Dokument & lagar (2 198 träffar)

Riksdagens protokoll 2014/15:66

1  Justering av protokoll Protokollen för den 12, 13 och 17 februari justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:281 Till riksdagen Interpellation 2014/15:281 Regeringens aviserade höjda skatter av Erik Andersson M Interpellationen kommer att

2015-03-04

Riksdagens protokoll 2014/15:66 (pdf, 1212 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:65

1  Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 11 februari justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Anti Avsan som ersättare i riksdagsstyrelsen. Tredje vice talmannen förklarade vald till ersättare i riksdagsstyrelsen Anti Avsan M 3  Anmälan

2015-03-03

Riksdagens protokoll 2014/15:65 (pdf, 719 kB)

Proposition 2014/15:95

Förstärkt skydd för fartygspassagerare Regeringens proposition 2014/15:95 Förstärkt skydd för fartygspassagerare Prop. 2014/15:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Peter Hultqvist Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inom EU har


Utskottsberedning: 2014/15:CU16
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2014/15:95 (pdf, 2973 kB)

Proposition 2014/15:86

Regeringens proposition 2014/15:86 Kroatiens anslutning till Prop. skiljemannakonventionen 2014/15:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:86 (pdf, 258 kB)

Proposition 2014/15:80

Regeringens proposition 2014/15:80 Införande av vissa internationella standarder i Prop. penningtvättslagen 2014/15:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: 2014/15:FiU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:80 (pdf, 600 kB)

Proposition 2014/15:79

Regeringens proposition 2014/15:79 Vidareutnyttjande av information från den Prop. offentliga förvaltningen 2014/15:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:FiU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:79 (pdf, 2112 kB)

Proposition 2014/15:76

Regeringens proposition 2014/15:76 Om katastrofmedicin som en del av svenska Prop. insatser utomlands m.m. 2014/15:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:SoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:76 (pdf, 271 kB)

Proposition 2014/15:73

Regeringens proposition 2014/15:73 Modernare lantmäterisammanträden Prop. 2014/15:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Peter Hultqvist Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att använda modern


Utskottsberedning: 2014/15:CU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:73 (pdf, 179 kB)

Skrivelse 2014/15:67

Regeringens skrivelse 2014/15:67 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet Skr. och samarbete i Europa OSSE under andra 2014/15:67 halvåret 2013 och helåret 2014 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Isabella Lövin Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2014/15:UU16

Skrivelse 2014/15:67 (pdf, 283 kB)

Proposition 2014/15:63

Regeringens proposition 2014/15:63 Åklagardatalag Prop. 2014/15:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det införs en lag om behandling av personuppgifter i Åklagarmyndighetens


Utskottsberedning: 2014/15:JuU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:63 (pdf, 1125 kB)

Proposition 2014/15:58

Modernare regler för internationell järnvägstrafik Regeringens proposition 2014/15:58 Modernare regler för internationell Prop. järnvägstrafik 2014/15:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2014/15:CU15
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2014/15:58 (pdf, 3168 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:64

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:270 Till riksdagen Interpellation 2014/15:270 Rekrytering av deltidsbrandmän av Jan R Andersson M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 6 mars 2015. Skälet till dröjsmålet är andra åtaganden. Stockholm

2015-02-20

Riksdagens protokoll 2014/15:64 (pdf, 391 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:63

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2014/15:263 Till riksdagen Interpellation 2014/15:263 Vargpolitiken av Daniel Bäckström C Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 3 mars 2015. Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang. Stockholm

2015-02-19

Riksdagens protokoll 2014/15:63 (pdf, 671 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:62

1  Justering av protokoll Protokollen för den 5 och 6 februari justerades. 2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Niclas Malmberg MP avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp

2015-02-18

Riksdagens protokoll 2014/15:62 (pdf, 557 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:61

1  Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12 februari Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SÅterrapportering från Europeiska rådets möte den 12 februari Herr talman Tillåt mig innan jag avlägger rapporten från det informella Europeiska rådets möte i torsdag att säga några ord om terroristattackerna i Köpenhamn

2015-02-17

Riksdagens protokoll 2014/15:61 (pdf, 403 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:60

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:244 Till riksdagen Interpellation 2014/15:244 Utbildningsministerns möten med utbildningsföretagen av Aron Modig KD Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 februari 2015. Skälet till dröjsmålet är

2015-02-13

Riksdagens protokoll 2014/15:60 (pdf, 310 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:59

1  Justering av protokoll Protokollet för den 3 februari justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Emma Hult som suppleant i utbildningsutskottet samt att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Andreas Norlén som suppleant i Utrikesnämnden och Maria

2015-02-12

Riksdagens protokoll 2014/15:59 (pdf, 789 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:58

Välkomsthälsning Anf. 1  ANDRE VICE TALMANNEN: Utrikespolitisk debatt Innan vi inleder debatten vill jag välkomna representanterna från den diplomatiska kåren till den utrikespolitiska debatten. 1  Utrikespolitisk debatt Anf. 2  Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM SHerr talman Ärade ledamöter Excellenser Mina damer och

2015-02-11

Riksdagens protokoll 2014/15:58 (pdf, 818 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:57

1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 januari justerades. 2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Fredrik Schulte M avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2015-02-10

Riksdagens protokoll 2014/15:57 (pdf, 892 kB)

Proposition 2014/15:70

Regeringens proposition 2014/15:70 Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och Prop. om nya kontotyper 2014/15:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Åsa Romson Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:MJU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:70 (pdf, 423 kB)