Dokument & lagar (249 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:31 Torsdag 2015-03-26 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31 Datum och tid: 2015-03-26 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Fråga om utskottsinitiativ Förslag till utskottsinitiativ från ledamöterna i M, C, FP och KD 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde

2015-03-26 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-03-26 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om utskottsinitiativ Utskottet behandlade ett förslag till utskottsinitiativ om att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en kommission för översyn av det finanspolitiska ramverket

2015-03-26

Utskottsmöte 2014/15:30 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30 Datum och tid: 2015-03-24 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves redovisar Riksbankens underlag för utvärdering 2. Anmälningar 3. Riksbankens förvaltning 2014 FiU23 Motioner Beredning

2015-03-24 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-03-24 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves redovisade Riksbankens underlag för utvärdering. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Anmälningar Inbjudningar Kanslichefen

2015-03-24

Proposition 2014/15:78

Regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändringar i


Utskottsberedning: 2014/15:FiU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:78 (pdf, 200 kB)

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29 Datum och tid: 2015-03-19 09:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Öppen utfrågning på temat kontanthantering i samhället. Christina Rehnberg, näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna Sten Selander, avdelningschef, Post- och telestyrelsen

2015-03-19 09:00:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-03-19 TID 09.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning på temat kontanthantering i samhället Inbjudna talare: Mikael Selander, chef för Landsbygds- och näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna, Sten Selander, avdelningschef,

2015-03-19

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28 Datum och tid: 2015-03-17 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om Kapitalmarknadsunionen Finansmarknadsminister Per Bolund 2. Information om aktuella EU-ärenden Finansmarknadsminister Per Bolund informerar om, Bankstrukturreformen

2015-03-17 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-17 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om Kapitalmarknadsunionen Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag: KOM 2015 63 Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig

2015-03-17

Proposition 2014/15:80

Regeringens proposition 2014/15:80 Införande av vissa internationella standarder i Prop. penningtvättslagen 2014/15:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: 2014/15:FiU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:80 (pdf, 600 kB)

Proposition 2014/15:79

Regeringens proposition 2014/15:79 Vidareutnyttjande av information från den Prop. offentliga förvaltningen 2014/15:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:FiU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:79 (pdf, 2112 kB)

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27 Datum och tid: 2015-03-12 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Justering Motioner Föredragande: KS 3. Offentlig upphandling FiU27 Justering Motioner Föredragande: EJ 4. Övrigt

2015-03-12 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-01-22 TID 10:30-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar: Lettiska EU-ordförandeskapets möte om ekonomiska och digitala frågor i Riga 19-20 april. Miljö och jordbruksutskottets seminarium om ekosystemtjänster 22 april.

2015-03-12

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26 Datum och tid: 2015-03-05 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbanskschef Kerstin af Jochnick 2. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 mars kl. 10.30

2015-03-05 09:00:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-05 TID 09:00-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick redovisade sin syn på den aktuella penningpolitiken. Därefter

2015-03-05

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25 Datum och tid: 2015-03-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Penningpolitiska experter Professor Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm Chefsekonom Anna Felländer, Swedbank 2. Anmälningar 3. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

2015-03-03 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-03 TID 11:00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Penningpolitiska experter Professor Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm och chefsekonom Anna Felländer, Swedbank informerade utskottet om sin syn på den aktuella penningpolitiken

2015-03-03

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-02-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Preliminär ärende och sammanträdesplan t.o.m. juni 2015. 2. Kommunala frågor FiU26 Justering Motioner Föredragande: AT 3. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

2015-02-19 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-02-19 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att besöka Finansinspektionen den 5 maj. Utskottets preliminära ärende- och sammanträdesplan fram t.o.m. juni 2015 anmäldes. Utskottets upphandling av

2015-02-19

Utskottsmöte 2014/15:23 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar m.m. Statssekreterare Karolina Ekholm KOM2015 10 PM ESFI 2. Anmälningar

2015-02-10 11:00:00