Dokument & lagar (4 260 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:775 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr Ju2015/06682/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:775 av Sten Bergheden M Konsekvenser för vapenhandlarna av långa handläggningstider Sten Bergheden har frågat närings- och innovationsministern om han avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att handeln inte

Svarsdatum: 2015-09-15 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:775 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Proposition 2014/15:147

Regeringens proposition 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Prop. 2014/15:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås det att lagen om


Utskottsberedning: 2015/16:SfU8
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:147 (pdf, 348 kB)

Proposition 2014/15:145

Regeringens proposition 2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför Prop. underhållsstödet 2014/15:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen avser att ge


Utskottsberedning: 2015/16:SfU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:145 (pdf, 673 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:773 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/3089/Kl Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:773 av Anders Åkesson C Infrastruktur för laddstolpar Anders Åkesson har frågat mig varför regeringen har beslutat att ta bort öronmärkningen av pengar till laddinfrastruktur och

Svarsdatum: 2015-09-14 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:773 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:772 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/4136 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:772 av Rickard Nordin C Fastighetsskatt på vindkraftverk Rickard Nordin har frågat mig om jag och regeringen, mot bakgrund av Skatteverkets ställningstagande från mars i år, avser att genomföra en kostnadshöjning på förnybar el

Svarsdatum: 2015-09-14 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:772 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 46 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:123

1  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Eva-Lena Jansson S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrik Björck som suppleant i EU-nämnden. Förste vice talmannen

2015-09-10

Riksdagens protokoll 2014/15:123 (pdf, 337 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:771 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2015/04205/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:771 av Roger Haddad FP Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan Roger Haddad har frågat mig om regeringens aviserade satsning på mindre barngrupper i förskolan kommer att erbjudas alla kommuner och enskilda aktörer

Svarsdatum: 2015-09-10 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:771 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:770 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi 2015/4106 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:770 om Region Halland Jenny Petersson M har frågat mig om jag anser att Region Halland bör finnas kvar som det är idag. Regeringen har nyligen tillsatt en kommitté med uppgift att föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Syftet

Svarsdatum: 2015-09-10 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:770 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:765 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3981 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:765 av Sten Bergheden M Ökade arbetsgivar-avgifter för företagare i Skaraborg Sten Bergheden har frågat mig hur jag avser kompensera Skaraborgs arbetsgivare så att inte konkurrenskraften försämras på grund av den slopade nedsättningen

Svarsdatum: 2015-09-10 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:765 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Skrivelse 2014/15:141

Riksrevisionens rapport om den officiella


Utskottsberedning: 2015/16:FiU8

Skrivelse 2014/15:141 (pdf, 1368 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:769 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/06244 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:769 av Ulf Berg M Bättre förhållanden för utländska bärplockare Ulf Berg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa en bättre och mer rättssäker situation för bärplockare och markägare.

Svarsdatum: 2015-09-09 Frågeställare: Ulf Berg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:769 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 35 kB)

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-09-08 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum och tid: 2015-09-08 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning Information Statssekreterare

2015-09-08 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:42 Tisdag 2015-09-08 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:42 Datum och tid: 2015-09-08 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Extra miljöråd 18 september 2015 Information Klimat- och miljöminister Åsa Romson Miljö- och energidepartementet 2. Information om avslutat lettiskt och nytt luxemburgskt

2015-09-08 11:00:00

Proposition 2014/15:148

Regeringens proposition 2014/15:148 Domstolsdatalag Prop. 2014/15:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår en lag om behandling av personuppgifter i de allmänna


Utskottsberedning: 2015/16:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:148 (pdf, 922 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:768 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/3037/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:768 av Jens Holm V Det fiskefria området i Kattegatt Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att det fiske-fria området i Kattegatt ska omfattas av ett formellt

Svarsdatum: 2015-09-04 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:768 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 41 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:122

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Marta Obminska M utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 27 augusti 2015 sedan Per Bill M avsagt

2015-09-03

Riksdagens protokoll 2014/15:122 (pdf, 897 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:767 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/02160/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:767 av Elisabeth Svantesson M Fler jobb Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag delar statsministerns åsikt att det inte råder brist på jobb i Sverige. Regeringens viktigaste uppgifter är att öka sysselsättningen

Svarsdatum: 2015-09-03 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:767 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:766 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2015/05381/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:766 av Cecilia Widegren M Platsbrist inom tvångsvården av missbrukare Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att det finns tillräckligt många platser

Svarsdatum: 2015-09-03 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:766 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:764 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5982/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:764 av Boriana Åberg M Säkrare vägarbetsplatser Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förtydliga Trafikverkets ansvar för säkrare vägarbetsplatser. Regeringens ambition är att i början

Svarsdatum: 2015-09-03 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:764 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:763 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5981/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:763 av Sten Bergheden M Utredning om en kanalutbyggnad mellan Vänern och Uddevalla Sten Bergheden har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att utreda kostnader och vilka effekter en kanal från Vänern till

Svarsdatum: 2015-09-03 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:763 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 34 kB)