Dokument & lagar (44 träffar)

Proposition 2004/05:169

Regeringens proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. kompletterande lagtekniska frågor 2004/05:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2005/06:BoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:169 (pdf, 363 kB)

Omröstning 2004/05:BOU9p8 Krav på konsekvensbeskrivning

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 8 Krav på konsekvensbeskrivning Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo12 yrkande 2. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 2 0 40 13

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo10 och 2004/05:Bo13. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 0 42 0

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p9 Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 9 Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo11 yrkande 4 och 2004/05:Bo12 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, fp, kd Parti

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p2 Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 2 Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Fi11 yrkande 6 och 2004/05:Bo11 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU10p9 Översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 9 Översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo257 yrkandena 1-4, 5 i denna del, 7 och 8 samt 2004/05:Bo320. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 v

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU10p7 Bostäder åt utsatta kvinnor

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 7 Bostäder åt utsatta kvinnor Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo309 yrkande 7 och 2004/05:Bo313 yrkandena 1 och 2. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU10p1 Avskaffande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 1 Avskaffande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 23 och 2004/05:Bo306 yrkande 21. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p6 Kompensationsprincipen - kompensationsfria förvärv m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 6 Kompensationsprincipen kompensationsfria förvärv m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230 i denna del. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motion 2004/05:Bo9

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p1 Slopande av jordförvärvslagen helt eller delvis m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 1 Slopande av jordförvärvslagen helt eller delvis m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N407 yrkande 5, 2004/05:Bo5 yrkande 2, 2004/05:Bo6 yrkandena 1-3 och 2004/05:Bo7 yrkandena 1-3. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p7 Kompensationsprincipen - företräde för fysiska personer

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 7 Kompensationsprincipen företräde för fysiska personer Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230 i denna del. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Bo8

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU11p3 Lokalisering av mobiltelefonimaster m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU11 Planfrågor, förslagspunkt 3 Lokalisering av mobiltelefonimaster m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So506 yrkande 5, 2004/05:MJ372 yrkande 5, 2004/05:MJ509 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2004/05:Bo207, 2004/05:Bo211, 2004/05:Bo218 yrkandena 1-5, 2004/05:Bo250 yrkandena 1 och 4-9, 2004/05:Bo256,

2005-05-26

Omröstning 2004/05:BOU11p1 Boende och buller m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU11 Planfrågor, förslagspunkt 1 Boende och buller m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N409 yrkande 25, 2004/05:Bo203, 2004/05:Bo215, 2004/05:Bo251 yrkandena 1-3 och 6, 2004/05:Bo307 yrkandena 9 och 10, 2004/05:Bo308 yrkande 9 och 2004/05:Bo310 yrkande 22. Datum: 2005-05-26 Omröstning

2005-05-26

Omröstning 2004/05:BOU8p2 Motionsförslagen

Votering: betänkande 2004/05:BOU8 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen, förslagspunkt 2 Motionsförslagen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ7 yrkande 2, 2004/05:MJ8 i denna del och 2004/05:MJ9 yrkande 21. Datum: 2005-04-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2005-04-21

Omröstning 2004/05:BOU3p4 Det kommunala ansvaret för herrelösa fastigheter

Votering: betänkande 2004/05:BOU3 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader, förslagspunkt 4 Det kommunala ansvaret för herrelösa fastigheter Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo2 och 2004/05:Bo3 yrkandena 2-4. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 c Parti Ja

2005-04-07

Omröstning 2004/05:BOU3p3 Herrelösa fastigheter med visst värde

Votering: betänkande 2004/05:BOU3 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader, förslagspunkt 3 Herrelösa fastigheter med visst värde Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo1. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0

2005-04-07

Omröstning 2004/05:BOU3p1 Begreppet herrelösa fastigheter

Votering: betänkande 2004/05:BOU3 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader, förslagspunkt 1 Begreppet herrelösa fastigheter Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo3 yrkande 1. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0

2005-04-07

Omröstning 2004/05:BOU3p2 Regeringens lagförslag i fråga om herrelösa fastigheter

Votering: betänkande 2004/05:BOU3 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader, förslagspunkt 2 Regeringens lagförslag i fråga om herrelösa fastigheter Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i expropriationslagen 1972:719 och 2. lag om ändring i konkurslagen 1987:672 i denna del. Därmed

2005-04-07

Proposition 2004/05:112

Regeringens proposition 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Prop. 2004/05:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Ylva Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för bostadsbidrag.


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2004/05:112 (pdf, 522 kB)

Omröstning 2004/05:BOU6p2 Miljökonsekvensbeskrivning i vissa fall

Votering: betänkande 2004/05:BOU6 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m.förslagspunkt 2 Miljökonsekvensbeskrivning i vissa fall Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo4. Datum: 2005-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0

2005-03-09

Paginering