Dokument & lagar (188 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-09 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att kammarbehandling för betänkande 2014/15:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt,

2014-12-09

Proposition 2014/15:20

Regeringens proposition 2014/15:20 Informationsutbytesavtal med Uruguay Prop. 2014/15:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2014/15:SkU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:20 (pdf, 325 kB)

Proposition 2014/15:18

Regeringens proposition 2014/15:18 Informationsutbytesavtal med Dominica Prop. 2014/15:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2014/15:SkU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:18 (pdf, 329 kB)

Utskottsmöte 2014/15:12 Torsdag 2014-12-04 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-12-04 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Charlotte Svensson med medarbetare, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Övriga frågor 5. Nästa

2014-12-04 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreterare

2014-12-04

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Kommissionens förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut KOM2014 666 Föredragande: Wallin 2. Kontroll

2014-12-02 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2014 666. Utskottet ansåg att förslaget inte

2014-12-02

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-11-27 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: Pyka 4. Förbättringar av husavdragets

2014-11-27 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Föredragande Mikael Pyka informerade om Högsta förvaltningsdomstolens

2014-11-27

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelande 3. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2015 SkU1y Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: Wallin, Brynolf, Åkerrén, Pyka,

2014-11-25 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-25 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om besöket hos Riksrevisionen på onsdag

2014-11-25

Proposition 2014/15:17

Regeringens proposition 2014/15:17 Ändringar i reglerna om när ett Prop. investeringssparkonto upphör 2014/15:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 november 2014 Margot Wallström Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:SkU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:17 (pdf, 179 kB)

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-20 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SkU3y Justering Föredragande: Wallin 4. Ramar för utgiftsområde 3

2014-11-20 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-20 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att det inkommit en inbjudan

2014-11-20

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-handlingar 4. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2015 Fråga om yttrande till finansutskottet Prop. 2014/15:1 och motioner

2014-11-18 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-18 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att ärende- och sammanträdesplaner nu finns tillgängliga i mötestjänsten.

2014-11-18

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-13 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Tullverket Information Generaltulldirektör Therese Mattsson och överdirektör Per Nilsson, Tullverket 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Minskat svartarbete i byggbranschen

2014-11-13 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-13 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tullverket Generaltulldirektör Therese Mattsson och överdirektör Per Nilsson, Tullverket, informerade och besvarade frågor om Tullverket inför utskottets behandling av budgetpropositionen.

2014-11-13

Utskottsmöte 2014/15:5 Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-11 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skatteverket Information Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier

2014-11-11 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-11 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket, informerade och besvarade frågor om Skatteverket inför utskottets behandling av budgetpropositionen. 2 Justering av protokoll

2014-11-11