhetspolisens nya uppgifter om terrorismfinansiering Beatrice Ask har frågat mig vilka nya initiativ jag tänker ta för att Säkerhetspolisen, långivarna och berörda myndigheter mer effektivt ska

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:693 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:692 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05169/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:692 av Tuve Skånberg KD Religionsfriheten och konvertiters säkerhet Tuve Skånberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera konvertiters säkerhet. Att förebygga och förhindra att människor utsätts

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Tuve Skånberg (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:692 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:723 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/5224/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:723 av Åsa Coenraads M Åtgärder för att minska skadorna från vildsvin Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att minska skadorna från vildsvin på åkrar, trädgårdar och slåttervallar. Regeringen

Svarsdatum: 2015-07-14 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:723 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:716 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/5101/FÖF Dnr N2015/5138/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:713 av Sten Bergheden M Electrolux avveckling och näringslivet i Mariestad, och 2014/15:716 av Cecilia Widegren M Sämre konkurrenskraft ger nedläggningar Sten Bergheden har frågat mig om

Svarsdatum: 2015-07-10 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:716 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:713 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/5101/FÖF Dnr N2015/5138/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:713 av Sten Bergheden M Electrolux avveckling och näringslivet i Mariestad, och 2014/15:716 av Cecilia Widegren M Sämre konkurrenskraft ger nedläggningar Sten Bergheden har frågat mig om

Svarsdatum: 2015-07-10 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:713 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:720 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2015/03762/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:720 av Håkan Bergman S Elever med autism Håkan Bergman har frågat mig om jag är beredd att föreslå en förändring av skollagens målgruppsparagraf i syfte att bättre tillgodose de specifika behov som vissa elever med

Svarsdatum: 2015-07-09 Frågeställare: Håkan Bergman (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:720 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:717 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:717 av Hans Wallmark M Protester mot den ryska marinens agerande Hans Wallmark har frågat mig om Sverige lämnat in en formell protest till Ryssland mot den ryska marinens agerande mot bevakningsfartyg delaktiga i Nordbaltprojektet. Sverige och

Svarsdatum: 2015-07-09 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:717 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:708 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/5071 SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:708 av Åsa Coenraads M Regeringens inställning till GMO och Sveriges utrikeshandel Åsa Coenraads har frågat närings- och innovationsministern hur det faktum att Sverige har lagt ned sin röst i GMO-frågan i EU-parlamentet

Svarsdatum: 2015-07-09 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:708 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:704 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/5008/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:704 av Gunilla Nordgren M Försörjningsberedskap och sårbarhetsanalys vid framtagandet av livsmedelsstrategi Gunilla Nordgren har frågat mig om jag är beredd att arbeta för att involvera aspekter på försörjningsberedskap

Svarsdatum: 2015-07-08 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:704 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:701 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/5005/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:701 av Anders Forsberg SD Försenade miljöersättningar Anders Forsberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att mildra de effekter som införandet av det nya landsbygdsprogrammet medfört, och vad jag tänker göra

Svarsdatum: 2015-07-08 Frågeställare: Anders Forsberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:701 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:700 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/00937/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:700 av Hans Wallmark M Flygverksamhet i och över isländskt luftrum Hans Wallmark har frågat mig om Sverige genom flygvapnet har för avsikt att under 2015 delta i flygverksamhet i och över det isländska luftrummet i likhet

Svarsdatum: 2015-07-08 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:700 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:714 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03721/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:714 av Betty Malmberg M Vetenskapsrådets förslag till kvalitetsutvärdering av forskning Betty Malmberg har frågat mig hur jag ställer mig till förslaget till kvalitetsutvärderingssystem och undrar

Svarsdatum: 2015-07-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:714 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:710 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/04675/FST Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:710 av Åsa Coenraads M Statsbidrag till egen politik Åsa Coenraads har frågat mig hur jag ser på att organisationsbidrag som regeringen har godkänt används för att stödja regeringens politik, och om

Svarsdatum: 2015-07-06 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:710 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:707 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03683/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:707 av Betty Malmberg M Omfördelning av anslag till Strategiska forskningsområden Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillmötesgå de forskningsfinansierande

Svarsdatum: 2015-07-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:707 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:699 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:699 av Hans Wallmark M Brott mot mänskliga fri- och rättigheter på Kuba Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att mer tydligt och med skärpa markera mot de brott mot mänskliga fri- och rättigheter som dagligen sker

Svarsdatum: 2015-07-06 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:699 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)