Dokument & lagar (4 260 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:762 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5968/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:762 av Anders W Jonsson C Parkeringstillstånd för människor med funktionsnedsättning Anders W Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stoppa missbruket av parkeringstillstånd för människor med

Svarsdatum: 2015-09-02 Frågeställare: Anders W Jonsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:762 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:761 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3952 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:761 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Välfärdsutredningen Jonas Jacobsson Gjörtler M har frågat mig när och på vilket sätt jag avser att tillmötesgå det tillkännagivande om en utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet,

Svarsdatum: 2015-08-31 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:761 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:760 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05996/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:760 av Roger Haddad FP Klassning av handgranater Roger Haddad har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han avser att vidta för att handgranater ska klassas som vapen. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2015-08-31 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:760 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Skrivelse 2014/15:146

Förebygga Förhindra Försvåra Den svenska strategin mot terrorism Regeringens skrivelse 2014/15:146 Regeringens skrivelse 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra Skr. den svenska strategin mot terrorism 2014/15:146 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 augusti 2015 Stefan


Utskottsberedning: 2015/16:JuU7 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2014/15:146 (pdf, 524 kB)

Utskottsmöte 2014/15:40 Torsdag 2015-08-27 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:40 Datum och tid: 2015-08-27 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Miljö- och energidepartementet Statsrådet Ibrahim Baylan lämnar information om regeringens syn på det energipolitiska läget och beskeden rörande svensk kärnkraft.

2015-08-27 11:00:00

Riksdagens protokoll 2014/15:121

1  Justering av protokoll Protokollen för den 5, 812, 1517, 22 och 23 juni justerades. 2  Anmälan om interpellationer Förste vice talmannen anmälde att 32 interpellationer hade framställts. 3  Anmälan om skriftliga frågor och svar Förste vice talmannen anmälde att 76 skriftliga frågor hade framställts och att 108 svar

2015-08-27

Riksdagens protokoll 2014/15:121 (pdf, 516 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:751 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svarsdatum: 2015-08-26 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:751 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (pdf, 68 kB)

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-08-25 kl. 09:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum och tid: 2015-08-25 09:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rådsslutsatser om en ny agenda om hälsa och säkerhet i arbetslivet för att skapa bättre arbetsvillkor Överläggning med regeringen Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2015-08-25 09:00:00

Svar på skriftlig fråga 2014/15:759 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05237/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:759 av Carina Herrstedt SD Utfärdanden av särskilda förordnanden Carina Herrstedt SD har frågat mig om det är min avsikt att låta Socialstyrelsen utfärda särskilda förordnanden av den svenska ST-utbildningen

Svarsdatum: 2015-08-25 Frågeställare: Carina Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:759 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Utskottsmöte 2014/15:41 Måndag 2015-08-24 kl. 13:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:41 Datum och tid: 2015-08-24 13:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information om avslutat lettiskt och nytt luxemburgskt ordförandeskap Utrymme för ledamöterna att ställa frågor om mjölkböndernas situation Statssekreterare Elisabeth

2015-08-24 13:00:00

Svar på skriftlig fråga 2014/15:758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05859/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:758 av Mikael Eskilandersson SD Friköpslag för historiska arrenden Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag kommer att agera för att införa en friköpslag för historiska arrenden. Frågan om huruvida det

Svarsdatum: 2015-08-24 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:757 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05199/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm FP Utveckling av den nationella ordinationsdatabasen Barbro Westerholm har frågat mig hur regeringen avser gå vidare för att den nationella ordinationsdatabasen ska kunna etableras.

Svarsdatum: 2015-08-21 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:757 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:756 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05198/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:756 av Emma Henriksson KD Brist på vaccin till barn Emma Henriksson har frågat mig när jag fick kännedom om bristsituationen som riskerar möjligheten att upprätthålla vaccinationsprogrammet för barn

Svarsdatum: 2015-08-21 Frågeställare: Emma Henriksson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:756 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:750 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:750 av Amineh Kakabaveh V Turkiets bombanfall mot kurdiska mål Amineh Kakabaveh har frågat mig i ljuset av den senaste tidens utveckling i Turkiet vad jag avser att göra för att förmå EU att spela en fredsbefrämjande roll och bidra till att den

Svarsdatum: 2015-08-21 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:750 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:737 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:737 av Krister Örnfjäder S Exportlicenser Krister Örnfjäder har frågat statsrådet Mikael Damberg varför företag i Sverige inte kan få exportlicens till Serbien för ammunition som används i jakt- och sportskytte Ansvarsfördelningen inom regeringen

Svarsdatum: 2015-08-21 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:737 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 48 kB)

Utskottsmöte 2014/15:41 Onsdag 2015-08-19 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2014/15:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:41 Datum och tid: 2015-08-19 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Försvarsmaktsinformation Fördjupad information om rapporterade incidenter Generalmajor Micael Bydén, Flygvapenchef 2. Anmälningar 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Preliminärt tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 11.00

2015-08-19 11:00:00

Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05819/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:755 av Sten Bergheden M Indrivning av böter från utländska chaufförer Sten Bergheden har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att ta några initiativ för att EU-medborgare som bryter mot svenska hastighetsregler

Svarsdatum: 2015-08-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (doc, 59 kB) Svar på skriftlig fråga 2014/15:755 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:726 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/5244/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:726 av Désirée Pethrus KD Kvinnors företagande Désirée Pethrus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra förutsättningarna så att fler kvinnor väljer att starta företag. Jobbskaparna

Svarsdatum: 2015-08-19 Frågeställare: Désirée Pethrus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:726 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:754 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05151/FST Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:754 av Barbro Westerholm FP Rökfria skolgårdar Barbro Westerholm har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att åstadkomma efterlevnad av tobakslagen. Tobaksrökning är en bidragande orsak

Svarsdatum: 2015-08-18 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:754 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Skrivelse 2014/15:144

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande


Utskottsberedning: 2015/16:KU4 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2014/15:144 (pdf, 416 kB)