Dokument & lagar (123 träffar)

minråd 2007/08:202128 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2008-07-24 Preliminär dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Europeisk pakt om invandring och asyl Lägesrapport 4. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse när det gäller högkvalificerade arbeten Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:202127 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2008-07-22 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioden i Bryssel den 45 maj 2008 och i Strasbourg den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:202130 Till p. 1

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2008-07-18 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. WTO/Utvecklingsagendan från Doha


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:202129 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor budget Datum: 2008-07-17 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelse av medlingsmötet med Europaparlamentet 4. Rådets fastställande av förslaget till Europeiska gemenskapernas budget för budgetåret 2009 5. Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:151204 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2008-07-08 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram 4. Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten 1. Stabilitets- och konvergensprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:139267 Till p. 1

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-06-23 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske Förslag till rådets förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Talarlista 2007/08:20080618

Onsdagen den 18 juni 2008 60 minuter efter första sammanträdets slut: Beslut om sammanträdets hållande Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 2 Försvarsutskottets betänkande FöU15 förnyad behandling Lag om signalspaning m.m. 1  Karin Enström m 3 2  Anders Karlsson

2008-06-18

Talarlista 2007/08:20080618 (doc, 137 kB) Talarlista 2007/08:20080618 (pdf, 18 kB)

Talarlista 2007/08:20080617

Tisdagen den 17 juni 2008 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Näringsutskottets betänkande NU13 Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S 1  Tomas Eneroth s 12 2  Kent Persson v 10 3  Per Bolund mp 10 4  Karin Pilsäter fp

2008-06-17

Talarlista 2007/08:20080617 (doc, 194 kB) Talarlista 2007/08:20080617 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2007/08:20080616

Måndagen den 16 juni 2008 Kl. 10.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 KU9, KU20 och KU21 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18 En skogspolitik i takt med tiden 1  Ann-Kristine Johansson s 10 2  Jacob Johnson v 10 3  Tina Ehn

2008-06-16

Talarlista 2007/08:20080616 (doc, 195 kB) Talarlista 2007/08:20080616 (pdf, 26 kB)

minråd 2007/08:87424 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2008-06-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Strasbourg den 1922 maj 2008 och i


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Talarlista 2007/08:20080612

Torsdagen den 12 juni 2008 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Votering kl. 9.00 UU9, NU14, NU16, NU17, SkU27 och SkU31 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 10 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10 Nya regler om rätt till ledighet från anställning 1  Jennie

2008-06-12

Talarlista 2007/08:20080612 (doc, 229 kB) Talarlista 2007/08:20080612 (pdf, 31 kB)

minråd 2007/08:57097 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi transport och telekommunikation Datum: 2008-06-12 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan TELEKOMMUNIKATION 3. Översyn av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Talarlista 2007/08:20080611

Onsdagen den 11 juni 2008 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 TU14, MJU17 och SfU13 tidigare slutdebatterade Nr 2 Partiledardebatt Debattregler Varje talare har rätt till ett anförande på högst tio minuter. Statsministern inleder, och därefter följer partierna i storleksordning.

2008-06-11

Talarlista 2007/08:20080611 (doc, 175 kB) Talarlista 2007/08:20080611 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2007/08:20080609

Måndagen den 9 juni 2008 Kl. 10.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 CU18, CU19 och SoU14 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Finansutskottets betänkande FiU31 Krisberedskap i betalningssystemet 1  Ann-Charlotte Hammar Johnsson m 3 2  Agneta Gille s 6 3  Lars Elinderson

2008-06-09

Talarlista 2007/08:20080609 (doc, 191 kB) Talarlista 2007/08:20080609 (pdf, 26 kB)

minråd 2007/08:57096 Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2008-06-09 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK 3. ev.Arbetstidens förläggning i vissa avseenden Ändrat förslag till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:56789 Till p. 4

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi energi Datum: 2008-06-06 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Lagstiftningspaket för klimat och energi aÄndring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Talarlista 2007/08:20080605

Torsdagen den 5 juni 2008 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Votering kl. 12.00 SfU12, SoU11 och SoU18 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Trafikutskottets betänkande TU13 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor

2008-06-05

Talarlista 2007/08:20080605 (doc, 152 kB) Talarlista 2007/08:20080605 (pdf, 22 kB)

minråd 2007/08:56788 Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2008-06-05 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Lagstiftningspaket för klimat och energi aÄndringa av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:56787 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2008-06-05 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Talarlista 2007/08:20080604

Onsdagen den 4 juni 2008 Kl. 09.00 Val Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 AU7 tidigare slutdebatterad Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 9 Justitieutskottets betänkande JuU22 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder 1  Alice Åström v 8 2  Mehmet Kaplan mp 8 3  Maryam

2008-06-04

Talarlista 2007/08:20080604 (doc, 221 kB) Talarlista 2007/08:20080604 (pdf, 28 kB)