Dokument & lagar (325 träffar)

Omröstning 2005/06:BoU6p6 Svarthandel

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 6 Svarthandel Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo214 yrkande 10, 2005/06:Bo230 yrkande 1 i denna del och 2005/06:Bo335 yrkande 4. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p12 Centralt bostadsrättsregister

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 12 Centralt bostadsrättsregister Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo286 och 2005/06:Bo318. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119 0 0 25 m 43

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p18 Turordning till förvärv av allmännyttiga bostäder m.m.

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 18 Turordning till förvärv av allmännyttiga bostäder m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo242 yrkandena 5 och 8, 2005/06:Bo302 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Bo333 yrkande 2 i denna del. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU6p15 Ombildning till bostadsrätt - majoritetsreglerna

Votering: betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.förslagspunkt 15 Ombildning till bostadsrätt majoritetsreglerna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo214 yrkandena 2-4, 2005/06:Bo276 yrkande 5, 2005/06:Bo298 yrkande 34, 2005/06:Bo335 yrkande 33 och 2005/06:Bo338 yrkande 15. Datum: 2006-03-15 Omröstning

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p4 Ersättningsreglerna vid expropriation

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Ersättningsreglerna vid expropriation Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo302 yrkandena 2 i denna del och 3, 2004/05:Bo307 yrkande 3, 2005/06:Bo226 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Bo255 yrkandena 11 och 12, 2005/06:Bo300 yrkandena 2 i denna del

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p16 Herrelösa fastigheter

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 16 Herrelösa fastigheter Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo303 yrkande 1 och 2005/06:Bo332. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 43

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p15 Ledningsrätt

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 15 Ledningsrätt Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ442 yrkande 3. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 42 0 0 13 c 15 0 0 7

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p2 Fastighetskoordinater

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Fastighetskoordinater Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo243. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 0 23 m 0 42 0 13 c 0 16 0

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU5p12 Permanentboende - fritidsboende

Votering: betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Permanentboende fritidsboende Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo287, 2004/05:Bo307 yrkande 8, 2005/06:N381 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Bo223, 2005/06:Bo244 yrkande 6, 2005/06:Bo255 yrkande 10, 2005/06:Bo278 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Bo299

2006-03-15

Omröstning 2005/06:BoU7p4 Ohälsosamma byggmaterial

Votering: betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 4 Ohälsosamma byggmaterial Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo256 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:Bo335 yrkande 16. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119

2006-03-08

Omröstning 2005/06:BoU7p19 Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen

Votering: betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 19 Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo7 yrkandena 1-5, 2005/06:Bo8 yrkandena 1-4, 2005/06:Bo255 yrkande 4 och 2005/06:Bo325 yrkandena 3 och 4 samt lägger redogörelse 2005/06:RRS7 till

2006-03-08

Omröstning 2005/06:BoU7p2 Byggnaders inomhusmiljö

Votering: betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 2 Byggnaders inomhusmiljö Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub587 yrkande 46, 2005/06:Bo256 yrkandena 4-6 och 2005/06:Bo335 yrkande 14. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-03-08

Omröstning 2005/06:BoU7p1 En reformering av plan- och bygglagstiftningen

Votering: betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 1 En reformering av plan- och bygglagstiftningen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju484 yrkande 5, 2005/06:Sf336 yrkande 24, 2005/06:Sf389 yrkande 27, 2005/06:So315 yrkande 5, 2005/06:So364 yrkandena 13 och 17, 2005/06:So422 yrkande 5, 2005/06:So552

2006-03-08

Proposition 2005/06:80

Regeringens proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning Prop. 2005/06:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2006 Göran Persson Mona Sahlin Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bl.a. 12 kap. jordbalken, hyresförhandlingslagen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2005/06:80 (pdf, 358 kB)

Proposition 2005/06:78

Regeringens proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster Prop. 2005/06:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2006 Göran Persson Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om allmänna vattentjänster.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:78 (pdf, 814 kB)

Proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra Prop. smittsamma sjukdomar 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december 2005 Göran Persson Morgan Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En samlad strategi


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:60 (pdf, 990 kB)

Omröstning 2005/06:BoU1p14 En ny bostadsfinansiering

Votering: betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 14 En ny bostadsfinansiering Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 27, 2005/06:Bo233 yrkande 2, 2005/06:Bo257 yrkandena 2-5 och 7, 2005/06:Bo276 yrkande 17, 2005/06:Bo298 yrkandena 4 och 6,

2005-12-08

Omröstning 2005/06:BoU1p6 Bostadspolitikens allmänna utformning

Votering: betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 6 Bostadspolitikens allmänna utformning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N302 yrkande 4, 2005/06:N438 yrkande 5, 2005/06:N443 yrkande 45, 2005/06:N474 yrkande 3, 2005/06:N481 yrkandena 5 och 6, 2005/06:Bo214

2005-12-08

Omröstning 2005/06:BoU1p7 Bostadspolitik för integration

Votering: betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 7 Bostadspolitik för integration Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf383 yrkande 12, 2005/06:Sf389 yrkande 25, 2005/06:N438 yrkande 13, 2005/06:Bo295, 2005/06:Bo335 yrkande 17 och 2005/06:Bo337 yrkande

2005-12-08

Omröstning 2005/06:BoU1p16 Bostadsbidragens utformning

Votering: betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, förslagspunkt 16 Bostadsbidragens utformning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf385 yrkande 6, 2005/06:Bo298 yrkande 45, 2005/06:Bo301 yrkande 6, 2005/06:Bo311 yrkandena 1-3, 2005/06:Bo319 yrkande 5 och 2005/06:Bo335

2005-12-08