Dokument & lagar (357 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreterare

2014-12-04

Proposition 2014/15:26

Regeringens proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid Prop. trafikbrott 2014/15:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2014 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ett viktigt led i arbetet med


Utskottsberedning: 2014/15:JuU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:26 (pdf, 229 kB)

Proposition 2014/15:25

Regeringens proposition 2014/15:25 Tydligare reaktioner på ungas brottslighet Prop. 2014/15:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2014 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att motverka att unga begår brott är det


Utskottsberedning: 2014/15:JuU9
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2014/15:25 (pdf, 594 kB)

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Kommissionens förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut KOM2014 666 Föredragande: Wallin 2. Kontroll

2014-12-02 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2014 666. Utskottet ansåg att förslaget inte

2014-12-02

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-27 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. EU-information från regeringen inför RIF-rådet den 4-5 december 2014 2. Justering av protokoll 3. Budgetbetänkandet JuU1 Justering Proposition 2014/15:1 och motioner Föredragande:

2014-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-11-27 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: Pyka 4. Förbättringar av husavdragets

2014-11-27 10:00:00

Utskottsmöte 2014:JuU201411271000 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:00

Planerat sammanträde Justitieutskottet Datum och tid: Torsdag 2014-11-27 kl. 10:00 Plats: RÖ7-

2014-11-27 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Föredragande Mikael Pyka informerade om Högsta förvaltningsdomstolens

2014-11-27

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelande 3. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2015 SkU1y Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: Wallin, Brynolf, Åkerrén, Pyka,

2014-11-25 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-25 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om besöket hos Riksrevisionen på onsdag

2014-11-25

Justitieutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-25 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför RIF-rådsmöte Inrikesminister Anders Ygeman, statssekreteraren Catharina Espmark, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, kanslirådet Marie Söderlund,

2014-11-25

Proposition 2014/15:17

Regeringens proposition 2014/15:17 Ändringar i reglerna om när ett Prop. investeringssparkonto upphör 2014/15:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 november 2014 Margot Wallström Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:SkU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:17 (pdf, 179 kB)

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-20 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SkU3y Justering Föredragande: Wallin 4. Ramar för utgiftsområde 3

2014-11-20 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:7 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-20 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av Thomas Rolén, Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten 2. Justering av protokoll 3. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet JuU1y Yttrande till finansutskottet Justering

2014-11-20 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-20 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att det inkommit en inbjudan

2014-11-20

Justitieutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-20 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Thomas Rolén och Erik Lagerholm från Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten informerade om den nya Polismyndigheten 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6.

2014-11-20

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-handlingar 4. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2015 Fråga om yttrande till finansutskottet Prop. 2014/15:1 och motioner

2014-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:6 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Budgeten, anslagfördelning JuU1 Beredning Proposition 2014/15:1 och motioner Föredragande: CB, AB, MK 3. Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2014-11-18 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-18 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att ärende- och sammanträdesplaner nu finns tillgängliga i mötestjänsten.

2014-11-18