Dokument & lagar (4 172 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:690 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/2554/Ke Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:690 av Betty Malmberg M Kemikalieinspektionens handlingsplan Betty Malmberg har frågat mig om jag är tillfreds med den handlingsplan som KemI har redovisat och om inte vilka åtgärder

Svarsdatum: 2015-07-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:690 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 40 kB)

Utskottsmöte 2014/15:47 Torsdag 2015-07-02 kl. 11:45

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:47 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:47 Datum och tid: 2015-07-02 11:45 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens sessionssal 1. Information om situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 2. Nästa sammanträde Torsdagen den 17 september kl.10.30 Bilagor Instruktion

2015-07-02 11:45:00

Svar på skriftlig fråga 2014/15:696 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svarsdatum: 2015-07-02 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:696 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (pdf, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:658 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svarsdatum: 2015-07-02 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:658 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (pdf, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:657 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2015/4829/FÖF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:657 av Jens Holm V Oseriösa bolag i gruvbranschen Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stärka kontrollen av gruvbolagen. Tillståndsprocessen från undersökningsverksamhet till gruvverksamhet

Svarsdatum: 2015-07-02 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:657 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Proposition 2014/15:139

Regeringens proposition 2014/15:139 Europeisk skyddsorder Prop. 2014/15:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom en ny lag om europeisk skyddsorder föreslås regler som stärker


Utskottsberedning: 2015/16:JuU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2014/15:139 (pdf, 1021 kB)

Proposition 2014/15:138

prop 2014/15 1380 Regeringens proposition 2014/15:138 Erkännande och verkställighet av Prop. frivårdspåföljder inom Europeiska unionen 2014/15:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2015/16:JuU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:138 (pdf, 1542 kB)

Proposition 2014/15:136

Regeringens proposition 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga Prop. utmätningsbeslut 2014/15:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår en ändring


Utskottsberedning: 2015/16:CU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:136 (pdf, 268 kB)

Proposition 2014/15:131

Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor Regeringens proposition 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och Prop. andra rättssäkerhetsfrågor 2014/15:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström Magdalena Andersson


Utskottsberedning: 2015/16:SkU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:131 (pdf, 1950 kB)

Proposition 2014/15:127

Regeringens proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående Prop. kvinnor 2014/15:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att ensamstående


Utskottsberedning: 2015/16:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:127 (pdf, 451 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:689 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2015/4904/PUB Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:689 av Kent Härstedt S Återinförande av förköpslagen Kent Härstedt har frågat mig om regeringen har för avsikt att återinföra förköpslagen. Enligt förköpslagen 1967:868 hade en kommun förköpsrätt

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:689 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:676 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/04472/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:676 Kunskapscentrum om patientsäkerhet av Jan Lindholm MP Jan Lindholm har frågat mig hur jag ser på att låta utreda ett oberoende centrum för att bygga upp kunskap och stöd inom patientsäkerhetsområdet.

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Jan Lindholm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:676 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:667 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/1828/ARM A2015/1829/ARM A2015/1830/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:665, 2014/15:666 och 2014/15:667 av Jenny Petersson M Arbetsmiljörelaterade problem, Kvinnors arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö Jenny Petersson har frågat mig hur jag och

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:667 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:666 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/1828/ARM A2015/1829/ARM A2015/1830/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:665, 2014/15:666 och 2014/15:667 av Jenny Petersson M Arbetsmiljörelaterade problem, Kvinnors arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö Jenny Petersson har frågat mig hur jag och

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:666 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:665 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/1828/ARM A2015/1829/ARM A2015/1830/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:665, 2014/15:666 och 2014/15:667 av Jenny Petersson M Arbetsmiljörelaterade problem, Kvinnors arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö Jenny Petersson har frågat mig hur jag och

Svarsdatum: 2015-06-30 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:665 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Skrivelse 2014/15:132

Regeringens skrivelse 2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Skr. Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 2014/15:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström Åsa Regnér Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2015/16:SoU2

Skrivelse 2014/15:132 (pdf, 652 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:684 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:684 av Roger Haddad FP Sveriges syn på demokrati i Burma Roger Haddad har frågat mig om min och regeringens bedömning är att Burma är att betrakta som en demokrati, trots att oppositionsledaren inte tillåts ställa upp i presidentvalet. Val till

Svarsdatum: 2015-06-29 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:684 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:673 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:673 av Amineh Kakabaveh V Barnarbete i Indien Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att Sverige, som enskilt land såväl som medlem i EU och FN, ska förmå den indiska regeringen att stoppa lagändringen beträffande barnarbete.

Svarsdatum: 2015-06-29 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:673 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:660 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:660 av Hans Hoff S FN-personal som utnyttjar barn Hans Hoff har frågat mig på vilket sätt jag avser agera för att få stopp på FN-personals utnyttjande av barn. Regeringen har i offentliga uttalanden klargjort att den delar oron och avskyn vad

Svarsdatum: 2015-06-29 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:660 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)

Proposition 2014/15:137

Regeringens proposition 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Prop. 2014/15:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 17 juni 2015 Stefan Löfven Gustav Fridolin Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller ett förslag till ändring


Utskottsberedning: 2015/16:UbU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:137 (pdf, 252 kB)