Dokument & lagar (498 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:46 EU-nämndens sammanträde 2012-09-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-09-14 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet den 7-8 juni Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 juli


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:45 EU-nämndens sammanträde 2012-07-20

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-20 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 26 juni Information och samråd inför möte i rådet den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:44 EU-nämndens sammanträde 2012-07-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-13 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 18 juni Information och samråd inför möte i rådet den 16 juli Justering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:39 EU-nämndens sammanträde 2012-06-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-06-15 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 15 maj Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:34

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-05-11 kl. 8:45: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statssekreteraren Katarina Areskoug Mascarenhas Information och samråd inför beslut om att sammankalla en regeringskonferens för att anta protokollet om det irländska folkets oro rörande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:32

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-04-27 kl. 8:15: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 13 mars. Återrapport från informellt ministermöte den 30-31 mars. Information och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:29 EU-nämndens sammanträde 2012-03-16

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-16 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 23 januari. Information och samråd inför möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:28 EU-nämndens sammanträde 2012-03-09

EU-nämnden Utskick 2 2011/12:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-09 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Ekonomiska och finansiella frågor Från Finansdepartementet: Komplettering till kommenterad dagordning Draft Recommendation for a Council recommendation with a view to bringing


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:26 EU-nämndens sammanträde 2012-03-02

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-02 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statssekreteraren Magnus Graner Återrapport från möte i rådet den 13-14 december. Återrapport från informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:25 EU-nämndens sammanträde 2012-02-29

EU-nämnden Utskick 2 2011/12:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-29 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Europeiska rådet Från Finansdepartementet: Fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:24 EU-nämndens sammanträde 2012-02-24

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2011/12:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-24 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den 27 januari. Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:23 EU-nämndens sammanträde 2012-02-17

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-17 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 24 januari Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:22 EU-nämndens sammanträde 2012-02-10

EU-nämnden Utskick 2 2011/12:22 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-10 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Transport, telekommunikation och energi Från Näringsdepartementet: SE contribution to the policy debate on Europe 2020-strategy TTE-council 14 February 2012dp. 5 Till pp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:13 EU-nämndens sammanträde 2011-11-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:13 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-11-25 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 8 november Information och samråd inför möte i rådet den 30 november


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:7 EU-nämndens sammanträde 2011-10-21

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:7 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-10-21 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statssekreteraren Magnus Graner Återrapport från möte i rådet den 22-23 september Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:6 EU-nämndens sammanträde 2011-10-19

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:6 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-10-19 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 23 oktober ca 10.30 Ekonomiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2AABC0

Ekofin Annotering 2012-06-29 Fi 2012/166 Finansdepartementet Till: Riksdagen Ekofinrådets möte den 10 juli 2012 i Bryssel Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 20 juni 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. Godkännande av listan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2AABC0 (docx, 29 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A14A9

Rådspromemoria Bilaga 2 2011-12-08 Miljödepartementet Rådets möte den 19 december 2011 Dagordningspunkt 4 Lägesrapport om svavelhalten i marina bränslen. Dokument: 12806/11 Tidigare dokument: KOM2011439 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A14A9 (docx, 33 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A14A8

Rådspromemoria Bilaga 3 2011-12-08 Försvarsdepartementet Miljörådets möte 19 december Dagordningspunkt 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår Dokument: 18257/10 Tidigare dokument: 17404/11fyrkolonsdokument


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A14A8 (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A14A7

Rådspromemoria Bilaga 5 2011-12-08 Miljödepartementet Rådets möte den 19 december 2011 Dagordningspunkt 8 Färdplan för ett resurseffektivt Europa antagande av rådslutsatser. Dokument: 17847/11 Tidigare dokument: KOM 2011 571 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A14A7 (doc, 58 kB)