Dokument & lagar (23 träffar)

utskottsdokument 2001/02:B97

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottens verksamhet vid riksmötet 2001/02 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottens beredningsområde n Konstitutionsutskottet och utrikesutskottet har vid två tillfällen under 2001/02 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott

2002-10-14

utskottsdokument 2001/02:B9D

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet 2001/02 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet skall enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring samt ärenden som rör exekutionsväsendet. Till skatter räknas även tullar och avgifter

2002-09-13

Proposition 2001/02:140

Regeringens proposition 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i Prop. inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och 2001/02:140 på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:140 (pdf, 295 kB)

Proposition 2001/02:177

Regeringens proposition 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Prop. 2001/02:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:177 (pdf, 36 kB)

Proposition 2001/02:127

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, Prop. m.m. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26 2001/02:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,

Proposition 2001/02:127 (pdf, 1185 kB)

Proposition 2001/02:165

Regeringens proposition 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Prop. 2001/02:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser mot handel med


Utskottsberedning: 2001/02:SkU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:154

Regeringens proposition 2001/02:154 Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet Prop. 2001/02:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2001/02:SkU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:94

Regeringens proposition 2001/02:94 Proviantering med obeskattade varor för försäljning Prop. ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge 2001/02:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,

Proposition 2001/02:94 (pdf, 97 kB)

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Skrivelse 2001/02:77

Regeringens skrivelse 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i Skr. rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet 2001/02:77 för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 december 2001 Göran


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:77 (pdf, 29 kB)

Proposition 2001/02:25

En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Regeringens proposition 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter Prop. 2001/02:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:25 (pdf, 1115 kB)

Proposition 2001/02:46

Regeringens proposition 2001/02:46 Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa Prop. andelsägare i fåmansföretag, m.m. 2001/02:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10 2001/02:SkU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:46 (pdf, 355 kB)

Proposition 2001/02:45

Regeringens proposition 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Prop. 2001/02:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I budgetpropositionen för 2002 aviserade


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10 2001/02:SkU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 8

Proposition 2001/02:45 (pdf, 261 kB)

Proposition 2001/02:43

Regeringens proposition 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, Prop. m.m. 2001/02:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås, i enlighet


Utskottsberedning: 2001/02:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:43 (pdf, 375 kB)

Proposition 2001/02:42

Regeringens proposition 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för Prop. utländska skadeförsäkringsföretag 2001/02:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2001/02:SkU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:42 (pdf, 187 kB)

Proposition 2001/02:36

Regeringens proposition 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Prop. 2001/02:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en skattelättnad för medlemsavgiften


Utskottsberedning: 2001/02:SkU10 2001/02:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:36 (pdf, 103 kB)

Proposition 2001/02:29

Regeringens proposition 2001/02:29 Vissa punktskattefrågor, m.m. Prop. 2001/02:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att förseningsavgiften i skattebetalningslagen


Utskottsberedning: 2001/02:SkU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:29 (pdf, 149 kB)

Proposition 2001/02:28

Regeringens proposition 2001/02:28 Utländska företagares mervärdesskatt i Sverige Prop. 2001/02:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kravet på skatterepresentant


Utskottsberedning: 2001/02:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:28 (pdf, 307 kB)

Proposition 2001/02:3

Regeringens proposition 2001/02:3 Prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m. Prop. 2001/02:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:3 (pdf, 211 kB)

Proposition 2001/02:18

Regeringens proposition 2001/02:18 Beskattning av kostnadsersättningar till statligt Prop. anställda stationerade utomlands, m.m. 2001/02:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2001/02:SkU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:18 (pdf, 95 kB)
Paginering