Dokument & lagar (435 träffar)

Finansutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-01-22 TID 10:30-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om den ekonomiska utvecklingen Finansminister Magdalena Andersson informerade om den ekonomiska utvecklingen och kommissionens förslag om den Europeiska fonden för strategiska

2015-01-22

Utskottsmöte 2014/15:14 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2015-01-20 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-dokument 4. Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör SkU11 Beredning och ev. justering Prop. 2014/15:17

2015-01-20 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-01-20 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att Riksidrottsförbundet

2015-01-20

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-01-15 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-01-15 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommissionens tillväxtöversikt och investeringsplan Fråga om utlåtande till Kommissionen KOM 2014 902 och KOM 2014 903 Föredragande: CH 3. Kommissionens förordning

2015-01-15 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-01-15 TID 10:30 10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att: Godkänna den preliminära ärende- och sammanträdesplanen. Besöka Bankföreningen den 10 februari kl. 18.30. Kalla statssekreterare Max Elger för information

2015-01-15

Proposition 2014/15:48

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:48 (pdf, 406 kB)

Proposition 2014/15:40

Regeringens proposition 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Prop. 2014/15:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en begränsning av skattebefrielsen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:40 (pdf, 225 kB)

Utskottsmöte 2014:FiU201412191500 Fredag 2014-12-19 kl. 15:00

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Fredag 2014-12-19 kl. 15:00 Plats: RÖ5-

2014-12-19 15:00:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Fredag 2014-12-19 kl. 08:45

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2014-12-19 08:45 Plats: RÖ 5-10 1. Val av vice ordförande 2. Anmälningar 3. Statens budget för 2015 Beredning Föredragande: MO 4. Övrigt 5. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:16 6. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum fredagen den 19 december efter voteringen.

2014-12-19 08:45:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Fredag 2014-12-19 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2014-12-19 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statens budget 2015 Justering Föredragande: MO 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:17 5. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen

2014-12-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2014-12-19 TID 17:10-17:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottets preliminära sammanträdestider för våren 2015 anmäldes. 2 Statens budget 2015 FiU10 Utskottet fortsatte att behandla sammanställningen av budgetbesluten. Utskottet

2014-12-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2014-12-19 TID 08.45-08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Ulf Kristersson M valdes till vice ordförande. 2 Bemyndigande att justera protokoll Utskottet beslutade att bemyndiga ordförande att justera protokoll från dagens

2014-12-19

Proposition 2014/15:41

Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA Regeringens proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges Prop. regering och Amerikas förenta staters regering 2014/15:41 för att


Utskottsberedning: 2014/15:SkU13
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:41 (pdf, 3142 kB)

Utskottsmöte 2014/15:16 Torsdag 2014-12-11 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2014-12-11 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Prop. 2014/15:1 UO 2 och motioner Föredragande: LW, CSK 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag

2014-12-11 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2014-12-11 TID 10:30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Utskottet fortsatte behandlingen av Prop. 2014/15:1 UO 2 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU2. S-MP- och

2014-12-11

Skrivelse 2014/15:35

Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i


Utskottsberedning: Skatteutskottet

Skrivelse 2014/15:35 (pdf, 200 kB)

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU1 Fortsatt beredning och ev. justering 2014/15:1 och motioner Föredragande: Pyka 4.

2014-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner Finansmarknadsminister Per Bolund KOM2013 550, Underlag KOM2013 550 2. Överläggning om revideringen

2014-12-09 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-09 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att kammarbehandling för betänkande 2014/15:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt,

2014-12-09

Finansutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-09 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner Överläggningar hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag KOM 2013 550. Underlag

2014-12-09