Dokument & lagar (188 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-11-06 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-11-06 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Kronofogden Information Rikskronofogde Eva Liedström Adler, Kronofogden 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2014-11-06 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-06 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kronofogden Rikskronofogde Eva Liedström Adler, Kronofogden, informerade och besvarade frågor om Kronofogden. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:3. 3 Kanslimeddelanden

2014-11-06

Skrivelse 2014/15:8

Regeringens skrivelse 2014/15:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2014/15:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 november 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser


Utskottsberedning: 2014/15:SkU9

Skrivelse 2014/15:8 (pdf, 112 kB)

Proposition 2014/15:5

Regeringens proposition 2014/15:5 Ny instansordning för inrättande av exportbutik Prop. på flygplats 2014/15:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 november 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:SkU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:5 (pdf, 327 kB)

Utskottsmöte 2014/15:3 Torsdag 2014-10-23 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-10-23 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utskottets preliminära sammanträdesplan 4. Pm om arbetet i skatteutskottet 5. Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser

2014-10-23 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-23 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att budgetpropositionen avlämnats och att även fyra propositioner remitterats

2014-10-23

Skrivelse 2014/15:3

Återkallelse av propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el prop. 2013/14:151


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16

Skrivelse 2014/15:3 (pdf, 77 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

Utskottsmöte 2014/15:2 Tisdag 2014-10-21 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-10-21 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skattefrågor på dagordningen för Ekofinrådets möte den 7 november 2014 Information Statssekreterare Charlotte Svensson och finansrådet Linda Haggren, Finansdepartementet 2. Förslag

2014-10-21 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-21 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margaret Ljunggren Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1 och 2 på föredragningslistan. 2 Skattefrågor

2014-10-21

Proposition 2014/15:10

Regeringens proposition 2014/15:10 Förbättringar av husavdragets fakturamodell Prop. 2014/15:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2014/15:SkU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:10 (pdf, 380 kB)

Proposition 2014/15:7

Regeringens proposition 2014/15:7 Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR Prop. 2014/15:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2014/15:SkU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:7 (pdf, 339 kB)

Proposition 2014/15:6

Regeringens proposition 2014/15:6 Minskat svartarbete i byggbranschen Prop. 2014/15:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att krav på att föra personalliggare


Utskottsberedning: 2014/15:SkU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:6 (pdf, 951 kB)

Proposition 2014/15:4

Regeringens proposition 2014/15:4 Inkomstbeskattning, redovisning och revision Prop. avseende Eric-konsortier 2014/15:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU5
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2014/15:4 (pdf, 376 kB)

Utskottsmöte 2014/15:1 Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:1 Datum och tid: 2014-10-07 11:30 Plats: RÖ 4-09 1. Sammanträdets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Upprop 4. Val av ordförande 5. Val av vice ordförande 6. Presentationsrunda 7. Information om den digitala mötestjänsten 8. Kanslimeddelanden 9. Övriga frågor 10. Nästa sammanträde

2014-10-07 11:30:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till Ledamöter i skatteutskottet Leif Jakobsson S Jessica Polfjärd

2014-10-07

Skrivelse 2008/09:224

2008/09:224 hösten handelsbolag lagstiftning. Fi2008/7059 handelsbolag. skrivelse. 2009.


Utskottsberedning: 2009/10:SkU22

Skrivelse 2008/09:224 (pdf, 116 kB)

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Skatteutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Per Classon, Finansdepartementet, informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2009-06-16 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2008/09:28

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-06-16 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Ordföranden hälsade finansrådet Per Classon välkommen till sitt första möte med skatteutskottet. Därefter informerades och besvarades aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2009-06-16

Proposition 2008/09:223

2008/09:223 Brittiska effektiv dels skatter Requested parten: diktion. tax egna original nor provide: portionate lämna: svårigheter, bedömning, gation Requesting Party quested upplysningarna: undersökning, lysningar lämnas, stiftning, jurisdiktion, upplysningarna, to Agreement difficulties public tions or


Utskottsberedning: 2009/10:SkU7
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:223 (pdf, 624 kB)