Dokument & lagar (2 198 träffar)

Riksdagens protokoll 2014/15:89

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:470 Till riksdagen Interpellation 2014/15:470 Statlig verksamhet på landsbygden av Sten Bergheden M Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 5 maj 2015. Skälet till dröjsmålet är anhörigs sjukdom. Stockholm

2015-04-21

Riksdagens protokoll 2014/15:89 (pdf, 638 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:106

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 31 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Gunnar Hedberg M2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit

2015-05-29

Riksdagens protokoll 2014/15:106 (pdf, 426 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:105

1  Justering av protokoll Protokollet för den 8 maj justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Lena Ek C avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt att Kristina Yngwe C avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 3 

2015-05-28

Riksdagens protokoll 2014/15:105 (pdf, 861 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:104

1  Justering av protokoll Protokollen för den 6 och 7 maj justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Anna-Karin Hatt C avsagt sig uppdraget som ersättare för riksdagsledamot. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2015-05-27

Riksdagens protokoll 2014/15:104 (pdf, 492 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:103

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:584 Till riksdagen Interpellation 2014/15:584 Åtgärder för näringslivet i Halland av Jörgen Warborn M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 5 juni 2015. Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade

2015-05-26

Riksdagens protokoll 2014/15:103 (pdf, 671 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:102

1  Justering av protokoll Protokollet för den 5 maj justerades. 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Sara Karlsson S avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Maria

2015-05-22

Riksdagens protokoll 2014/15:102 (pdf, 738 kB)

Skrivelse 2014/15:142

Regeringens skrivelse 2014/15:142 Riksrevisionens rapport om kontrollen av Skr. försvarsunderrättelseverksamheten 2014/15:142 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Isabella Lövin Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2015/16:FöU2

Skrivelse 2014/15:142 (pdf, 598 kB)

Skrivelse 2014/15:140

2015 års redogörelse för företag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2014/15:140 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2014/15:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Mehmet Kaplan Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:NU4 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2014/15:140 (pdf, 8410 kB)

Proposition 2014/15:134

Regeringens proposition 2014/15:134 Informationsutbytesavtal med Niue Prop. 2014/15:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:134 (pdf, 301 kB)

Proposition 2014/15:129

Regeringens proposition 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid Prop. ombildningar av företag 2014/15:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:SkU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:129 (pdf, 234 kB)

Proposition 2014/15:128

Regeringens proposition 2014/15:128 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden Prop. 2014/15:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår en lag som dels genomför


Utskottsberedning: 2015/16:CU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2014/15:128 (pdf, 1007 kB)

Proposition 2014/15:125

Regeringens proposition 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av Prop. inkomstpensionerna 2014/15:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2015/16:SfU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:125 (pdf, 603 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:101

1  Avsägelser Talmannen meddelade att Maria Ferm MP avsagt sig uppdragen som ledamot i riksdagsstyrelsen och socialförsäkringsutskottet samt som suppleant i arbetsmarknadsutskottet, att Jonas Eriksson MP avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagsstyrelsen och att Rickard Persson MP avsagt sig uppdraget som suppleant

2015-05-21

Riksdagens protokoll 2014/15:101 (pdf, 368 kB)

Proposition 2014/15:124

Regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning Prop. 2014/15:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om att det antal dagar för


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:124 (pdf, 281 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:99

1  Justering av protokoll Protokollen för den 21, 22, 23, 24 och 28 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Margareta Larsson SD återtagit sin plats i riksdagen från och med den 16 maj, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Heidi Karlsson SD3  Anmälan

2015-05-19

Riksdagens protokoll 2014/15:99 (pdf, 507 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:107

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2014/15:36 för tisdagen den 26 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet. 3  Anmälan om fördröjda svar på

2015-06-02

Riksdagens protokoll 2014/15:107 (pdf, 636 kB)

Proposition 2014/15:137

Regeringens proposition 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Prop. 2014/15:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 17 juni 2015 Stefan Löfven Gustav Fridolin Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller ett förslag till ändring


Utskottsberedning: 2015/16:UbU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:137 (pdf, 252 kB)

Proposition 2014/15:131

Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor Regeringens proposition 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och Prop. andra rättssäkerhetsfrågor 2014/15:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström Magdalena Andersson


Utskottsberedning: 2015/16:SkU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:131 (pdf, 1950 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:98

1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 april justerades. 2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: från 26 till 27 i konstitutionsutskottet från 28 till 29 i socialförsäkringsutskottet

2015-05-08

Riksdagens protokoll 2014/15:98 (pdf, 483 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:120

1  Ansökan om ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Per Olsson MP ansökt om ledighet under tiden den 15 september 201524 september 2018. Kammaren biföll denna ansökan. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Ulrika Heindorff M skulle tjänstgöra som ersättare för Jonas Jacobsson Gjörtler M under

2015-06-23

Riksdagens protokoll 2014/15:120 (pdf, 705 kB)