Dokument & lagar (335 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SkU4y Justering Föredragande: Brynolf 4. Informationsutbytesavtal

2015-11-10 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-10 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Ställföreträdande kanslichef Peder Brynolf påminde om besöket

2015-11-10

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-05 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Charlotte Svensson och finansrådet Linda Haggren, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-dokument

2015-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-05 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg CU5 Justering Prop. 2015/16:12 Föredragande: BB 3. Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav

2015-11-05 09:30:00

Skatteutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-05 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjort och Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor

2015-11-05

Civilutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-05 TID 9.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg CU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:12. Utskottet

2015-11-05

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden CU4 Justering Prop. 2014/15:128 Föredragande: Sjö 3. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Beredning

2015-11-03 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-11-03 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden CU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:128. Utskottet

2015-11-03

Proposition 2015/16:36

Regeringens proposition 2015/16:36 Avskaffande av skattenämnder inom Prop. fastighetstaxeringen 2015/16:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2015/16:SkU14
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2015/16:36 (pdf, 210 kB)

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor SkU4 Justering Prop. 2014/15:131 och motion Föredragande: Åkerrén

2015-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-22 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Sjöfylleri CU2 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

2015-10-22 09:30:00

Skatteutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-10-22 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6. 2 Kanslimeddelanden Inkommande skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att presidiet den 21 oktober

2015-10-22

Civilutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-22 TID 9.30-9.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Sjöfylleri CU2 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:CU2. 3 Nya steg för

2015-10-22

Utskottsmöte 2015/16:6 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-10-20 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Höständringsbudget för 2015 SkU3y Justering Prop. 2015/16:2 Föredragande: Brynolf 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen

2015-10-20 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-20 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Maria Abrahamsson M och Ulf Berg M särskilt välkomna till dagens sammanträde. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Höständringsbudget för

2015-10-20

Proposition 2015/16:4

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar Regeringens proposition 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska Prop. föreningar 2015/16:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2015 Margot Wallström Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:CU10
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:4 (pdf, 7669 kB)

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-10-15 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-10-15 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor SkU4 Fortsatt behandling Prop. 2014/15:131 och motion Föredragande:

2015-10-15 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-10-15 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Per-Ingvar Johnsson C och Andreas Carlson KD särskilt välkomna till deras första sammanträde med utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4.

2015-10-15

Utskottsmöte 2015/16:4 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-13 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelande n 3. Ärendeplan för hösten 2015 4. Höständringsbudget för 2015 Fråga om yttrande till finansutskottet Prop. 2015/16:2 Föredragande:

2015-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-10-13 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Catharina Espmark m.fl.Justitiedepartementet 3. Sjöfylleri CU2 Fortsatt beredning

2015-10-13 11:00:00