Dokument & lagar (335 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3 efter ett tillägg i deltagarförteckningen bilaga 12 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Ärendeplan

2015-10-13

Civilutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-13 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Catharina Espmark m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om direktivförslaget

2015-10-13

Proposition 2015/16:29

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Regeringens proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av Prop. upplysningar om finansiella konton 2015/16:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per


Utskottsberedning: 2015/16:SkU10 2015/16:SkU9 2015/16:SkU9,2015/16:SkU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:29 (pdf, 4480 kB)

Proposition 2015/16:28

Regeringens proposition 2015/16:28 Vissa frågor om behandling av personuppgifter Prop. och regleringen av id-kortsverksamheten hos 2015/16:28 Skatteverket Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:SkU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2015/16:28 (pdf, 732 kB)

Proposition 2015/16:22

Regeringens proposition 2015/16:22 Informationsutbytesavtal med Vanuatu Prop. 2015/16:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:22 (pdf, 234 kB)

Proposition 2015/16:21

Regeringens proposition 2015/16:21 Informationsutbytesavtal med Guatemala Prop. 2015/16:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2015/16:SkU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:21 (pdf, 251 kB)

Proposition 2015/16:19

Vissa frågor på området för indirekta skatter Regeringens proposition 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter Prop. 2015/16:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2015/16:SkU13
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:19 (pdf, 725 kB)

Proposition 2015/16:15

Regeringens proposition 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv Prop. 2015/16:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det införs uttryckliga regler


Utskottsberedning: 2015/16:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:15 (pdf, 188 kB)

Proposition 2015/16:14

Regeringens proposition 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya Prop. bestämmelser mot skatteflykt i fråga om 2015/16:14 kupongskatt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:SkU7
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:14 (pdf, 758 kB)

Utskottsmöte 2015/16:3 Torsdag 2015-10-01 kl. 09:30

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-10-01 09:30 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor SkU4 Beredning Prop. 2014/15:131 Föredragande: Åkerrén 3. Kommissionens förslag till

2015-10-01 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:2 Torsdag 2015-10-01 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-10-01 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden CU4 Beredning Prop. 2014/15:128 Föredragande: Sjö Anm. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen

2015-10-01 09:30:00

Skatteutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-01 TID 9.309.40 10.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 2 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor SkU4 Utskottet beslutade att ge justitieutskottet

2015-10-01

Civilutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-01 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1. 2 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden CU4 Utskottet behandlade proposition 2014/15:128. Ärendet bordlades. 3 Gäldenärens

2015-10-01

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-09-29 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Informationsutbytesavtal med Niue SkU2 Beredning och ev. justering Prop. 2014/15:134 Föredragande: Åkerrén 4. Informationsutbytesavtal

2015-09-29 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-09-29 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Leif Nysmed S och Robert Hannah FP särskilt välkomna till deras första sammanträde med utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1 2 Kanslimeddelanden

2015-09-29

Proposition 2015/16:3

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin Regeringens proposition 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya Prop. rapporteringskrav för utvinningsindustrin 2015/16:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Morgan


Utskottsberedning: 2015/16:CU6
Riksdagsbeslut (15 förslag): , 15 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:3 (pdf, 3022 kB)

Proposition 2015/16:13

Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer Regeringens proposition 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer Prop. 2015/16:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:CU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:13 (pdf, 2677 kB)

Proposition 2015/16:12

Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg Regeringens proposition 2015/16:12 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg Prop. 2015/16:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:CU5
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,

Proposition 2015/16:12 (pdf, 3351 kB)

Utskottsmöte 2015/16:1 Tisdag 2015-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2015/16:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1 Datum och tid: 2015-09-22 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning Överläggning Statssekreterare

2015-09-22 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-22 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Kommissionens förslag till rådets

2015-09-22