Dokument & lagar (885 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:34 EU-nämndens sammanträde 2016-03-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-17 kl. 7:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 07.30 Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 17-18 mars ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:32 EU-nämndens sammanträde 2016-03-11

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-11 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista ca 09.00 Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 16 februari Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:30 EU-nämndens sammanträde 2016-03-04

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 4 2015/16:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-04 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Lövfen Information och samråd inför informellt möte mellan EU:s


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:29 EU-nämndens sammanträde 2016-02-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-26 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljö- och klimatminister Åsa Romson Återrapport från möte i rådet den 16 december Information och samråd inför möte i rådet den 4 mars


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:28 EU-nämndens sammanträde 2016-02-19

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-19 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i rådet den 3-4 december 2015 Återrapport från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:27 EU-nämndens sammanträde 2016-02-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-17 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 18-19 februari ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:26 EU-nämndens sammanträde 2016-02-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-12 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Information om informationssäkerhet Information från säkerhetspolisen och riksdagens IT och informationssäkerhetsenhet ca 09.00 Allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:25 EU-nämndens sammanträde 2016-02-10

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2015/16:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-10 kl. 14:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 15 januari 2016 Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:24 EU-nämndens sammanträde 2016-01-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-01-15 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 15 december Information och samråd inför möte i rådet den 18


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:20 EU-nämndens sammanträde 2015-12-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:20 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-12-11 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i rådet den 16 november Information och samråd inför möte i rådet den 14-15


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:18 EU-nämndens sammanträde 2015-11-27

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-27 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från extra möte i rådet den 9 november Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:17 EU-nämndens sammanträde 2015-11-20

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-20 kl. 8:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman deltar per telefon Information och samråd inför extra möte i rådet den 20 november


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:16 EU-nämndens sammanträde 2015-11-13

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-13 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 13 oktober Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:11 EU-nämndens sammanträde 2015-10-23

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-10-23 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljö- och klimatminister Åsa Romson Återrapport från möte i rådet den 18 september Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:9 EU-nämndens sammanträde 2015-10-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:9 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-10-14 kl. 14:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 15-16 oktober ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger rum


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:5 EU-nämndens sammanträde 2015-10-02

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-10-02 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 14 juli Återrapport från informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:1 EU-nämndens sammanträde 2015-09-22

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-09-22 kl. 08:30 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statssekreteraren Lars Westbratt Återrapport från möte i rådet den 14 september Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E20A

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan LANDTRANSPORT Fjärde järnvägspaketet marknadspelaren första behandlingen a Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E209

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan ev.Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E208

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Frågor med anknytning till gemensamma kommittén Viseringspolitik Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om viseringar omarbetning Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information