Dokument & lagar (223 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:42 Tisdag 2011-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:42 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:42 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris FiU27 Justering KOM 2010 579 Föredragande: PE 3. Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa

2011-05-31 09:00:00

Proposition 2010/11:150

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Regeringens proposition 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Prop. 2010/11:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2011 Eskil Erlandsson Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2011/12:FiU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:150 (pdf, 8948 kB)

Skrivelse 2010/11:138

Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt Regeringens skrivelse 2010/11:138 Riksrevisionens granskning av it inom Skr. statsförvaltningen och statliga it-projekt 2010/11:138 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2011 Eskil Erlandsson Anna-Karin


Utskottsberedning: 2011/12:FiU2

Skrivelse 2010/11:138 (pdf, 4789 kB)

Utskottsmöte 2010/11:41 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:41 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:41 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Nya regler för elektroniska pengar FiU39 Beslut och justering Proposition 2010/11:124 Föredragande: EJ 3. Indelning i utgiftsområden FiU6y Beslut

2011-05-19 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:40 Torsdag 2011-05-12 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:40 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:40 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Ändrade kapitaltäckningsregler CRD 2 och 3 FiU40 Justering Prop. 2010/11:110 och motion Föredragande: CK 3. Arbetslöshetsförsäkringen FiU5y

2011-05-12 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:39 Torsdag 2011-05-05 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:39 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter FiU25 Justering Proposition 2010/11:95 Föredragande: EJ 3. Riksrevisionens

2011-05-05 10:30:00

Proposition 2010/11:135

Investeringsfondsfrågor Regeringens proposition 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor Prop. 2010/11:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet och rådet antog den 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:135 (pdf, 1929 kB)

Utskottsmöte 2010/11:38 Tisdag 2011-05-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:38 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Arbetslöshetsförsäkringen FiU5y Fortsatt beredning Motioner Föredragande: IM 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde

2011-05-03 11:00:00

Proposition 2010/11:132

Regeringens proposition 2010/11:132 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island Prop. 2010/11:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:132 (pdf, 936 kB)

Utskottsmöte 2010/11:37 Tisdag 2011-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:37 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om konvergensprogrammet och det nationella reformprogrammet Statssekreterarna Susanne Ackum och Oscar Wåglund Söderström 2. Anmälningar 3.

2011-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:36 Torsdag 2011-04-14 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36 Datum och tid: 08:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Öppen utfrågning om ramverket för krishantering av banker EU-kommissionär Michel Barnier Finansmarknadsminister Peter Norman Riksbankschef Stefan Ingves

2011-04-14 08:00:00

Skrivelse 2010/11:101

Årsredovisning för staten 2010 Regeringens skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010 Regeringens skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:FiU33 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:101 (pdf, 2982 kB)

Skrivelse 2010/11:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 2010/11:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2010/11:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 2010/11:FiU34 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:102 (pdf, 853 kB)

Proposition 2010/11:100

2011 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20 2010/11:KU32
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2010/11:100 (pdf, 1927 kB)

Proposition 2010/11:99

Regeringens proposition 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 Regeringens proposition 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2010/11:FiU21
Riksdagsbeslut (14 förslag): 1 avslag, 13 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:99 (pdf, 397 kB)

Utskottsmöte 2010/11:35 Tisdag 2011-04-12 kl. 11:40

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35 Datum och tid: 11:40 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation FiU26 Justering Prop. 2010/11:71 Föredragande: LW 3.

2011-04-12 11:40:00

Proposition 2010/11:109

Regeringens proposition 2010/11:109 Ändringar av insättningsgarantin Prop. 2010/11:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till genomförande av artikel


Utskottsberedning: 2010/11:FiU41
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:109 (pdf, 641 kB)

Proposition 2010/11:124

Nya regler för elektroniska pengar Regeringens proposition 2010/11:124 Nya regler för elektroniska pengar Prop. 2010/11:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2010/11:FiU39
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:124 (pdf, 1944 kB)

Utskottsmöte 2010/11:34 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information inför IMFs och Världsbankens vårmöten gemensamt med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg Vice Riksbankschef Barbro Wickman-Parak 2. Val av

2011-04-05 11:00:00

Proposition 2010/11:118

Regeringens proposition 2010/11:118 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa Prop. kollektivtrafiktjänster 2010/11:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Hillevi Engström Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:118 (pdf, 1128 kB)