Dokument & lagar (249 träffar)

Proposition 2014/15:2

Regeringens proposition 2014/15:2 Höständringsbudget för 2014 Regeringens proposition 2014/15:2 Höständringsbudget för 2014 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2014/15:FiU11
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:2 (pdf, 382 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

Utskottsmöte 2014/15:4 Tisdag 2014-10-21 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-10-21 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om värdepappersfinansiering Finansmarknadsminister Per Bolund Tidigare delat: KOM2014 40, 2013/14:FPM60, PM SFT Underlag till punkt 1 kompletteras senast måndag eftermiddag

2014-10-21 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-10-21 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om förslag till förordning om värdepappersfinansiering Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag: KOM 2014 40. Underlag för överläggningen

2014-10-21

Proposition 2014/15:9

Regeringens proposition 2014/15:9 Tilläggsavtal om lån till Irland Prop. 2014/15:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 oktober 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett tilläggsavtal


Utskottsberedning: 2014/15:FiU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:9 (pdf, 261 kB)

Utskottsmöte 2014/15:3 Tisdag 2014-10-14 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-10-14 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. AP-fondernas verksamhet FiU6 Beredning Skr. 2013/14:130 Föredragande: EJ 3. Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering FiU7 Beredning

2014-10-14 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-14 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund från enheten It-verksamhetsstöd fick närvara under dagens sammanträde. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att: med anledning

2014-10-14

Utskottsmöte 2014/15:2 Onsdag 2014-10-08 kl. 14:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-10-08 14:00 Plats: Skandiasalen 1. Information inför IMF och Världsbankens årsmöten tillsammans med utrikesutskottet Finansminister Magdalena Andersson Vice riksbankschef Per Jansson Biståndsminister Isabella

2014-10-08 14:00:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-08 TID 14:00-15:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför IMF och Världsbankens årsmöte Finansminister Magdalena Andersson, vice riksbankschef Per Jansson och biståndsminister Isabella Lövin informerade utskottet och utrikesutskottet

2014-10-08

Utskottsmöte 2014/15:1 Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:1 Datum och tid: 2014-10-07 11:30 Plats: RÖ 5-10 1. Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnas av den ledamot som varit i riksdagen längst tid 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet enligt protokollsutdrag från

2014-10-07 11:30:00

Utskottsmöte 2014:FiU201410071130 Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30 Plats: RÖ5-

2014-10-07 11:30:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11:3011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen kallade utskottet till sammanträde denna dag kl.11:30. Följande ledamöter har valts till finansutskottet enligt kammarens uppgifter: 1. Fredrik Olovsson S 2. Anna Kinberg Batra

2014-10-07

Utskottsmöte 2014:FiU201406191030 Torsdag 2014-06-19 kl. 10:30

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Torsdag 2014-06-19 kl. 10:30 Plats: RÖ5-

2014-06-19 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2008/09:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-11-13 TID 9.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av den penningpolitiska redogörelse som Riksbanken den 22 oktober överlämnat

2010-11-13

Utskottsmöte 2008/09

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09: Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09: Datum och tid: Plats: Föredragningslista Underlag inför den informella arbetslunchen för EU:s finansministrar den 2 september 2009: Bilagor Utkast till dagordning Promemoria från

2009-09-02

Skrivelse 2008/09:230

2008/09:230 krediten. avsiktsförklaring. att möjliggöras. handelsministerierna. kunna företagssektorn. medellång finanspolitiska upplåningskostnaden. att banksystemet.


Utskottsberedning: 2009/10:FiU8

Skrivelse 2008/09:230 (pdf, 240 kB)

Proposition 2008/09:228

2008/09:228 redovisning. undertecknas. redovisning inom inom avsättningarna statlig 15 upplösts, belopp. 2009. statlig infrastruktur redovisningssed. landsting. önskvärd erinran. svårförståelig. investeringsbudgeten. synnerliga upplösning landstinget infrastrukturinvestering. perspektiv. effekter. kommunala


Utskottsberedning: 2009/10:FiU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:228 (pdf, 317 kB)

Utskottsmöte 2008/09:55

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:55 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:55 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella frågor inom IMF Exekutivdirektör Jens Henriksson, IMF 2. Överläggning om EU-budgeten Statssekreterare Hans Lindblad, Finansdepartementet

2009-06-16 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2008/09:55

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:55 DATUM 2009-06-16 TID 11:00-12:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från IMF Exekutivdirektör Jens Henriksson från IMF informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU-budgeten Överläggningar hölls med statssekreterare

2009-06-16

Utskottsmöte 2008/09:54

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:54 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:54 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken FiU20 Beslut och justering CH, KP, MR 4. Vårtilläggsbudget 2009

2009-06-11 09:00:00