Dokument & lagar (204 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:12 Torsdag 2014-12-04 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-12-04 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang KU3y Fortsatt beredning Prop. 2013/14:254 och motioner Föredragande: JJ

2014-12-04 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 09.0209.09 09.2610.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att utskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2014-12-04

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-02 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Fortsatt beredning Föredragande: JJ 5. Granskning av regeringen 6.

2014-12-02 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Konferens om subsidiaritetsprincipen Kanslichefen

2014-12-02

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-11-27 10:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Justering Prop. 2014/15:1, redog. 2013/14:RS2 och motioner Föredragande: ACB 4. Kontroll av

2014-11-27 10:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0010.41 10.4511.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att antalet suppleanter har utökats från 25 till 26 i utskottet och

2014-11-27

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Fortsatt beredning Prop. 2014/15:1, redog. 2013/14:RS2 och motioner Föredragande:

2014-11-25 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-25 TID 11.0011.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7 och 2014/15:8. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Överläggning med regeringen Utskottet

2014-11-25

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-20 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-20 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Riksdagens ombudsmän informerar om 2014/15 års ämbetsberättelse Bilagor 1.

2014-11-20 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-20 TID 09.0011.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Justitieombudsmännen lämnade information och svarade på frågor med anledning av redogörelse 2014/15:JO1 vid utskottets offentliga sammanträde.

2014-11-20

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksdagsdirektör Kathrin Flossing med medarbetare Informerar om Riksdagsförvaltningens årsredovisning 2013, m.m. 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning

2014-11-18 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-18 TID 11.0012.25 12.3312.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om riksdagens anslag KU1 Riksdagsdirektören Kathrin Flossing m.fl. lämnade information och svarade på frågor med anledning av budgetpropositionen, 2014/15:1,

2014-11-18

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-13 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-13 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val vilande grundlagsbeslut, m.m.KU2 Justering Prop. 2013/14:48

2014-11-13 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-13 TID 09.0009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:5. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats 191 motioner från allmänna motionstiden

2014-11-13

Utskottsmöte 2014/15:5 Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5 Datum och tid: 2014-11-11 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Beslut i fråga om yttrande. Ev. beredning Prop. 2014/15:1 och ev. motioner

2014-11-11 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-11 TID 11.0011.18 11.30-11.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:4. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att antalet suppleanter i utskottet har utökats från 22 till 25 och

2014-11-11

Utskottsmöte 2014/15:4 Tisdag 2014-11-04 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4 Datum och tid: 2014-11-04 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område vilande grundlagsbeslut KU3 Justering Prop. 2013/14:47 Föredragande:

2014-11-04 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-04 TID 11.0211.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:3. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2014/15:1 Budgetproposition

2014-11-04

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

Utskottsmöte 2014/15:3 Tisdag 2014-10-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-10-21 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område vilande grundlagsbeslut KU3 Beredning Prop. 2013/14:47

2014-10-21 11:00:00