Dokument & lagar (122 träffar)

Motion 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. C med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. M, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:110. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:3079 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3079 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:3079 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3079 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Proposition 2014/15:110

Regeringens proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och Prop. kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 2014/15:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: NU
Följdmotioner: 4

Proposition 2014/15:110 (pdf, 475 kB)

Motion 2014/15:3050

Motion till riksdagen 2014/15:3050 Motionen utgår.

2015-03-30

Motion 2014/15:3038

Motion till riksdagen 2014/15:3038 Motionen utgår.

2015-03-06

Motion 2014/15:3034

Motion till riksdagen 2014/15:3034 Motionen utgår.

2015-01-27

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3009 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Motivering Sverigedemokraterna är i grunden positiva


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3009 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2014/15:15. Motivering Den 1 januari 2010 infördes en skyldighet för landstingen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3006 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2329 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2329 av Saila Quicklund och Eva Lohman M Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Mittuniversitetets betydelse för att skapa tillväxt och utveckling i hela landet. Motivering Sverige är ledande som kunskaps-


Utskottsberedning: UbU

Motion 2014/15:2329 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2329 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2331 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2331 av Saila Quicklund och Eva Lohman M Lokalisering av statliga myndigheter och bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör verka för att fler statliga myndigheter lokaliseras till områden utanför storstäderna.


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:2331 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2331 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2905

Motion till riksdagen 2014/15:2905 Motionen utgår.

2014-11-10

Motion 2014/15:2768

Motion till riksdagen 2014/15:2768 Motionen utgår.

2014-11-10

Motion 2014/15:2767

Motion till riksdagen 2014/15:2767 Motionen utgår.

2014-11-10

Motion 2014/15:2562

Motion till riksdagen 2014/15:2562 Motionen utgår.

2014-11-10

Motion 2014/15:2107

Motion till riksdagen 2014/15:2107 Motionen utgår.

2014-11-10

Motion 2014/15:2053

Motion till riksdagen 2014/15:2053 Motionen utgår.

2014-11-10

Motion 2014/15:1901

Motion till riksdagen 2014/15:1901 Motionen utgår.

2014-11-10

Motion 2014/15:1828

Motion till riksdagen 2014/15:1828 Motionen utgår.

2014-11-10