Dokument & lagar (223 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2011-03-31 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Riksbankens förvaltning 2010 FiU23 Justering RB1: Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2010 RB2: Förslag till disposition

2011-03-31 10:30:00

Proposition 2010/11:110

Ändrade kapitaltäckningsregler Regeringens proposition 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler Prop. 2010/11:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: 2010/11:FiU40
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:110 (pdf, 1758 kB)

Utskottsmöte 2010/11:32 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om Riksbankens utvärderingsrapport Riksbankschef Stefan Ingves 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde

2011-03-29 11:00:00

Skrivelse 2010/11:79

RamveRk föR finanspolitiken Regeringens skrivelse 2010/11:79 Regeringens skrivelse 2010/11:79 Ramverk för finanspolitiken Skr. 2010/11:79 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU42 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:79 (pdf, 489 kB)

Proposition 2010/11:95

Regeringens proposition 2010/11:95 Moderniserade regler för avvecklingssystem och Prop. finansiella säkerheter 2010/11:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet och


Utskottsberedning: 2010/11:FiU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:95 (pdf, 1290 kB)

Utskottsmöte 2010/11:31 Torsdag 2011-03-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Statistikfrågor FiU32 Beslut och justering Motioner Föredragande: ACT 2. Riksbankens förvaltning 2010 FiU23 Beredning RB1: Årsredovisning för Sveriges riksbank

2011-03-17 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-03-17 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista Kl 08.00 Information och överläggningar inför EU:s vårtoppmöte Anders Borg, finansminister Bilagor Slutsatser från Euroområdets stats- och regeringschefer den 11 mars 2011. OBS Underlag till överläggningen delas under onsdagen.

2011-03-17 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:29 Torsdag 2011-03-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Grönbok om offentlig upphandling FiU44 Föredragning KOM2011 15 Föredragande: EJ 3. Riksrevisionens rapport: Myndigheternas insatser för finansiell

2011-03-10 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-03-03 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista Kl 09:00-11:00 Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Stefan Ingves, riksbankschef Kl 11.15 FiU:s sessionssal 2. Intern utfrågning

2011-03-03 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:27 Tisdag 2011-03-01 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om penningpolitiken Jan Häggström, chefsekonom Handelsbanken Lena Hagman, chefsekonom Almega Kl 10:00 Förstakammarsalen 2. Öppen utfrågning

2011-03-01 09:00:00

Proposition 2010/11:71

Regeringens proposition 2010/11:71 Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna Prop. hypoteksbank har trätt i likvidation 2010/11:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:FiU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:71 (pdf, 2824 kB)

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Ändring i lagen om Sveriges riksbank FiU16 Justering Framst. 2010/11:RB6 Föredragande: EJ 3. Statlig förvaltning FiU28 Justering Motioner

2011-02-17 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-02-15 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-ärenden Finansmarknadsministern Peter Norman 2. Anmälningar 3. EU-förslag om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

2011-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-02-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 10:30 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Öppen utfrågning om Långtidsutredningen 2011: Reformer för en bättre arbetsmarknad Docent Oscar Nordström Skans Bilagor 1. Delats tidigare: långtidsutredningen

2011-02-10 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Riksrevisionens styrelses framställning om statens betalningar FiU22 Justering Framst. 2010/11:RRS5 Föredragande: LW 3. Kommunala frågor FiU30

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Tisdag 8 februari kl 11:00 Bilagor OH- bilder Anders

2011-02-03 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:21

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information av Riksbankens presidium Ordf. Johan Gernandt och vice ordf. Leif Pagrotsky 2. Anmälningar 3. En reformerad budgetlag FiU2y Justering Prop. 2010/11:40

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Kommunala frågor FiU30 Beredning Motioner Föredragande: ACT 3. EUMOT-utredningen remiss Beredning Rapporter: Riksdagens arbete med EU-frågor

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utlåtande över grönbok om e-upphandling FiU19 Justering Grönbok KOM2010 571 Föredragande: CH 3. Riksrevisionens styrelses framställning om statens

2011-01-20 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11

Föredragningslista Finansutskottet 2010/11: Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11: Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista EU-handlingar Två ärenden för subsidiaritetsprövning: KOM 2010 775 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar

2010-12-28