Dokument & lagar (188 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-05 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredragningslistan. 2 EU-information Statssekreterare

2015-03-05

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-19 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Information om beskattning av ideella föreningar Information Finansminister Magdalena Andersson, statssekreterare Charlotte Svensson, departementsråd Niklas Ekstrand och ämnesråd

2015-02-19 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-19 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att hälsa Jörgen Hellman S och Janine Alm Ericson MP välkomna till utskottet. 1 Beskattning av ideella föreningar Finansminister Magdalena Andersson och

2015-02-19

Proposition 2014/15:55

Regeringens proposition 2014/15:55 Informationsutbytesavtal med Marshallöarna Prop. 2014/15:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2014/15:SkU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:55 (pdf, 301 kB)

Proposition 2014/15:54

Informationsutbytesavtal med Costa


Utskottsberedning: 2014/15:SkU22
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2014/15:54 (pdf, 335 kB)

Utskottsmöte 2014/15:18 Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-02-12 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Mervärdesskatt SkU19 Beredning Motioner Föredragande: Wallin 4. Inkomstskatt SkU16 Beredning Motioner Föredragande: Brynolf

2015-02-12 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-02-12 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 2 Mervärdesskatt SkU19 Utskottet behandlade motioner. Utskottet beslutade att bjuda in finansminister Magdalena Andersson

2015-02-12

Utskottsmöte 2014/15:17 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Beskattning av ideella föreningar Information Statssekreterare Charlotte Svensson, departementsråd Niklas Ekstrand och ämnesråd Jan Larsson 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2015-02-10 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-02-10 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beskattning av ideella föreningar Representanter från Finansdepartementet informerade och besvarade frågor om beskattning av ideella föreningar. Från Finansdepartementet närvarade statssekreterare

2015-02-10

Utskottsmöte 2014/15:16 Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-02-03 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Informationsutbytesavtal med Uruguay SkU14 Beredning och ev. justering Prop. 2014/15:20 Föredragande: Åkerrén 4. Informationsutbytesavtal

2015-02-03 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-03 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Lawen Redar S särskilt välkommen till sammanträdet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:15. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om

2015-02-03

Utskottsmöte 2014/15:15 Torsdag 2015-01-29 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2015-01-29 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikanska förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA SkU13

2015-01-29 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-01-29 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att hälsa Niklas Wykman M välkommen som ny ledamot i skatteutskottet. 1 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikanska förenta staters

2015-01-29

Utskottsmöte 2014/15:14 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2015-01-20 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-dokument 4. Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör SkU11 Beredning och ev. justering Prop. 2014/15:17

2015-01-20 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-01-20 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att Riksidrottsförbundet

2015-01-20

Proposition 2014/15:48

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:48 (pdf, 406 kB)

Proposition 2014/15:40

Regeringens proposition 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Prop. 2014/15:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en begränsning av skattebefrielsen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:40 (pdf, 225 kB)

Proposition 2014/15:41

Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA Regeringens proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges Prop. regering och Amerikas förenta staters regering 2014/15:41 för att


Utskottsberedning: 2014/15:SkU13
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:41 (pdf, 3142 kB)

Skrivelse 2014/15:35

Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i


Utskottsberedning: Skatteutskottet

Skrivelse 2014/15:35 (pdf, 200 kB)

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU1 Fortsatt beredning och ev. justering 2014/15:1 och motioner Föredragande: Pyka 4.

2014-12-09 11:00:00