Dokument & lagar (290 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:15 Måndag 2014-12-15 kl. 14:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-15 14:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:13 Protokoll 2014/15:14 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Fortsatt

2014-12-15 14:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-15 TID 14.0014.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 utgiftsområde 16 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

2014-12-15

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2014-12-11 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2014-12-11 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Anmälningar 2. Inkomna EU-dokument 3. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Fortsatt beredning Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande: CM, RA, ML,

2014-12-11 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-11 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 utgiftsområde 16 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

2014-12-11

Utskottsmöte 2014/15:13 Onsdag 2014-12-10 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-10 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Utbildningsdepartementet 2. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:12 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument 5. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2014-12-10 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-10 TID 9.009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utbildningsdepartementet Expeditions- och rättschef Maria Eka, departementsråd Linda Norman Torvang och ämnesråd Peter Edman informerade om studiemedelsfrågor. 2 Justering av protokoll

2014-12-10

Utskottsmöte 2014/15:12 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12 Datum och tid: 2014-12-09 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från utbildningsdepartementet Statsrådet Aida Hadzialic, utbildningsdepartementet 2. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:11 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument

2014-12-09 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-09 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utbildningsdepartementet Statsrådet Aida Hadzialic och medarbetare, Utbildningsdepartementet, informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2014-12-09

Utskottsmöte 2014/15:11 Torsdag 2014-12-04 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid: 2014-12-04 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:10 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Justering Prop. 2014/15:1

2014-12-04 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-04 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet

2014-12-04

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-11-27 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10 Datum och tid: 2014-11-27 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:9 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Fortsatt beredning Prop. 2014/15:1

2014-11-27 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Utskottet

2014-11-27

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om Science with and för Society Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, m.fl. 2. EU-överläggning om partnerskap för forskning och innovation i Medelhavsområdet Prima

2014-11-25 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-25 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från regeringen om Vetenskap och samhälle Science with and for Society Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, m.fl. informerade utskottet om Vetenskap och samhälle Science with and

2014-11-25

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-20 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:7 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredragande:

2014-11-20 10:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-20 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. 2 Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över utgiftsramar

2014-11-20

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7 Datum och tid: 2014-11-18 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Utbildningsdepartementet Statsrådet Helene Hellmark Knutsson 2. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:6 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument EU-blad

2014-11-18 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-18 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utbildningsdepartementet Statsrådet Helene Hellmark Knutsson och politisk sakkunnige KlasHerman Lundgren, Utbildningsdepartementet, informerade om aktuella frågor. 2 Justering

2014-11-18

Utskottsmöte 2014/15:6 Tisdag 2014-11-04 kl. 10:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6 Datum och tid: 2014-11-04 10:30 Plats: RÖ 4-30 1. Val av vice ordförande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument 5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen UbU1y Justering

2014-11-04 10:30:00

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-04 TID 10.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Christer Nylander FP valdes till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:4 och 2014/15:5.

2014-11-04