Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 2014/15:1185 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1185 av Adnan Dibrani m.fl. S Järnvägssystemets organisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om järnvägssystemets organisation. Motivering Sedan 1988 har Statens järnvägar successivt styckats upp i mindre delar.


Utskottsberedning: 2014/15:TU13

Motion 2014/15:1185 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1185 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:T219 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:T219 av Cecilia Wikström i Uppsala fp Pendlingsmöjligheter mellan Uppsala och Stockholm fp1159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att förbättra möjligheterna att pendla med tåg mellan Uppsala och Stockholm.


Utskottsberedning: 2008/09:TU18 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:T219 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala fp En fungerande leverans av post fp1134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra vilken grundläggande samhällsservice boende i flerfamiljshus kan förvänta sig i fråga


Utskottsberedning: --2009/10:TU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 41 kB)