Dokument & lagar (791 träffar)

Svensk författningssamling 2007:1436

2007-12-19

Riksdagens protokoll 2007/08:47

Riksdagens protokoll 2007/08:47 Onsdagen den 19 december Kl. 09:00 16:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 december. 2 Beslut om ärenden som slutdebatterats den 17 december NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  Punkt 1 Mål för och inriktning av näringspolitiken 1. utskottet  2. res. 1 s, v 3.

2007-12-19

Riksdagens protokoll 2007/08:47 (pdf, 1218 kB)

Svensk författningssamling 2007:1412

2007-12-18

Svensk författningssamling 2007:1398

2007-12-18

Svensk författningssamling 2007:1397

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2007:1368

2007-12-18

Riksdagens protokoll 2007/08:46

Riksdagens protokoll 2007/08:46 Tisdagen den 18 december Kl. 10:00 22:44 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 december. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2007/08:262 Till riksdagen Interpellation 2007/08:262 Bristande

2007-12-18

Riksdagens protokoll 2007/08:46 (pdf, 1998 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:45

Riksdagens protokoll 2007/08:45 Måndagen den 17 december Kl. 10:00 22:24 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 10 och 11 december. 2 Meddelande om särskild debatt Andre vice talmannen meddelade att särskild debatt om gasledningen i Östersjön skulle äga rum fredagen den 21 december kl. 10.00. Meddelandet

2007-12-17

Riksdagens protokoll 2007/08:45 (pdf, 1794 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:44

Riksdagens protokoll 2007/08:44 Fredagen den 14 december Kl. 09:00 16:15 1 Avsägelser Andre vice talmannen meddelade  att Max Andersson mp avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet, att Helena Leander mp avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och  att Mikaela Valtersson

2007-12-14

Riksdagens protokoll 2007/08:44 (pdf, 1193 kB)

Svensk författningssamling 2007:1360

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2007:1349

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2007:1347

2007-12-13

Svensk författningssamling 2007:1336

2007-12-13