Dokument & lagar (204 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39 DATUM 2015-05-04 TID DATUM TID 13.1013.23 2015-05-05 10.38-10.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 Anmälningar Föredragande anmälde program för Brysselresan. Ordförandebyte Vice ordförande Björn von Sydow övertog ledningen för sammanträdet.

2015-05-04

Utskottsmöte 2014/15:38 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:38 Datum och tid: 2015-04-28 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kommittéberättelse 2015 KU19 Justering Föredragande: KÖ 5. Statens stöd till dagspressen KU12 Fortsatt beredning

2015-04-28 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:38 DATUM 2015-04-28 TID 11.0411.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:37. 2 Kommittéberättelse 2015 KU19 Utskottet fortsatte behandlingen av skr. 2014/15:103 och motioner. Utskottet justerade

2015-04-28

Utskottsmöte 2014/15:KU201504241200 Fredag 2015-04-24 kl. 12:00

Planerat sammanträde Konstitutionsutskottet Datum och tid: Fredag 2015-04-24 kl. 12:00 Plats:

2015-04-24 12:00:00

Utskottsmöte 2014/15:37 Torsdag 2015-04-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37 Datum och tid: 2015-04-23 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen PLATS: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Indelning i utgiftsområden KU17 Beredning Fråga om remiss till andra utskott

2015-04-23 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37 DATUM 2015-04-23 TID 11.3311.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:35 och 36. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Olle Felten SD har utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet

2015-04-23

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-04-21 kl. 09:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum och tid: 2015-04-21 09:30 Plats: RÖ 7-08 1. Statens stöd till dagspressen KU12 Beredning Prop. 2014/15:88 och motioner Föredragande: ACB Sveriges Fådagarstidningar och Pressgruppen kommer kl. 09.30 Presstödsnämnden

2015-04-21 09:30:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 2015-04-21 TID 09.30-10.35 10.40-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven D.L. till ledamoten Hans Ekström S fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Statens stöd till dagspressen KU12

2015-04-21

Utskottsmöte 2014/15:35 Måndag 2015-04-20 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35 Datum och tid: 2015-04-20 13:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Direktiv om skydd för EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga betämmelser, såvitt gäller en fråga om uppgiftsskyldighet.

2015-04-20 13:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 2015-04-20 TID 13.0013.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven D.L. till ledamoten Hans Ekström S fick närvara vid dagens sammanträde. Vidare medgav utskottet att föredragande Pia Törsleff

2015-04-20

Utskottsmöte 2014/15:KU201504160930 Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Planerat sammanträde Konstitutionsutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30 Plats:

2015-04-16 09:30:00

Proposition 2014/15:100

2015 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson


Utskottsberedning: 2014/15:FiU20 2014/15:KU17
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 9

Proposition 2014/15:100 (pdf, 3770 kB)

Utskottsmöte 2014/15:34 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid: 2015-04-14 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kommunala och regionala frågor KU18 Justering Föredragande: KD 5. Statens stöd till dagspressen KU12 Fråga om

2015-04-14 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 2015-04-14 TID 11.0011.25 11.4611.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:33 2 Inbjudan Kanslichefen anmälde inbjudan från Jusek till seminariet I medborgarens tjänst onsdagen

2015-04-14

Utskottsmöte 2014/15:KU201504090900 Torsdag 2015-04-09 kl. 09:00

Planerat sammanträde Konstitutionsutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-04-09 kl. 09:00 Plats:

2015-04-09 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:33 Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33 Datum och tid: 2015-04-07 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Granskning av regeringen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Kommunala och regionala frågor KU18 Fortsatt beredning Föredragande: KD 6. Övriga

2015-04-07 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33 DATUM 2015-04-07 TID 11.0011.01 12.1512.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven T.N. till ledamoten Annicka Engblom M fick närvara vid dagens sammanträde, utom vid punkterna 8 och 9 på särskilda

2015-04-07

Utskottsmöte 2014/15:32 Torsdag 2015-03-26 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32 Datum och tid: 2015-03-26 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Offentlighet, sekretess och integritet KU15 Justering Föredragande: JJ 4. Minoritetsfrågor KU16 Justering Föredragande: KL 5.

2015-03-26 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-03-26 TID 09.0009.06 09.1209.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:31 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2014/15:88

2015-03-26

Utskottsmöte 2014/15:31 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31 Datum och tid: 2015-03-24 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m. KU9 Justering Föredragande: NL

2015-03-24 11:00:00