Dokument & lagar (3 046 träffar)

Riksdagens protokoll 2014/15:123

1  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Eva-Lena Jansson S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrik Björck som suppleant i EU-nämnden. Förste vice talmannen

2015-09-10

Riksdagens protokoll 2014/15:123 (pdf, 337 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:122

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Marta Obminska M utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 27 augusti 2015 sedan Per Bill M avsagt

2015-09-03

Riksdagens protokoll 2014/15:122 (pdf, 897 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:121

1  Justering av protokoll Protokollen för den 5, 812, 1517, 22 och 23 juni justerades. 2  Anmälan om interpellationer Förste vice talmannen anmälde att 32 interpellationer hade framställts. 3  Anmälan om skriftliga frågor och svar Förste vice talmannen anmälde att 76 skriftliga frågor hade framställts och att 108 svar

2015-08-27

Riksdagens protokoll 2014/15:121 (pdf, 516 kB)

Proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och Prop. kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Mikael Damberg Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2015/16:NU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2014/15:123 (pdf, 462 kB)

Proposition 2014/15:122

Regeringens proposition 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Prop. och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare 2014/15:122 vid omgivningsbuller Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Mehmet Kaplan Näringsdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2015/16:CU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2014/15:122 (pdf, 1151 kB)

Proposition 2014/15:121

Regeringens proposition 2014/15:121 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för Prop. forskning om vad arv och miljö betyder för 2014/15:121 människors hälsa Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2015/16:UbU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:121 (pdf, 210 kB)

Skrivelse 2014/15:119

Regeringens skrivelse 2014/15:119 Återkallelse av proposition 2014/15:110 Skr. Ambitionshöjning för förnybar el och 2014/15:119 kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet


Utskottsberedning:

Skrivelse 2014/15:119 (pdf, 68 kB)

Proposition 2014/15:118

Regeringens proposition 2014/15:118 Några ändringar i radio- och tv-lagen Prop. 2014/15:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den nuvarande radio- och tv-lagen 2010:696 trädde


Utskottsberedning: 2015/16:KU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2014/15:118 (pdf, 519 kB)

Proposition 2014/15:117

Regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för Prop. förvaring 2014/15:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag som syftar


Utskottsberedning: 2015/16:KrU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2014/15:117 (pdf, 727 kB)

Proposition 2014/15:113

Regeringens proposition 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen Prop. 2014/15:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Åsa Romson Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att drivmedelslagen 2011:319


Utskottsberedning: 2015/16:MJU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:113 (pdf, 175 kB)

Proposition 2014/15:112

Regeringens proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i 8 kap. ellagen 1997:857Syftet


Utskottsberedning: 2015/16:NU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:112 (pdf, 285 kB)

Skrivelse 2014/15:111

Regeringens skrivelse 2014/15:111 Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet Skr. till varslade vid Volvo Cars 2014/15:111 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 maj 2015 Stefan Löfven Ylva Johansson Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2015/16:AU3

Skrivelse 2014/15:111 (pdf, 1001 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:97

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:534 Till riksdagen Interpellation 2014/15:534 Fler stora event i Sverige av Rikard Larsson S Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 5 juni 2015. Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och

2015-05-07

Riksdagens protokoll 2014/15:97 (pdf, 858 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:96

1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 april justerades. 2  Fastställande av dag för riksmötets start 2015/16 Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2015/16 skulle inledas tisdagen den 15 september. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2015-05-06

Riksdagens protokoll 2014/15:96 (pdf, 738 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:95

1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 april justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Anna-Lena Sörenson S avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet och att Mathias Tegnér S avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 3 

2015-05-05

Riksdagens protokoll 2014/15:95 (pdf, 674 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:94

1  Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 14 april justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:513 Till riksdagen Interpellation 2014/15:513 Backaundantaget och påminnelseavgifterna för trängselskatten i Göteborg av Robert Hannah

2015-04-29

Riksdagens protokoll 2014/15:94 (pdf, 750 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:93

1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 april justerades. 2  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Eva Lindh S skulle tjänstgöra som ersättare för Johan Löfstrand S under tiden för hans ledighet den 1 september31 december. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in:

2015-04-28

Riksdagens protokoll 2014/15:93 (pdf, 827 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:92

1  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Hanna Wigh SD avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet, att Carina Herrstedt SD avsagt sig uppdragen som ledamot i utbildningsutskottet och som suppleant i socialutskottet samt att Robert Stenkvist SD avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet.

2015-04-24

Riksdagens protokoll 2014/15:92 (pdf, 527 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:91

1  Justering av protokoll Protokollen för den 7 och 8 april justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Ålderspresidenten anmälde att utdrag ur prot. 2014/15:27 för tisdagen den 21 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från skatteutskottet. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2015-04-23

Riksdagens protokoll 2014/15:91 (pdf, 822 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:90

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Larry Söder KD utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 25 april 2015 sedan Göran Hägglund KD

2015-04-22

Riksdagens protokoll 2014/15:90 (pdf, 1164 kB)