Dokument & lagar (56 träffar)

Proposition 1893:33

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 33. 7 N:o 33. Kongl. Majis nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag till fullbordande af och utredning för fysiologiska institutionens i Lund nya byggnad gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bifogade protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna

1893-02-24

Proposition 1893:33 (pdf, 302 kB)

Proposition 1893:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 31. 1 N:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse, för bildande af Kungsörs köping, af mark från Kungsörs kungsladugård gifven Stockholms slott den 24 Februari 1893. Kungsörs kungsladugård är i jordeboken för Vestmanlands län upptagen såsom två särskilda

1893-02-24

Proposition 1893:31 (pdf, 991 kB)

Proposition 1893:36

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 36. 7 N:o 36. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ordnande af pensionsförhållandena vid intendenturcorpsen gifven Stockholms slott den 17 februari 1893. Under hänvisning till hvad bilagda utdrag af protokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag innehåller,

1893-02-17

Proposition 1893:36 (pdf, 338 kB)

Proposition 1893:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 32 1 0 O filö J tI 7 Hj t 11 i r in bom iwgisbtAiiY ohiurröd fojixtsrni it ovi it MO N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna kronofogdebostället Stommen n:o 1 om 1 mantal i Elfsborgs län gifven Stockholms slott den 17

1893-02-17

Proposition 1893:32 (pdf, 402 kB)

Proposition 1893:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 29. 1 N:o 29. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse af rätt till bearbetande af apatitförekomster gifven Stockholms Slott den 17 Februari 1893. I underdånig skrifvelse den 17 Maj 1889 anhöll Riksdagen, att Kongl. Maj:t täcktes ofördröjligen låta anställa

1893-02-17

Proposition 1893:29 (pdf, 1032 kB)

Proposition 1893:28

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 28 I N:o 28. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten för verkmästaren vid Mariebergs ammunitionsfabrik Anton Georg Wallin gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver landtförsvarsärenden

1893-02-10

Proposition 1893:28 (pdf, 277 kB)

Proposition 1893:27

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 27. 21 N:o 27. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående pr estedens utbytande mot ett löfte gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt

1893-02-10

Proposition 1893:27 (pdf, 378 kB)

Proposition 1893:26

14 Kongl. May.ls Nåd. Proposition N:o 26. N:o 26. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 1 kap. 1 kyrkolagen gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt

1893-02-10

Proposition 1893:26 (pdf, 374 kB)

Proposition 1893:25

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 25. 1 N:o 25. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 12 utsökning slag en gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt

1893-02-10

Proposition 1893:25 (pdf, 745 kB)

Proposition 1893:24

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 24. 31 N:o 24. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 15 kap. 24 strafflagen gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed,

1893-02-10

Proposition 1893:24 (pdf, 566 kB)

Proposition 1893:23

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 23. 15 N:o 23. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 17 kap. 10 handelsbalken gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt

1893-02-10

Proposition 1893:23 (pdf, 911 kB)

Proposition 1893:22

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 22. 1 N:o 22. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändring i vissa delar af 22 kap. 6 och 7 byggningabalken gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda i statsrådet, och högsta domstolen förda protokoll, vill

1893-02-10

Proposition 1893:22 (pdf, 754 kB)

Proposition 1893:21

Kongl. lifajds Råd. Proposition Jf:o 2i. i N:o 21. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om stiftsstyrelse gifven Stockholms Slott den 10 Februari 1893. Under åberopande af bifogade i Statsrådet och Högsta Domstolen torda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed, jemlikt 87 Regeringsformen,

1893-02-10

Proposition 1893:21 (pdf, 2039 kB)

Proposition 1893:20

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 20. 1 N:o 20. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående ändrad lydelse af 4 och 11 af förordningen angående patent gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bifogade protokoll öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed inhemta Riksdagens

1893-02-10

Proposition 1893:20 (pdf, 997 kB)

Proposition 1893:16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o IS. 1 N:o 16. Kongl. Maj:ts nådig a proposition till Riksdagen angående disposition till svenska kyrkan i Paris af öfverskott å de från svenska kronans fastighet, i Konstantinopel inflytande hyresinkomster gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Med åberopande af bifogade utdrag

1893-02-10

Proposition 1893:16 (pdf, 943 kB)

Proposition 1893:30

Kongl. laj:ts Nåd. Proposition N:o SO. 1 i N:o 30. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående disposition af inflytande köpeskilling för kronan tillhörig mark i qvarteron Edelman mindre och Krabaten i Stockholm m. m.gifven Stockholms Slott den 24 Februari 1893. Under åberopande af bifogade protokoll

1893-02-09

Proposition 1893:30 (pdf, 1211 kB)

Proposition 1893:34

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. 1 N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i förordningen angående utvidgad näringsfrihet gifven Stockholms slott den 3 februari 1893Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl.

1893-02-03

Proposition 1893:34 (pdf, 1350 kB)

Proposition 1893:19

12 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19. N:o 19. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående införande af undervisning i slöjd vid folkskolelärareseminariet i Upsala gifven Stockholms slott den 3 februari 1893. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1893-02-03

Proposition 1893:19 (pdf, 221 kB)

Proposition 1893:18

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 18. 7 N:o 18. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af ett jordområde till botaniska trädgården i Upsala gifven Stockholms slott den 20 januari 1893. Under åberopande af bifogade protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1893-01-20

Proposition 1893:18 (pdf, 328 kB)

Proposition 1893:15

8 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15. N:o 15. Latrfuui vi. ini- b;vd Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af två till södra skånska infanteriregementet upplåtna, kronan tillhöriga jordområden gifven Stockholms slott den 20 januari 1893. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1893-01-20

Proposition 1893:15 (pdf, 393 kB)