Dokument & lagar (3 678 träffar)

Motion 2008/09:Ub605 av Hans Olsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub605 av Hans Olsson s Skolbibliotekens betydelse s37001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av skolbibliotek. Motivering I 5 bibliotekslagen SFS 1996:1596 anges: Inom grundskolan och gymnasieskolan skall


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub605 av Hans Olsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ub603 av Lennart Sacrédeus och Kjell Eldensjö (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub603 av Lennart Sacrédeus och Kjell Eldensjö kd Förbättring av undervisningen om samlevnad och sex kd754 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förbättra undervisningen om samlevnad och sex. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub603 av Lennart Sacrédeus och Kjell Eldensjö (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub602 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub602 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 15 Studiestöd s68085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2008/09:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ub602 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub601 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub601 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning s68084 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2008/09:Ub601 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:Ub587 av Monica Green m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub587 av Monica Green m.fl. s, mp, v Rätt att välja skola för barn med funktionsnedsättning s37025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rätten för barn med funktionsnedsättning och andra särskilda behov att välja


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub587 av Monica Green m.fl. (s, mp, v) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub586 av Eva Olofsson m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub586 av Eva Olofsson m.fl. v, s, mp Elevinflytande s39006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra i skollagen att varje skola ska ha minst ett forum för elevinflytande där eleverna har reellt inflytande


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub586 av Eva Olofsson m.fl. (v, s, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub584 av Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub584 av Finn Bengtsson m Svenska forskningsansökningar till EU:s ramprogram m2041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för ökat svenskt deltagande i EU:s ramprogram. Motivering EU:s ramprogram är det


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub584 av Finn Bengtsson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ub576 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub576 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Återbetalning av studielån kd726 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bonus för den som i förtid återbetalar sina studieskulder. Motivering Vid två tillfällen, nämligen under


Utskottsberedning: 2008/09:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub576 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 36 kB)

Motion 2008/09:Ub575 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub575 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Forskningsinriktad utveckling för lärare kd727 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa magistrandutbildningar för grundskola och gymnasieskola. Motivering Behovet av forskarutbildade


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub575 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ub574 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub574 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Undervisning om konflikthantering på lärarutbildningen kd728 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om verkställan av riksdagens beslut rörande obligatorisk undervisning om mobbning


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub574 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. (s, v, kd, c, m, fp, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. s, v, kd, c, m, fp, mp Undervisning om säkerhet på Internet i grundskolan fp1605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undervisning om säkerhet på Internet bör införas i grundskolan.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. (s, v, kd, c, m, fp, mp) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, mp, v, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. kd, mp, v, m, c, fp Stärkt barnkompetens hos yrkesgrupper som möter barn fp1604 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra barnkompetensen hos yrkesgrupper som möter barn. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, mp, v, m, c, fp) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. (mp, c, kd, v, fp, s, m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. mp, c, kd, v, fp, s, m Trygg barnomsorg för alla barn fp1602 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur barnomsorg för föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid kan underlättas.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. (mp, c, kd, v, fp, s, m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub569 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub569 av LiseLotte Olsson m.fl. v Punktskrift v584 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheterna till en lag som garanterar gravt synskadade rätten att lära sig punktskrift. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub569 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ub568 av Elina Linna (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub568 av Elina Linna v Vårdlärarutbildning v531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vårdlärarutbildningen ska kunna ge en tydlig lärarexamen och möjlighet att gå vidare till magisterexamen. Motivering I årets


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub568 av Elina Linna (v) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub562 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub562 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng m Ändrat huvudmannaskap för lärarna m1908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärares formella kompetens ska gälla vid anställning. Motivering Läraryrkets status


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub562 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. kd, m, fp, c Forskning vid Linköpings universitet kd408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Linköpings universitet. Aktuell probleminventering för Linköpings universitet Det allvarligaste


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub537 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub537 av Monica Green s Barnkompetensen hos yrkesgrupper som möter barn s37034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra barnkompetensen hos yrkesgrupper som möter barn. Motivering Barnkonventionen har snart


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub537 av Monica Green (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Ub536 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub536 av Cecilia Wigström i Göteborg fp Placering av Yrkeshögskolan i Göteborg fp1232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlägga Yrkeshögskolan till Göteborg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:NU2 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Ub536 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Ub520 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub520 av Sven Gunnar Persson kd Läkarutbildning till Örebro universitet kd646 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läkarutbildning vid Örebro universitet. Motivering I dag råder det stor brist på läkare i Sverige.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub520 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 38 kB)