Dokument & lagar (204 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-03-24 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven T.G. till Andreas Norlén M fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:30.

2015-03-24

Proposition 2014/15:88

Regeringens proposition 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Prop. 2014/15:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag och bedömningar i fråga om presstödet


Utskottsberedning: 2014/15:KU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:88 (pdf, 478 kB)

Utskottsmöte 2014/15:30 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30 Datum och tid: 2015-03-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Författningsfrågor KU14 Fortsatt beredning Föredragande: ACB 4. Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet

2015-03-19 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-03-19 TID 09.0009.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven H.K. till Annicka Engblom Mpraoeleven D.B. till Lisbeth Sundén Andersson M och praoeleven J.M. till Berit Högman S fick närvara

2015-03-19

Skrivelse 2014/15:75

prop 2014/15 75 Regeringens skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens Skr. skrivelser till regeringen 2014/15:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2014/15:KU21

Skrivelse 2014/15:75 (pdf, 1406 kB)

Utskottsmöte 2014/15:29 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29 Datum och tid: 2015-03-17 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Val av riksrevisorer Beslut Föredragande: KD 5. Utseende av riksrevisor med administrativt ansvar Beslut Föredragande:

2015-03-17 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-03-17 TID 11.0011.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven H.K. till ledamoten Annicka Engblom Mpraoeleverna E.P.M.L. och F.O. till Patrick Reslow M och praoeleven D.B. till Lisbeth

2015-03-17

Skrivelse 2014/15:103

Kommittéberättelse 2015 Regeringens skrivelse 2014/15:103 Kommittéberättelse 2015 Skr. 2014/15:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Peter Hultqvist Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för


Utskottsberedning: 2014/15:KU19

Skrivelse 2014/15:103 (pdf, 3627 kB)

Utskottsmöte 2014/15:28 Torsdag 2015-03-12 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28 Datum och tid: 2015-03-12 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val till Riksdagens särskilda nämnd Beslut Föredragande: PN 4. Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet

2015-03-12 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-12 TID 09.0009.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:27. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2014/15:3037 av Jonas Millard

2015-03-12

Utskottsmöte 2014/15:27 Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27 Datum och tid: 2015-03-10 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Offentlighet, sekretess och integritet KU15 Beredning Föredragande: JJ 5. Författningsfrågor KU14 Beredning Föredragande:

2015-03-10 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-03-10 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:26. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Tina Acketoft FP utsetts till suppleant i utskottet efter Johan Pehrson

2015-03-10

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26 Datum och tid: 2015-03-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Allmänna uppgiftsskyddsförordningen Överläggning Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. vid Justitiedepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Granskning

2015-03-05 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-05 TID 09.0209.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli och EU-handläggare Livia Spada från EU-samordningen fick närvara under sammanträdet

2015-03-05

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25 Datum och tid: 2015-03-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om säkerhetrutiner Företrädare från säkerhetsenheten och Säpo 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Allmänna helgdagar m.m. KU8 Justering

2015-03-03 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-03 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om säkerhetsrutiner Företrädare från säkerhetsenheten, Säpo och Försvarsmakten gav information. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:24. 3

2015-03-03

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-02-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-02-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Justering Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Förslag 4. Se särskild

2015-02-19 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-02-19 TID 09.0009.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:23. 2 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2014/15:JO1. Utskottet

2015-02-19

Utskottsmöte 2014/15:23 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-02-17 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information i aktuella EU-frågor Företrädare från Kulturdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Allmänna helgdagar m.m. KU8 Fortsatt

2015-02-17 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-02-17 TID 11.0011.46 12.2512.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Ljunggren Hjort och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet

2015-02-17