Dokument & lagar (204 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-02-12 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-02-12 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Fortsatt beredning Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor

2015-02-12 08:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-02-12 TID 08.0208.12 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten T.P. till ledamoten Patrick Reslow M fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-02-12

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information i aktuella EU-frågor Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. vid Justitiedepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Allmänna

2015-02-10 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-02-10 TID 11.0012.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information

2015-02-10

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-02-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-02-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Fortsatt beredning Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor

2015-02-05 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-02-05 TID 09.0009.21 09.3109.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven A.L. till ledamoten Agneta Börjesson MP fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2015-02-05

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-01-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-01-29 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val av JO 4. EU-bevakning 5. Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar, framst. 2014/15:RS1 Föredragande: JJ 6. Hearing

2015-01-29 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-01-29 TID 09.0009.28 09.3909.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:18. 2 Preliminär ärendeplan Utskottet diskuterade utsänd ärendeplan. 3 Mottagande av motioner Utskottet

2015-01-29

Utskottsmöte 2014/15:18 Torsdag 2015-01-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-01-22 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Riksdagens arbetsformer m.m. KU6 Justering Föredragande: JJ 5. Hearing om journalisters och medieredaktioners

2015-01-22 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-01-22 TID 09.0009.41 09.5110.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ledamot Ordföranden hälsade Fredrik Eriksson SD välkommen som ny ledamot i utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 3 Inkomna

2015-01-22

Utskottsmöte 2014/15:17 Torsdag 2015-01-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-01-15 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Riksdagens arbetsformer m.m. KU6 Fortsatt beredning Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1.

2015-01-15 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-01-15 TID 09.0009.34 09.5710.08 Se bilaga 1 1 Tyst minut Utskottet inledde sammanträdet med en tyst minut med anledning av attentaten i Paris. 2 Ny bitr. kanslichef Ordföranden hälsade Annika Waller välkommen till utskottet

2015-01-15

Utskottsmöte 2014/15:16 Torsdag 2014-12-18 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2014-12-18 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Frågor om genomförande av val Information. Företrädare för Valmyndigheten och ev. Sveriges kommuner och landsting kommer kl. 09.00

2014-12-18 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2014-12-18 TID 09.0210.35 10.5311.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:15. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att kammaren kommer i dag att hänvisa till utskottet framställning

2014-12-18

Utskottsmöte 2014/15:15 Tisdag 2014-12-16 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-16 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU5 Justering Föredragande: KÖ 5. Granskning

2014-12-16 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-16 TID 11.0011.31 11.3711.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:14. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats rapporter från kommissionen:

2014-12-16

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2014-12-11 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2014-12-11 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Justering Prop. 2014/15:1, redog. 2013/14:RS2 och motioner Föredragande: ACB 4. Uppföljning

2014-12-11 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-11 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven AB. B.N. till ledamoten Agneta Börjesson MP fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2014-12-11

Utskottsmöte 2014/15:13 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Information. Fortsatt beredning Företrädare för Regeringskansliet kommer kl. 11.00 Prop. 2014/15:1, redog. 2013/14:RS2 och motioner Föredragande:

2014-12-09 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-09 TID 11.0211.49 12.1312.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven AB.B.N. till ledamoten Agneta Börjesson MP fick närvara vid sammanträdet. 2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1

2014-12-09